کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8107088 مزایده فروش اموال اسقاط بیمارستان - فروش اهن الات - مس - الومینیوم - تجهیزات اداری استان فارس 1403/03/26 1403/03/27
8101530 مزایده اتو بخار به مارک همیلتون ( HAMILTON ) مدل SH-274 استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8101529 مزایده اتو بخار به مارک همیلتون ( HAMILTON ) مدل SH-274 استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8101528 مزایده اتو بخار به مارک همیلتون ( HAMILTON ) مدل SH-274 استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8101527 مزایده اتو بخار به مارک همیلتون ( HAMILTON ) مدل SH-274 استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8101526 مزایده اتو بخار به مارک همیلتون ( HAMILTON ) مدل SH-274 استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8101525 مزایده اتو بخار به مارک همیلتون ( HAMILTON ) مدل SH-274 استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8101524 مزایده اتو بخار به مارک همیلتون ( HAMILTON ) مدل SH-274 استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8101523 مزایده اتو بخار به مارک همیلتون ( HAMILTON ) مدل SH-274 استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8101522 مزایده اتو بخار به مارک همیلتون ( HAMILTON ) مدل SH-274 استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8101521 مزایده اتو بخار به مارک همیلتون ( HAMILTON ) مدل SH-274 استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8101497 مزایده سرخ کن به مارک سلیور کرست ( SILVER CREST ) مدل S-18 استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8101496 مزایده سرخ کن به مارک سلیور کرست ( SILVER CREST ) مدل S-18 استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8101495 مزایده سرخ کن به مارک همیلتون ( HAMILTON ) مدل AH-6818 استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8101494 مزایده سرخ کن به مارک سلیور کرست ( SILVER CREST ) مدل S-18 استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8101492 مزایده سرخ کن به مارک سلیور کرست ( SILVER CREST ) مدل S-18 استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8101491 مزایده سرخ کن به مارک سلیور کرست ( SILVER CREST ) مدل S-18 استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8101490 مزایده سرخ کن به مارک سلیور کرست ( SILVER CREST ) مدل S-18 استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8101489 مزایده سرخ کن به مارک سلیور کرست ( SILVER CREST ) مدل S-18 استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8101488 مزایده سرخ کن به مارک سلیور کرست ( SILVER CREST ) مدل S-18 استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 115