کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8013683
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی لوله ی مصرفی استان تهران جدید 1403/03/06
8011381
ویژه
مزایده فروش ضایعات خطوط تولید و غیر تولیدی استان تهران، استان مرکزی جدید 1403/03/18
8009856
ویژه
مزایده فروش مقدار 3 تن سفاله استان تهران جدید 1403/03/06
8008966
ویژه
مزایده 67 اموال غیرمنقول سازمان اموال واملاک کوثر استان البرز، استان خراسان شمالی، استان قزوین ... جدید 1403/03/08
8008834
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی لوله ی مصرفی استان تهران جدید 1403/03/06
8004478
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی لوله ی مصرفی استان تهران جدید 1403/03/06
7989976
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی لوله ی مصرفی استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1403/03/06
7963853
ویژه
مزایده اجاره 5 دستگاه واگن لبه بلند استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1403/03/10
7963517
ویژه
مزایده فروش 4 دستگاه موتور ژنراتور مستعمل استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1403/03/07
7945518
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی از ضایعات گلدان های پلاستیکی استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
8016375 مزایده فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک استان تهران 1403/03/03 1403/03/19
8016374 مزایده تعداد 2430  گالن بیست لیتری کنستانتره استان تهران 1403/03/03 رجوع به آگهی
8016371 مزایده ملک دامداری -مرغداری به مساحت 21 هکتار استان آذربایجان غربی 1403/03/03 رجوع به آگهی
8016370 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب دکان مشاعی یک قطعه ملک تجاری به مساحت 41/10 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1403/03/03 1403/03/29
8016369 مزایده فروش انواع تندیس - صندوقچه- انواع جاقلمی چوبی رومیزی - انواع لوح تقدیر و... استان یزد 1403/03/03 1403/03/23
8016367 مزایده فروش یک باب مغازه به مساحت 50/80 مترمربع به صورت طبقات اول و دوم آن بصورت یک واحد مسکونی (دوبلکس) استان آذربایجان شرقی 1403/03/03 رجوع به آگهی
8016366 مزایده فروش دفتری است به مساحت تقریبی فرش خور 70 مترمربع استان تهران 1403/03/03 1403/03/26
8016365 مزایده فروش یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 132مترمربع استان تهران 1403/03/03 1403/03/19
8016364 مزایده فروش قطعه زمین استان خوزستان 1403/03/03 1403/03/12
8016362 مزایده فروش یک قطعه زمین بصوت زمین دیم استان آذربایجان شرقی 1403/03/03 1403/03/30
صفحه 1 از 57580