مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش چند قطعه با کاربری های مختلف ـ واگذاری بهره برداری از خانه فرهنگ 1398/02/05 رجوع به آگهی
متانول هند 1398/02/05 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 16840 متر مربع مشتمل بر یک باب ساختمان تجاری مسکونی دو ط... 1398/02/04 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر تاسیسات تحت پلاک فرعی از 83 اصلی 1398/02/04 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین با خانه احداثی به مساحت 7334/50 متر مربع به پلاک نود و نه فرعی از سه هزار و چهار... 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل 89 1398/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری موقت از منافع یک باب مغازه با کاربری لواش پزی ماشینی 1398/02/05 1398/02/18
یک باب مغازه نانوایی به مساحت 60.70 مترمربع ـ یک قطعه ملک به مساحت 623.13 مترمربع ـ یک قطعه زمین شال... 1398/02/05 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه سردخانه ایرانی و تولید کارگاههای داخل شهر و ... 1398/02/05 رجوع به آگهی
ششدانگ یک دستگاه اتومبیل وانت سیستم پیکان تیپ 1600 نوع سوخت بنزینی(تک سوز) مدل 1388 ظرفیت 750 کیلوگر... 1398/02/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25328