مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک و مستغلات مسکونی، تجاری، اداری و اراضی متعلق به خود و ادارات کل 1398/07/28 1398/07/30
مزایده املاک:کاربری تجاری با عرصه 305 و اعیان 305 -کاربری مسکونی عرصه قدرالسهم و اعیان 97.32-کاربری... 1398/07/28 رجوع به آگهی
سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 4/3 - به مساحت عرصه 103/19 مترمربع و مساحت اعیان 220 مترمربع 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش یک پلاک ثبتی به شماره 893/508 منازل مسکونی-به مساحت 350 مترمربع 1398/07/28 1398/08/01
واگذاری ایستگاه مکانیزه دانشگاه 1398/07/28 رجوع به آگهی
پارکینگ 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش یک باب منزل مسکونی به متراژ 255.9 مترمربع 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش 6 قطعه زمین مسکونی 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش یک پلاک ثبتی منازل مسکونی به مساحت 480 مترمربع 1398/07/28 1398/08/01
یک باب طویله با پلاک ثبتی 192 فرعی از 343 اصلی-به مساحت 163 مترمربع و نیز دارای 163 مترمربع اعیان 1398/07/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 32755