مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده یک دستگاه تانکر استوانه ای خوابیده به طول تقریبی 5 متر و قطر تقریبی 2متر با پایه های مربوطه 1400/07/04 1400/07/17
مزایده یکدستگاه تراکتور فاقد اسناد مالکیت برنگ نارنجی بهشماره گیربکس 1541 1400/07/04 1400/07/17
مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان به پلاک ثبتی با کاربری مسکونی به مساحت 300مترمربع و .... 1400/07/04 1400/07/25
مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی مساحت عرصه در حال حاضر در حدود301 متر مربع 1400/07/04 1400/07/27
مزایده فروش ملک عرصه به مساحت 222.05مترمربع 1400/06/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ضایعات وسایل، لوازم و تجهیزات پزشکی 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه یخچال 6 درب فروشگاهی سالم و در حال کار 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه خودروی پژوپارس برنگ خاکستری متالیک مدل1393سیستمxu7 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده 1- یک دستگاه یخچال ویترینی کارکرده با وضعیت سالم، چهار درب، موتور ساخت فرانسه، سایز 1/5 متر 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک باب عمارت مسکونی به مساحت 102/82 مترمربع 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان مسکونی دو خوابه و یک سوئیت جمعا به مساحت تقریبی 150 مترمربع 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش بره های پرواری 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3.93شعیر از 96عرصه واعیان  پلاک آپارتمان عرصه کل این واحد آپارتمانی 450 متر مربع و کاربری آن مسکونی 1400/07/03 1400/07/19
مزایده یک ساختمان مسکونی دو خوابه و یک سوئیت جمعا به مساحت تقریبی 150 مترمربع 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک باب عمارت مسکونی به مساحت 102/82 مترمربع 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل: سواری شخصی پژو206 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده یک واحد آپارتمان 1400/07/03 1400/07/25
مزایده عرصه و اعیان یک باب خانه ویلایی 1400/07/03 1400/07/18
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1400/07/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 515