مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ضایعات آهن و فلزات رنگین خود 1399/07/30 رجوع به آگهی
فروش درختان غیر مثمر بید و صنوبر 1399/07/30 رجوع به آگهی
- مخلوط غلات گندم و جو 1399/07/30 رجوع به آگهی
فروش زیتون کنسروی و شکسته 1399/07/30 1399/08/10
فروش یک واحد مسکونی به مساحت 97/43مربع 1399/07/30 رجوع به آگهی
ملک مسکونی بصورت ساختمان دو طبقه، و یک واحد مغازه به مساحت 33 مترمربع ـ جمعا به مساحت 117 مترمربعـ ه... 1399/07/30 رجوع به آگهی
فروش ملک با کاربری مسکونی 1399/07/30 رجوع به آگهی
فروش یک تخته فرش ماشینی 700 شانه 1399/07/30 1399/08/20
مزایده اموال غیرمنقول ـ 3دانگ از 6دانگ مشاع پلاک ثبتی17فرعی از474 1399/07/30 رجوع به آگهی
خط تلفن 1399/07/29 1399/08/25
صفحه 1 از 761