اطلاع رسانی نمایشگاه های تهران و شهرستان

نوع نمایشگاه
محل برگزاری
زمینه فعالیت
کلیدواژه
برگزار کننده
تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری و شهر هوشمند بوستان گفتگو تهران 97 هفتمین دوره

شروع: 14 تیر 1397 | پایان: 16 تیر 1397

تاریخ شروع:پنجشنبه 97/04/14 (07/05/2018) تاریخ پایان:شنبه 97/04/16 (07/07/2018) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:inotex.com تلفن:88503030 فکس:88503030

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک شهری رشت 97 سومین دوره

شروع: 13 تیر 1397 | پایان: 16 تیر 1397

تاریخ شروع:چهارشنبه 97/04/13 (07/04/2018) تاریخ پایان:شنبه 97/04/16 (07/07/2018) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:rashtfair.com تلفن:01333690954 فکس:01333690989

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه خدمات و مبلمان شهری رشت 97 هفتمین دوره

شروع: 13 تیر 1397 | پایان: 16 تیر 1397

تاریخ شروع:چهارشنبه 97/04/13 (07/04/2018) تاریخ پایان:شنبه 97/04/16 (07/07/2018) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:rashtfair.com تلفن:01333690954 فکس:01333690989

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای تبریز 97 اولین دوره

شروع: 12 تیر 1397 | پایان: 15 تیر 1397

تاریخ شروع:سه شنبه 97/04/12 (07/03/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/04/15 (07/06/2018) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:tabrizfair.ir تلفن:8-04136373851 فکس:04136373850

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ساختمان شیراز 97

شروع: 12 تیر 1397 | پایان: 15 تیر 1397

تاریخ شروع:سه شنبه 97/04/12 (07/03/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/04/15 (07/06/2018) زمان بازدید:17 الی 22 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:farsfair.ir تلفن:07136212525 فکس:07136200047

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ادوات و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و تجهیزات آبیاری تبریز 97 نوزدهمین دوره

شروع: 12 تیر 1397 | پایان: 15 تیر 1397

تاریخ شروع:سه شنبه 97/04/12 (07/03/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/04/15 (07/06/2018) زمان بازدید:15 الی 21 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:tabrizfair.ir تلفن: 4-04533248322 فکس:04136373850

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته تبریز 97 شانزدهمین دوره

شروع: 12 تیر 1397 | پایان: 15 تیر 1397

تاریخ شروع:سه شنبه 97/04/12 (07/03/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/04/15 (07/06/2018) زمان بازدید:15 الی 21 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:tabrizfair.ir تلفن: 4-04533248322 فکس:04136373850

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، ابزار، یراق آلات، مواد اولیه صنایع چوب و تجهیزات وابسته ارومیه 97

شروع: 11 تیر 1397 | پایان: 15 تیر 1397

تاریخ شروع:دوشنبه 97/04/11 (07/02/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/04/15 (07/06/2018) زمان بازدید:16 الی 22 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:urmiafair.com تلفن:04433373982

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه مبلمان، صنایع چوبی، لوستر و دکوراسیون داخلی ارومیه 97

شروع: 11 تیر 1397 | پایان: 15 تیر 1397

تاریخ شروع:دوشنبه 97/04/11 (07/02/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/04/15 (07/06/2018) زمان بازدید:17 الی 23 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:urmiafair.com تلفن:5-04433373984 فکس:6-04433370205

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه تجهیزات آب و برق بیرجند 97

شروع: 11 تیر 1397 | پایان: 15 تیر 1397

تاریخ شروع:دوشنبه 97/04/11 (07/02/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/04/15 (07/06/2018) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:sk-fair.ir تلفن:2-05632424061

صفحه 1 از 374