اطلاع رسانی نمایشگاه های تهران و شهرستان

نوع نمایشگاه
محل برگزاری
زمینه فعالیت
کلیدواژه
برگزار کننده
تصویر نمایشگاه

نمایشگاه ساختمان و تجهیزات وابسته بوشهر 97 دهمین دوره

شروع: 10 دی 1397 | پایان: 14 دی 1397

تاریخ شروع:دوشنبه 97/10/10 (12/31/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/10/14 (01/04/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:bushehr-fair.com تلفن:9-07733453345 فکس:07733453360

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بانک، بیمه و بورس موسسات مالی و اعتباری بیرجند 97

شروع: 10 دی 1397 | پایان: 14 دی 1397

تاریخ شروع:دوشنبه 97/10/10 (12/31/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/10/14 (01/04/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:sk-fair.ir تلفن:2-05632424061 / 09155624677

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری، آبرسانی و تجهیزات گلخانه ای جیرفت 97 هفتمین دوره

شروع: 9 دی 1397 | پایان: 12 دی 1397

تاریخ شروع:يكشنبه 97/10/09 (12/30/2018) تاریخ پایان:چهارشنبه 97/10/12 (01/02/2019) زمان بازدید:15 الی 21 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:jiroftman.ir تلفن:03132659468 فکس:03132659468

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه ماشین آلات و تجهیزات راهسازی گرگان 97 اولین دوره

شروع: 5 دی 1397 | پایان: 8 دی 1397

تاریخ شروع:چهارشنبه 97/10/05 (12/26/2018) تاریخ پایان:شنبه 97/10/08 (12/29/2018) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:golestanfair.com تلفن:01732640664-01732640600

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه انبوه سازی و فرصت های سرمایه گذاری گرگان 97 اولین دوره

شروع: 5 دی 1397 | پایان: 8 دی 1397

تاریخ شروع:چهارشنبه 97/10/05 (12/26/2018) تاریخ پایان:شنبه 97/10/08 (12/29/2018) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:golestanfair.com تلفن:01732640664-01732640600

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه آب، برق، گاز، فاضلاب، اتوماسیون صنعتی، انرژی های نو، تجدیدپذیر و صرفه جویی گرگان 97 اولین دوره

شروع: 5 دی 1397 | پایان: 8 دی 1397

تاریخ شروع:چهارشنبه 97/10/05 (12/26/2018) تاریخ پایان:شنبه 97/10/08 (12/29/2018) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:golestanfair.com تلفن:01732640664-01732640600

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه کاشی، سرامیک و آسانسور گرگان 97 اولین دوره

شروع: 5 دی 1397 | پایان: 8 دی 1397

تاریخ شروع:چهارشنبه 97/10/05 (12/26/2018) تاریخ پایان:شنبه 97/10/08 (12/29/2018) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:golestanfair.com تلفن:01732640664-01732640600

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری و نهاده ها اصفهان 97 هفدهمین دوره

شروع: 5 دی 1397 | پایان: 8 دی 1397

تاریخ شروع:چهارشنبه 97/10/05 (12/26/2018) تاریخ پایان:شنبه 97/10/08 (12/29/2018) زمان بازدید:15 الی 21 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:agrovet.ir تلفن:09134632313 / 03132606602 فکس:03132602006

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه استانداردهای صنعت ساختمان گرگان 97 اولین دوره

شروع: 5 دی 1397 | پایان: 8 دی 1397

تاریخ شروع:چهارشنبه 97/10/05 (12/26/2018) تاریخ پایان:شنبه 97/10/08 (12/29/2018) زمان بازدید:16 الی 21 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:golestanfair.com تلفن:01732640664-01732640600

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه تاسیسات، سیستم های سرمایشی و گرمایشی رشت 97 هشتمین دوره

شروع: 5 دی 1397 | پایان: 8 دی 1397

تاریخ شروع:چهارشنبه 97/10/05 (12/26/2018) تاریخ پایان:شنبه 97/10/08 (12/29/2018) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:rashtfair.com تلفن:01333690954 فکس:01333690989

صفحه 1 از 396