اطلاع رسانی نمایشگاه های تهران و شهرستان

نوع نمایشگاه
محل برگزاری
زمینه فعالیت
کلیدواژه
برگزار کننده
تصویر نمایشگاه

نمایشگاه خودرو، قطعات وابسته و لیزینگ میاندوآب 97 دومین دوره

شروع: 30 مهر 1397 | پایان: 4 آبان 1397

تاریخ شروع:دوشنبه 97/07/30 (10/22/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/08/04 (10/26/2018) نوع نمایشگاه:داخلیوب سایت:ieowao.com تلفن:0443184 فکس:6-04445359400

در حال برگزاری
تصویر نمایشگاه

نمایشگاه الکامپ اراک 97 سیزدهمین دوره

شروع: 30 مهر 1397 | پایان: 4 آبان 1397

تاریخ شروع:دوشنبه 97/07/30 (10/22/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/08/04 (10/26/2018) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:arak-fair.com تلفن:08633675158 / 44480219 فکس:08634130540

در حال برگزاری
تصویر نمایشگاه

نمایشگاه و همایش بین المللی بورس، بانک، بیمه و سرمایه کیش 97 پنجمین دوره

شروع: 30 مهر 1397 | پایان: 3 آبان 1397

تاریخ شروع:دوشنبه 97/07/30 (10/22/2018) تاریخ پایان:پنجشنبه 97/08/03 (10/25/2018) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:kishinvex.ir تلفن:88179790 فکس:88179790

در حال برگزاری
تصویر نمایشگاه

نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل شهری و ماشین آلات وابسته شیراز 97

شروع: 24 مهر 1397 | پایان: 27 مهر 1397

تاریخ شروع:سه شنبه 97/07/24 (10/16/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/07/27 (10/19/2018) زمان بازدید:16 الی 21 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:farsfair.ir تلفن:07136212525 فکس:07136200047

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی بهره وری آب و انرژی در ساختمان اصفهان 97 اولین دوره

شروع: 24 مهر 1397 | پایان: 27 مهر 1397

تاریخ شروع:سه شنبه 97/07/24 (10/16/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/07/27 (10/19/2018) زمان بازدید:15 الی 21 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:energexpo.ir تلفن:03134593417 / 09134090018 فکس:03132602006

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی انبوه سازان، املاک و مستغلات شیراز 97

شروع: 24 مهر 1397 | پایان: 27 مهر 1397

تاریخ شروع:سه شنبه 97/07/24 (10/16/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/07/27 (10/19/2018) زمان بازدید:16 الی 21 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:farsfair.ir تلفن:07136212525 فکس:07136200047

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه کشاورزی، آبیاری، آبرسانی، نهاده ها و تجهیزات وابسته قزوین 97 نهمین دوره

شروع: 24 مهر 1397 | پایان: 27 مهر 1397

تاریخ شروع:سه شنبه 97/07/24 (10/16/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/07/27 (10/19/2018) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:payaminfa.com تلفن:88196955 فکس:89774839

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه صنایع چوب، یراق آلات، ماشین آلات و تجهیزات وابسته قائمشهر 97

شروع: 23 مهر 1397 | پایان: 27 مهر 1397

تاریخ شروع:دوشنبه 97/07/23 (10/15/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/07/27 (10/19/2018) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:caspianexpo.ir تلفن:01142264464 فکس:01142249388

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه کشاورزی، ماشین آلات و آبیاری بجنورد 97

شروع: 23 مهر 1397 | پایان: 27 مهر 1397

تاریخ شروع:دوشنبه 97/07/23 (10/15/2018) تاریخ پایان:شنبه 98/07/27 (10/19/2019) نوع نمایشگاه:داخل یوب سایت:nkhexpo.ir تلفن:05832210415 فکس:05832222395

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه الکامپ همدان 97

شروع: 23 مهر 1397 | پایان: 27 مهر 1397

تاریخ شروع:دوشنبه 97/07/23 (10/15/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/07/27 (10/19/2018) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:hamedanfair.ir تلفن:09013106008

صفحه 1 از 386