اطلاع رسانی نمایشگاه های تهران و شهرستان

نوع نمایشگاه
محل برگزاری
زمینه فعالیت
کلیدواژه
برگزار کننده
تصویر نمایشگاه

نمایشگاه ساختمان رشت 97 چهاردهمین دوره

شروع: 4 اردیبهشت 1397 | پایان: 7 اردیبهشت 1397

تاریخ شروع:سه شنبه 97/02/04 (04/24/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/02/07 (04/27/2018) زمان بازدید:16 الی 22 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:rashtfair.com تلفن:01333690954 فکس:01333690989

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و آبیاری شیراز 97 چهاردهمین دوره

شروع: 4 اردیبهشت 1397 | پایان: 7 اردیبهشت 1397

تاریخ شروع:سه شنبه 97/02/04 (04/24/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/02/07 (04/27/2018) زمان بازدید:15 الی 21نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:agropars.com تلفن:4-07132237852 فکس:07136200047

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش 97

شروع: 3 اردیبهشت 1397 | پایان: 6 اردیبهشت 1397

تاریخ شروع:دوشنبه 97/02/03 (04/23/2018) تاریخ پایان:پنجشنبه 97/02/06 (04/26/2018) نوع نمایشگاه:بین المللیوب سایت:irankitex.com تلفن:3-07137744872 / 09170527780

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه گل و گیاه، باغبانی و تجهیزات گلخانه ای زنجان 97 ششمین دوره

شروع: 3 اردیبهشت 1397 | پایان: 19 اردیبهشت 1397

تاریخ شروع:دوشنبه 97/02/03 (04/23/2018) تاریخ پایان:چهارشنبه 97/02/19 (05/09/2018) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:caspianieco.com تلفن:02833590419 / 09338194035

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ایران سبز تهران 97 سومین دوره

شروع: 30 فروردین 1397 | پایان: 1 اردیبهشت 1397

تاریخ شروع:پنجشنبه 97/01/30 (04/19/2018) تاریخ پایان:شنبه 97/02/01 (04/21/2018) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:khazareurasia.ir تلفن:8-22863787 فکس:22863787

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی تهران 97 سومین دوره

شروع: 28 فروردین 1397 | پایان: 31 فروردین 1397

تاریخ شروع:سه شنبه 97/01/28 (04/17/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/01/31 (04/20/2018) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:excida.ir تلفن:9-88289256

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی اسکله، بندرگاه و حوضچه های تعمیر کشتی شهر آفتاب تهران 97 اولین دوره

شروع: 26 فروردین 1397 | پایان: 28 فروردین 1397

تاریخ شروع:يكشنبه 97/01/26 (04/15/2018) تاریخ پایان:سه شنبه 97/01/28 (04/17/2018) زمان بازدید:9 الی 17 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:monirexpo.com تلفن:44673010 فکس:44673060

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی تخصصی شناور های دریایی و دریانوردی شهر آفتاب تهران 97 اولین دوره

شروع: 26 فروردین 1397 | پایان: 28 فروردین 1397

تاریخ شروع:يكشنبه 97/01/26 (04/15/2018) تاریخ پایان:سه شنبه 97/01/28 (04/17/2018) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:monirexpo.com تلفن:44673010 و 44673020 داخلی 105 اقای مصطفوی فکس:44673060

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی، ژنتیک و اصلاح نژاد دام اصفهان 96 شانزدهمین دوره

شروع: 29 فروردین 1397 | پایان: 1 اردیبهشت 1397

تاریخ شروع:چهارشنبه 97/01/29 (04/18/2018) تاریخ پایان:شنبه 97/02/01 (04/21/2018) زمان بازدید:16 الی 22 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:isfahanvet.ir تلفن:03132606602 فکس:03132602006

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی اصفهان 97 شانزدهمین دوره

شروع: 28 فروردین 1397 | پایان: 31 فروردین 1397

تاریخ شروع:سه شنبه 97/01/28 (04/17/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/01/31 (04/20/2018) زمان بازدید:16 الی 22 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:isfahanvet.ir تلفن:32606602 فکس:32602006

صفحه 1 از 368