اطلاع رسانی نمایشگاه های تهران و شهرستان

نوع نمایشگاه
محل برگزاری
زمینه فعالیت
کلیدواژه
برگزار کننده
تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس تهران 96 اولین دوره

شروع: 15 اسفند 1396 | پایان: 18 اسفند 1396

تاریخ شروع:سه شنبه 96/12/15 (03/06/2018) تاریخ پایان:جمعه 96/12/18 (03/09/2018) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:iranjobex.com تلفن:88626458

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه تجارت عمومی تبریز 96 دومین دوره

شروع: 24 اسفند 1396 | پایان: 27 اسفند 1396

تاریخ شروع:دوشنبه 96/12/14 (03/05/2018) تاریخ پایان:يكشنبه 96/12/27 (03/18/2018) نوع نمایشگاه:داخلیوب سایت:tabrizfair.ir تلفن:8-0413373851 فکس:04136373850

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل شهری، فضای سبز و ماشین آلات و تجهیزات وابسته شیراز 96 چهارمین دوره

شروع: 8 اسفند 1396 | پایان: 11 اسفند 1396

تاریخ شروع:سه شنبه 96/12/08 (02/27/2018) تاریخ پایان:جمعه 96/12/11 (03/02/2018) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:farsfair.ir تلفن:07136212525 فکس:07136200047

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه الکامپ کرمانشاه 96 ششمین دوره

شروع: 7 اسفند 1396 | پایان: 11 اسفند 1396

تاریخ شروع:دوشنبه 96/12/07 (02/26/2018) تاریخ پایان:جمعه 96/12/11 (03/02/2018) زمان بازدید:15 الی 20 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:krfair.ir تلفن:09186815098/09187239096

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه خودرو سبک و سنگین اهواز 96 دوازدهمین دوره

شروع: 7 اسفند 1396 | پایان: 10 اسفند 1396

تاریخ شروع:دوشنبه 96/12/07 (02/26/2018) تاریخ پایان:پنجشنبه 96/12/10 (03/01/2018) زمان بازدید:15 الی 22 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:ahvazfair.ir تلفن:06133376492

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه حمل و نقل، ماشین آلات راهسازی، راهداری، ساختمانی و دیزلی اهواز 96 دومین دوره

شروع: 7 اسفند 1396 | پایان: 10 اسفند 1396

تاریخ شروع:دوشنبه 96/12/07 (02/26/2018) تاریخ پایان:پنجشنبه 96/12/10 (03/01/2018) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:ahvazfair.ir تلفن:06133376492

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی دریایی بندرعباس 96 پنجمین دوره

شروع: 5 اسفند 1396 | پایان: 7 اسفند 1396

تاریخ شروع:شنبه 96/12/05 (02/24/2018) تاریخ پایان:دوشنبه 96/12/07 (02/26/2018) زمان بازدید:9 الی 18 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:iranseaexpo2018.ir تلفن:13-88809612 فکس:88804101

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای بوستان گفتگو تهران 96 دومین دوره

شروع: 5 اسفند 1396 | پایان: 7 اسفند 1396

تاریخ شروع:شنبه 96/12/05 (02/24/2018) تاریخ پایان:دوشنبه 96/12/07 (02/26/2018) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:ices-expo.com تلفن:22393493 فکس:22393491

تصویر نمایشگاه

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی تهران 96 اولین دوره

شروع: 2 اسفند 1396 | پایان: 5 اسفند 1396

تاریخ شروع:چهارشنبه 96/12/02 (02/21/2018) تاریخ پایان:شنبه 96/12/05 (02/24/2018) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:ieie-ex.ir تلفن:88070833-88070844 فکس:88070693

در حال برگزاری
تصویر نمایشگاه

نمایشگاه ساختمان، برق، تاسیسات آب و فاضلاب اردبیل 96 هشتمین دوره

شروع: 2 اسفند 1396 | پایان: 5 اسفند 1396

تاریخ شروع:چهارشنبه 96/12/02 (02/21/2018) تاریخ پایان:شنبه 96/12/05 (02/24/2018) زمان بازدید:15 الی 21 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:ardabilfair.ir تلفن:09149513248 / 2-04533248051

در حال برگزاری
صفحه 1 از 367