اطلاع رسانی نمایشگاه های تهران و شهرستان

نوع نمایشگاه
محل برگزاری
زمینه فعالیت
کلیدواژه
برگزار کننده
تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ایران آگروفود، صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته تهران 98 بیست و ششمین دوره

شروع: 28 خرداد 1398 | پایان: 31 خرداد 1398

تاریخ شروع:سه شنبه 98/03/28 (06/18/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/03/31 (06/21/2019) تاریخ ثبت نام:شنبه 97/10/29 زمان بازدید:10 الی 18 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:iranagrofoodfair.com تلفن:8-88059457 فکس:88044817

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط شیراز 98

شروع: 22 مرداد 1398 | پایان: 25 مرداد 1398

تاریخ شروع:سه شنبه 98/05/22 (08/13/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/05/25 (08/16/2019) زمان بازدید:17 الی 22 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:farsfair.ir تلفن:07136212525 فکس:07136200047

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه صنعت، معدن، ماشین آلات و تجهیزات وابسته یزد 98 چهارمین دوره

شروع: 22 مرداد 1398 | پایان: 25 مرداد 1398

تاریخ شروع:سه شنبه 98/05/22 (08/13/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/05/25 (08/16/2019) زمان بازدید:16 الی 21 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:pazhco.ir تلفن:03538207453 / 09138526911 فکس:03538300977

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه صنعت ساختمان تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی شهرکرد 98 سیزدهمین دوره

شروع: 22 مرداد 1398 | پایان: 25 مرداد 1398

تاریخ شروع:سه شنبه 98/05/22 (08/13/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/05/25 (08/16/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:chbfair.ir تلفن:03833335031 فکس:03833336881

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه تخصصی خدمات و تجهیزات هتل و میهمان نوازی شهرآفتاب تهران 98

شروع: 22 مرداد 1398 | پایان: 25 مرداد 1398

تاریخ شروع:سه شنبه 98/05/22 (08/13/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/05/25 (08/16/2019) زمان بازدید:9 الی 17 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:hotelityshow.com تلفن:88872336-88872154

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه ساختمان میاندوآب 98

شروع: 17 مرداد 1398 | پایان: 21 مرداد 1398

تاریخ شروع:پنجشنبه 98/05/17 (08/08/2019) تاریخ پایان:دوشنبه 98/05/21 (08/12/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:ieowao.com تلفن:0443184 / 5-04445359400

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه ماشین آلات راهسازی میاندوآب 98

شروع: 17 مرداد 1398 | پایان: 21 مرداد 1398

تاریخ شروع:پنجشنبه 98/05/17 (08/08/2019) تاریخ پایان:دوشنبه 98/05/21 (08/12/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:ieowao.com تلفن:0443184 / 5-04445359400

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب و کار اصفهان 98

شروع: 16 مرداد 1398 | پایان: 19 مرداد 1398

تاریخ شروع:چهارشنبه 98/05/16 (08/07/2019) تاریخ پایان:شنبه 98/05/19 (08/10/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:isfahanfair.ir تلفن:03136283929

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد 98 بیست و یکمین دوره

شروع: 15 مرداد 1398 | پایان: 18 مرداد 1398

تاریخ شروع:سه شنبه 98/05/15 (08/06/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/05/18 (08/09/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:aresa.ir تلفن:91-05136033888 فکس:05135018000 / 88688175

تصویر نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد 98 چهاردهمین دوره

شروع: 15 مرداد 1398 | پایان: 18 مرداد 1398

تاریخ شروع:سه شنبه 98/05/15 (08/06/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/05/18 (08/09/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:aresa.ir تلفن:91-05136033888 فکس:05135018000 / 88688175

صفحه 1 از 426