کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6635401 مناقصه خرید قطعات یدکی دستگاه امحا لامپ استان هرمزگان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6635349 مناقصه خرید تجهیزات امداد و نجات استان فارس 1402/03/18 1402/04/01
6635256 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید آنالایزرآنلاین 4 کاناله دودکش بویلرها استان بوشهر 1402/03/18 1402/03/27
6634717 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات تخصصی امور پیشگیری استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/18 1402/03/20
6634692 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات پزشکی (نوبت چهارم) استان آذربایجان غربی 1402/03/18 1402/03/21
6634689 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات درمانی فوریتهای پزشکی پایگاه اورژانس 115 روستایی استان خراسان رضوی 1402/03/18 1402/03/23
6634677 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (گروه پشتیبانی) استان آذربایجان غربی 1402/03/18 1402/03/21
6634675 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (گروه پشتیبانی) استان آذربایجان غربی 1402/03/18 1402/03/21
6634001 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری خرید خدمات عمومی 12 گانه در کلینیک استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/21
6633994 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات تخصصی برای مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی حضوری و غیر حضوری استان کرمان 1402/03/18 1402/03/22
6633949 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید خدمات عمومی 12 گانه در بیمارستان استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/21
6633935 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید خدمات عمومی 12 گانه در شبکه بهداشت و درمان استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/20
6633395 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی خدمات منشی و نظافتی مراقبتی بیمارستان استان یزد 1402/03/18 1402/03/21
6633327 مناقصه سکوبندی آزمایشگاه دانشکده دندانپزشکی استان ایلام 1402/03/18 1402/03/24
6633180 مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه تخت سی آرم تولید داخل استان تهران 1402/03/18 1402/03/22
6633179 مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه الکتروکاردیوگراف تولید داخل استان تهران 1402/03/18 1402/03/22
6633177 مناقصه خرید تعداد 25 دستگاه سی آرم استان تهران 1402/03/18 1402/03/22
6633176 مناقصه خرید پمپ قلبی و ریوی استان تهران 1402/03/18 1402/03/21
6633107 مناقصه عمومی یک مرحله ای فعالیت های اورژانس اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/18 1402/03/20
6633076 مناقصه خرید تعداد 40 دستگاه الکترولیت آنالایزر تولید داخل استان تهران 1402/03/18 1402/03/22
صفحه 1 از 3010