مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه الایزا آنالایزر فول اتوماتیک بیمارستان 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه خرید خدمات مشاغل گروه آزمایشگاه بیمارستان 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه خرید خدمات مشاغل گروه آزمایشگاه بیمارستان 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ست هیستروسکوپی رزتسکوپی زنان بیمارستان 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه خرید یک قلم اکسیژن آنالایزر کوره به تعداد 1 عدد 1400/09/10 1400/09/24
مناقصه خرید 30 عدد کیت آزمایشگاهی 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه خرید 50 عدد کیت آزمایشگاهی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دستگاه بیومتری چشم پزشکی 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام آزمایش HbA1C به روش HPLC 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه خرید دستگاه تنفسی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ایستگاه های تقلیل فشار بهمراه هیتر و ادورایزر 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سیستم پایش مستمر خروجی استک واحد زباله سوز 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دستگاه اکو کاردیو گرافی 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه EMI/ EMC TEST EQUIPMENT (FSW 43, SIGNAL & SPECTRUM ANALYZER) ALONGWITH DIRECTIONAL ANTENNA (HE400) OR EQUIVALENT 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید وسایل مصرفی مورد نیاز پروژه ترکیب ژنتیکی گوسفند بومی و گاوهای دومنظوره 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه Face Mask & Hand Disinfection - 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه رادیوگرافی دیجیتال ستون ز مینی 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه خرید یکدستگاه رادیولوژی ستون زمین 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه purchase & Installation of various items 1400/09/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1809