کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6635263 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه بیل مکانیکی و یک دستگاه لودر استان گلستان 1402/03/18 1402/03/23
6634555 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی اتاق مانیتورینگ حراست استان گلستان 1402/03/18 1402/03/24
6633982 مناقصه عمومی یک مرحله ای سر درب ورودی موزه میراث روستایی استان گلستان 1402/03/18 1402/03/20
6633353 مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز استان گلستان 1402/03/18 1402/03/18
6632488 مناقصه نظافت و رفت و روب سطح شهر استان گلستان، استان تهران 1402/03/17 رجوع به آگهی
6632427 مناقصه انتخاب مجری توانمند و واجد شرایط جهت اعطای نمایندگی سراسر کشور 1402/03/17 1402/03/21
6630607 مناقصه خرید و نصب 155 عدد شیر قطع خودکار گاز، حساس به زلزله جهت ایستگاه های راه آهن سراسر کشور 1402/03/17 1402/03/27
6630190 مناقصه تامین غذای گرم روزانه کارکنان استان گلستان 1402/03/17 1402/03/21
6630143 مناقصه عمومی یک مرحله ای : انجام فعالیت های خدماتی و پشتیبانی از جمله نگهداری فضای اداری، نظافت و خاکروبی محوطه و ساختمان استان گلستان 1402/03/17 1402/03/20
6630051 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن جهت طرح های انتقال آب با لوله استان گلستان 1402/03/17 1402/03/20
6630050 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن استان گلستان 1402/03/17 1402/03/20
6630013 مناقصه خرید کنتور توربینی استان گلستان 1402/03/17 1402/03/29
6629365 مناقصه 2 مورد در خواست خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز طرحهای انتقال آب با لوله استان گلستان 1402/03/17 1402/03/20
6628152 مناقصه اجاره و تامین نیروی انسانی جایگاه CNG سراسر کشور 1402/03/17 1402/03/23
6627954 مناقصه خرید کنتور توربینی استان گلستان 1402/03/17 1402/03/29
6627823 مناقصه واگذاری بهسازی و روکش آسفالت محور استان گلستان 1402/03/17 رجوع به آگهی
6627750 مناقصه تعمیرو بازسازی و سرویس ترانسفورماتورهای معیوب شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 1402/03/17 1402/03/22
6627607 مناقصه اجرای پروژه دستمزدی توسعه و احداث روستایی استان گلستان 1402/03/17 1402/03/22
6627605 مناقصه اجرای پروژه دستمزدی توسعه و احداث روستایی استان گلستان 1402/03/17 1402/03/22
6627602 مناقصه اجرای پروژه دستمزدی توسعه و احداث شهری استان گلستان 1402/03/17 1402/03/22
صفحه 1 از 1787