مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5597213 مناقصه لکه گیری و روکش اسفالت 1401/05/27 1401/06/03
5597210 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور 1401/05/27 1401/06/03
5597202 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت 1401/05/27 1401/06/03
5597079 مناقصه خرید رنگ سرد ترافیکی جهت خط کشی در راههای استان 1401/05/27 1401/06/03
5596277 مناقصه خرید2 دستگاه ترانس قدرت 63/400 کیلو ولت 200 MVA به همراه ترانس زمین و مصرف داخلی (کمپکت) و روغن ترانس 1401/05/27 1401/05/31
5595804 مناقصه واگذاری عملیات برداشت (چاپر) و حمل حدود 7000 تن محصول ذرت علوفه ای تولیدی خود 1401/05/27 رجوع به آگهی
5595496 مناقصه انتخاب کارگزاری بمنظور اجرای تهاتر غیر نقدی 1401/05/27 1401/05/29
5594832 مناقصه واگذاری عملیات اجرای حفر و لوله گذاری چاه عمیق به عمق 230 متر در محدوده روستا 1401/05/26 1401/05/31
5594830 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله چدن خط انتقال 1401/05/26 1401/05/31
5594528 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مجتمع مسکونی خدماتی و تجاری در قطعه زمین 1401/05/26 1401/06/07
5594525 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مجتمع مسکونی خدماتی و تجاری در قطعه زمین بمساحت 446 متر واقع 1401/05/26 1401/06/07
5592698 مناقصه انجام عملیات پی ام 200 سایت موبایل استان 1401/05/26 1401/05/29
5592471 مناقصه احداث مجتمع مسکونی خدماتی و تجاری به مساحت 773 متر مربع 1401/05/26 1401/06/19
5592120 مناقصه تامین مجرابند فلزی و نصب و سیمانکاری مربوطه با ابزار کابلی در چاههای خشکی و دریایی 1401/05/26 رجوع به آگهی
5591743 مناقصه واگذاری خدمات نظافت و باربری و نقلیه و نامه رسانی به بخش خصوصی 1401/05/26 1401/06/06
5590009 مناقصه PTZ کلاس 150 تصحیح کننده الکترونیکی حجم گاز 1401/05/25 رجوع به آگهی
5589873 مناقصه واگذاری خدمات نظافت ، باربری ، نقلیه و نامه رسانی 1401/05/25 1401/06/06
5589866 مناقصه اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه دو مدیریت توزیع نیروی برق 1401/05/25 1401/05/31
5589861 مناقصه اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری 1401/05/25 1401/05/31
5589860 مناقصه تجدید مرحله اول اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه یک مدیریت توزیع نیروی برق 1401/05/25 1401/05/31
صفحه 1 از 1663