مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای عملیات تکمیلی مخزن 1400/01/30 1400/01/31
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای نصب علمک ، کنتور و رگلاتور و کارهای تعمیراتی 1400/02/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری خدمات نصب علمک،کنتور و رگلاتور و کارهای تعمیراتی 1400/02/06
مناقصه احداث، راه اندازی و بهره برداری خدمات خودرویی 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه احداث ، راه اندازی و بهره برداری ایستگاه مکانیزه و نیمه مکانیزه در سطح شهر 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی (نگهبانی، خدماتی و راننده) 1400/01/30 1400/02/06
مناقصه خرید روغن خام 1400/01/30 1400/02/09
مناقصه خریداری پودر L متیونین (برند دگوسا) 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خدمات جمع آوری، بارگیری، حمل و دفع زباله ها در دستگاه ها و اردوگاه های حفاری مستقر 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قیر 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور پشتیبانی 1400/02/04
مناقصه سرمایه گذاری برای احداث و بهره برداری مرکز خودرویی 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه آسفالت معابر سطح شهر 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان عمومی ارزیابی و جذب سرمایه گذار در پروژه احداث مجتمع تجاری و خدماتی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تکمیلی مخزن 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی خود 1400/01/29 1400/02/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای بخشی از شبکه توزیع آب و نصب انشعابات 1400/02/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن 110 تکجداره 1400/02/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بهسازی و روکش آسفالت 1400/02/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی 1400/02/06
صفحه 1 از 1396