مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه اجرای پیاده روسازی سطح شهر 1398/12/04 1398/12/11
احداث مدرسه 3 کلاسه 1398/12/04 1398/12/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مدرسه 6کلاسه ترکمن سیمین شهر گمیشان 1398/12/04 1398/12/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مدرسه 3 کلاسه شور حیات آق قلا 1398/12/04 1398/12/05
احداث و بازسازی ایستگاه های هیدرومتری شرق حوضه آبریز 1398/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پل بتنی - اجرای دیوار حفاظتی، کف بند، کانال سنگی و ملاتی و کانال خاکی روباز - دیوار ح... 1398/12/01 1398/12/12
مشاوره (تک گزینه ای): مطالعات تدوین برنامه های سازگاری با کم آبی 1398/12/04 1398/12/21
عملیات اجرایی لایروبی رودخانه 1398/12/04 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی لایروبی رودخانه 1398/12/04 1398/12/06
عملیات اجرایی لایروبی رودخانه 1398/12/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2308