کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7381416 مزایده واگذار 50.000 تن گندله آهن استان خراسان رضوی 1402/09/07 رجوع به آگهی
7380209 مزایده فروش 7000 تن خاک نسوز کاشی استان یزد 1402/09/07 1402/09/29
7379313 مزایده فروش مقداری سنگ کربنات کلسیم در سایزدانه بندی پرتقالی استان لرستان 1402/09/07 رجوع به آگهی
7379113 مزایده نرمه آهن اسفنجی استان تهران 1402/09/07 1402/09/15
7378988 مزایده مزایده عمومی بسته های سرمایه گذاری معدنی استان مازندران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7378042 مزایده فروش بسته های سرمایه گذاری معدنی استان استان مازندران 1402/09/06 1402/09/13
7376888 مزایده واگذاری تعدادی از محدوده های اکتشافی استان یزد 1402/09/06 1402/09/12
7376392 مزایده واگذاری بسته های سرمایه گذاری معدنی استان مازندران 1402/09/06 1402/09/13
7375377 مزایده 20.000 تن گندله آهن استان خراسان رضوی 1402/09/06 رجوع به آگهی
7373595 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور اکتشاف ،تکمیلی، طراحی، تجهیز آماده سازی و بهره برداری استخراج استان تهران 1402/09/05 1402/09/08
7372698 مزایده فروش معدن استان بوشهر 1402/09/05 1402/09/27
7370422 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی تجهیز آماده سازی استخرج و فروش سالیانه حداقل 150 هزار تن استان مرکزی 1402/09/05 رجوع به آگهی
7368073 مزایده اجاره معدن سنگ ترارتن استان مرکزی 1402/09/04 رجوع به آگهی
7365898 مزایده اجاره محدوده های اکتشافی استان یزد 1402/09/04 رجوع به آگهی
7365754 مزایده اجاره کارخانه آسفالت و برداشت از معدن کارخانه استان البرز 1402/09/04 رجوع به آگهی
7364316 مزایده فروش معدن مس استان زنجان 1402/09/02 1402/09/14
7363716 مزایده فروش یک تن کنسانتره استان لرستان 1402/09/02 1402/09/11
7363702 مزایده فروش 50.000 تن گندله سنگ آهن استان کرمان 1402/09/02 1402/09/04
7363698 مزایده زمین و ابنیه کارخانه آسفالت استان البرز 1402/09/02 1402/09/09
7363458 مزایده حدود 5200 تن مصالح پودرسنگ بصورت دپو درمحل سنگبری سپاس سنگ . استان فارس 1402/09/02 1402/09/18
صفحه 1 از 558