مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده 17تن آجر معادل 17000عدد آجر سه گل 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش آجر نسوز 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار حداکثر 5.000 تن خرسک 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی اقلام مستعمل و ضایعاتی و اسقاط مازاد 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اقلام ضایعات فلزی 1400/04/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام راکد و ضایعاتی خود 1400/04/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی 1400/04/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش آجر دستی قزاقی 1400/04/16 1400/05/06
مزایده فروش بلوک سفال آجر تیغه آفتابی سفید رنگ 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده اموال منقول ـ 17تن آجر معادل 17000عدد آجر سه گل 1400/04/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش 60 تن آجر نسوز ضایعاتی 1400/04/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی 1400/04/17 1400/04/16
مزایده فروش 1600 قالب ویبره نو آجری و 2400 قالب دست دوم و مستعمل ویبره 1400/04/15 1400/04/29
مزایده فروش حدود ۹۰ تن آجرنسوز ضایعاتی کورد خود 1400/04/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی کوره 1400/04/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش سوله با مشخصات دهانه سوله 30 متر وطول سوله 60 متر از ورق 8 میلیمتر دارای تعداد 11 ستون 1400/04/09 1400/04/26
مزایده فروش ششدانگ یک باب عمارت مسکونی به مساحت 196/97مترمربع - 7 کامیون آجر - کپسول گاز 11کیلویی 1400/04/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات آهن آلات غیر قابل مصرف مستعمل - ضایعات استیل بگیر غیر قابل مصرف مستعمل - ضایعات استیل نگیر غیر قابل مصرف مستعمل و ... 1400/04/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 67