مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ملک دارای سند ثبتی عرصه طبق سند به مساحت 299/75متر مربع 1400/07/04 1400/07/25
مزایده یک باب ساختمان مسکونی مساحت عرصه 128/90 مترمربع 1400/07/04 1400/07/19
مزایده فروش یک باب منزل مسکونی عرصه ملک به مساحت حدود 524/55 متر مربع با کاربری مسکونی و ... 1400/07/04 1400/07/21
مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید سبز زیتونی 1400/07/04 1400/07/25
مزایده تعداد سه دستگاه دوربین مداربسته 1400/07/04 1400/07/20
مزایده فروش ملک با : عرصه 413/25 متر مربع سوله فلزی به مساحت 570 متر مربع 1400/07/04 1400/07/21
مزایده فروش سه دانگ مشاع آپارتمان ساختمان مسکونی نوساز که در دو طبقه،در عرصه ای به مساحت 230 متر مربع بنا گردیده دارای اسکلت بتونی و سقف تیرچه بلوک دارای سه واحد مسکونی و ... 1400/07/04 1400/07/20
مزایده فروش یک قطعه زمین مشجر به مساحت 340/3متر مربع 1400/07/04 1400/07/20
مزایده فروش اکسیژن سازپرتابل 5لیتری او.ایکس.وای.جی.ای.ان.سی.او.ان.سی.ای.ان.تی.ار.ای.تی.او.آرمدل او.زد5صفریک تی دبلیو.او کمپانی سازنده:ساخت چین  او.دبلیوجی.ای.ال سی 1400/07/04 1400/07/24
مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک به مساحت 278.69 مترمربع 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش اراضی زراعی 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مشاعی به میزان 120متر مربع تجاری مسکونی  مساحت کل قطعه ملک 128/5متر مربع 1400/07/03 1400/07/27
مزایده فروش یک باب منزل مسکونی  ششدانگ عرصه واعیان ملک به مساحت 534/1 متر مربع 1400/07/03 1400/08/08
مزایده یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 123/23 متر مربع 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک با کابری مزروعی دیم و مساحت 4617 متر مربع - ملک با کابری مزروعی دیم و مساحت 7500 متر مربع و ... 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکبابخانه به مساحت 541/05 مترمربع 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک به مساحت 640 متر مربع 1400/07/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3 واحد ساختمان مسکونی یک طبقه - مساحت 222/94 متر مربع - مساحت 217/98 متر مربع - مساحت 220/57 متر مربع 1400/07/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 445