مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
6026731 مزایده شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026655 مزایده : شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به شماره پلاک ثبتی 2661 فرعی از 221 اصلی مسکونی 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026536 مزایده فروش 9.892حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ یک قطعه زمین 1401/09/17 1401/09/29
6026524 مزایده فروش یک باب منزل مسکونی 1401/09/17 1401/10/11
6026434 مزایده یک دستگاه سواری پراید 141 ای 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026309 مزایده فروش یک دانگ مشاع از شش دانگ عمارت مسکونی دارای کاربری مسکونی دارای مساحت 508/49 متر مربع 1401/09/17 1401/10/14
6026204 مزایده شش دانگ یک قطعه زمین (عرصه زراعی ) 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026137 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026088 مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی قدیمیساز فاقد سند مالکیت ثبتی در عرصهای به مساحت 191 مترمربع با قدمت بالای 30 سال 1401/09/17 1401/10/10
6025967 مزایده فروش ساختمان مسکونی 1401/09/17 رجوع به آگهی
6025384 مزایده فروش اموال مازاد فرسوده مشعل- پمپ - ضایعات لوله- ضایعات چدن 1401/09/17 رجوع به آگهی
6024756 مزایده فروش 63.506 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ یک قطعه زمین 1401/09/16 1401/09/29
6024736 مزایده قطعه شماره 1 واقع دراراضی کشاورزی بمساحت 8357 مترمربع - قطعه شماره 2. واقع در اراضی کشاورزی بمیزان10407مترمربع - قطعه شماره 3..واقع دراراضی کشاورزی مساحت 10740مترمربع و... 1401/09/16 رجوع به آگهی
6024539 مزایده تجدید اجاره مجموعه دامداری 1401/09/16 1401/09/22
6024538 مزایده واگذاری یک باب غرفه از ساختمان داخل بیمارستان جهت ارائه خدمات بعنوان غرفه مواد غذایی به صورت استیجاری بمدت یکسال 1401/09/16 1401/09/19
6024086 مزایده یک باب ساختمان مسکونی 1401/09/16 رجوع به آگهی
6023869 مزایده اجاره پارکینگ ماشین آلات سنگین 1401/09/16 رجوع به آگهی
6023759 مزایده سی دو متر  از شش دانگ عرصه ملک به مساحت 355 مترمربع 1401/09/16 رجوع به آگهی
6023650 مزایده فروش ملک یک باب منزل مسکونی پلاک  ثبتی 3996/182 فرعی از 182 اصلی با کاربری مسکونی 1401/09/16 رجوع به آگهی
6023516 مزایده فروش یک قبضه سلاح شکاری ساچمه زن تک لول - یک دستگاه تراکتور فرکسون 165 مدل 1385 - یک دستگاه تریلی تک محور دو چرخ ، یک دستگاه تریلی چهار چرخ قدیمی بدون جک ، یک دستگاه گوزه کش 1401/09/16 1401/10/04
صفحه 1 از 625