مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای سیستم های اعلام و اطفاء حریق در واحد احیاء مستقیم و مانیتورینگ آن در مرکز آتش نشانی 1399/11/04 1399/11/07
فراخوان ارزیابی کیفی خرید 20 دستگاه کپسول هواسی تنفسی 1399/11/04 1399/11/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای فومینگ کولینگ مخزن 5730000 انبار 2 / مخازن 2800000 نواحی قوچان و نیشابور 1399/11/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای رنگ امیزی داخل و خارج و نصب فومینگ کولینگ مخزن 40 انبار 2 1399/11/11
انجام خدمات آتش نشانی 1399/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای سیستم های اعلام و اطفاء حریق در واحد احیاء مستقیم و مانیتورینگ آن در مرکز آتشنشانی 1399/11/04 1399/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب سیستم اعلام حریق در تاسیسات انبار گاز مایع سنگ بست . 1399/11/11
خرید انواع آهن آلات ـ خرید انواع مقره ـ خرید یک دستگاه عیب یاب کابل 20 کیلوولت قابل نصب روی خودرو(س... 1399/11/04 رجوع به آگهی
نصب سیستم اعلام حریق در تاسیسات انبار گاز مایع 1399/11/04 1399/11/11
برگزاری تجدید مناقصه رنگ آمیزی داخل و خارج و نصب فومینگ کولینگ مخزن 1399/11/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1786