مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید تعداد 37 بلوک صندوق های اجاره ای 1401/02/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دستگاه تنفسی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات و نگهداری نواحی صنعتی 1401/02/31 1401/03/07
مناقصه خدمات و نگهداری شهرکها و نواحی صنعتی 1401/02/31 1401/03/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات و نگهداری شهرکها و نواحی صنعتی 1401/02/31 1401/03/07
مناقصه خدمات و نگهداری شهرکها و نواحی صنعتی 1401/02/31 1401/03/07
مناقصه خدمات و نگهداری شهرکها و نواحی صنعتی 1401/02/31 1401/03/07
مناقصه واگذاری پروژه پشتیبانی و سرویس نگهداری سیستم های اعلام سرقت و حریق 1460 شعبه 1401/02/31 1401/03/11
مناقصه اجرای سیستم اطفای حریق ساختمان 1401/02/31 1401/03/07
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پشتیبانی، سرویس و نگهداری سیستم های اعلام سرقت و حریق 1401/02/31 1401/03/11
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای سیستم اطفای حریق ساختمان شعبه مرکزی تهران بانک سپه 1401/02/31 1401/03/07
مناقصه خرید سه قلم انواع فوم آتش نشانی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کلیه درب های چوبی،ضد حریق و سربی مورد نیاز 1401/02/31 1401/03/01
مناقصه خرید MONITOR WITH HAND Wheel Type Fire Dose 1401/02/31 رجوع به آگهی
مناقصه کابل اعلان حریق 1401/02/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید MONITOR WITH HAND WHEEL TYPE FIRE DOSE 1401/02/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات و اجرای خدمات ایمن سازی سایت های مخابراتی استان 1401/02/29 1401/03/04
مناقصه تامین thermal imaging camera 1401/02/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید MONITOR WITH HAND Wheel Type Fire Dose 1401/02/28 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات طراحی، تهیه، تامین، ساخت ، حمل، نصب، تست، راه اندازی سیستم های ایمنی حریق 1401/02/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1136