کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6635388 مناقصه هوشمند سازی سیستم های آبیاری فضای سبز استان اصفهان 1402/03/18 1402/03/23
6635364 مناقصه تاکسی تلفنی - حفاظت پیرامونی استان اصفهان 1402/03/18 1402/03/18
6635340 مناقصه خرید سموم مورد نیاز استان اصفهان 1402/03/18 1402/03/24
6635295 مناقصه جمع آوری پسماند سطح شهر استان اصفهان 1402/03/18 1402/03/18
6635237 مناقصه عملیات عمرانی و گراند سایتهای موبایل استان استان اصفهان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6635230 مناقصه خرید تجهیزات جهت پروژه تصفیه تکمیلی پساب شاهین شهر استان اصفهان 1402/03/18 1402/03/24
6635202 مناقصه عملیات عمرانی و گراند سایتهای موبایل استان استان اصفهان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6635094 مناقصه عملیات عمرانی وگراندسایتهای موبایل استان اصفهان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634817 مناقصه تأمین تجهیزات ایمنی و آتش نشانی طرح نوسازی و توسعه استان اصفهان، استان تهران 1402/03/18 1402/04/04
6634642 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات آماده سازی،طبخ وتوزیع غذا بیمارستان استان اصفهان 1402/03/18 1402/03/22
6634602 مناقصه تامین 15 دستگاه خودرو جهت سرویس ماموریتهای اداری شهرداری استان اصفهان 1402/03/18 1402/04/01
6634546 مناقصه خرید خدمات حمل و انتقال پسماندهای پزشکی بی خطر شده استان اصفهان 1402/03/18 1402/03/21
6634544 مناقصه واگذاری 13 ردیف اجرای پروژه های در شهرستان ها استان اصفهان، استان تهران 1402/03/18 1402/03/25
6634536 مناقصه واگذاری شامل 2 مورد عملیات تهیه مصالح و اجرای نقش برجسته سیمانگری با تلفیق کاشی زیر گذر- خرید متریال و مواد اولیه بازیهای خاص (تک بال و فوت تیبل) استان اصفهان 1402/03/18 1402/03/30
6634197 مناقصه ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب استان اصفهان 1402/03/18 1402/03/23
6633794 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهینه سازی و نیرورسانی به متقاضیان (تک تیری) استان اصفهان 1402/03/18 1402/03/23
6633713 مناقصه بهره برداری از جایگاه سوخت CNG استان اصفهان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633712 مناقصه احداث اماکن اداری و انتظامی استان اصفهان 1402/03/18 1402/03/31
6633673 مناقصه پروژه ساخت غسالخانه استان اصفهان 1402/03/18 1402/03/28
6633580 مناقصه عملیات عمرانی و گراند سایتهای موبایل استان اصفهان 1402/03/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6449