مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام عملیات ساخت هایر و سیستم فرونشانی گرد و غبار 1400/10/30 1400/10/29
مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی گروه یک 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای تکمیل تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه هتل 1400/10/30 1400/11/05
مناقصه خرید FLAMEARESTOR از جنس استنلس استیل 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه مربوط به بهسازی اتاق های برق و محوطه اطراف در واحد نمکزدایی 1400/10/30 1400/11/13
مناقصه واگذاری 2 پروژه ورزشی - تکمیل سالن تمرینی - احداث زمین چمن طبیعی 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه Procurement of Thermocouple for Cyclic Steam Stimulation wells of Lanwa Field, Mehsana Asset 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه Annual maintenance contract for operation and maintenance of Biogas plant behind Tapti building at Anushaktinagar, Mumbai 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه Comprehensive maintenance contract for air conditioners and water coolers machines, installed at V.S. Bhavan, Niyamak Bhavan A and B, dispensaries and various site offices in Anushaktinagar and... 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تیوب باندل آمین 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای لوله بتنی مسلح 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه تکمیل پارک 1400/10/29 1400/11/07
مناقصه اجرای عملیات جابجایی شبکه فشار متوسط در بلوار 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات حجمی سرویس،تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و ابنیه کل 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیان نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب شرب روستاههای مرکزی تفت 1400/10/29 1400/11/03
مناقصه واگذاری تعمیرات، نگهداری و راهبری تاسیسات کلینیک 1400/10/29 1400/10/30
مناقصه عملیات تاسیسات برقی تلمبه خانه 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه واگذاری تعمیرات، نگهداری، سرویس و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی کمیته و آکادمی 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه خرید refrigerated unit package برای واحد فاز گازی واحد پلی اتیلن / پروپیلن 1400/10/29 1400/11/06
صفحه 1 از 3800