مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5754028 مناقصه واگذاری تهیه مصالح و اجرای حدود 24 کیلومتر خط تغذیه و 314 کیلومتر شبکه گازرسانی و نصب 17500 عدد انشعاب 1401/07/11 رجوع به آگهی
5754008 مناقصه عمومی یک مرحله ای گازرسانی به صنایع سطح استان ایلام 1401/07/11 1401/07/20
5753741 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای گاز رسانی به محور روستاها 1401/07/11 1401/07/21
5753510 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط تغذیه تقویتی 12اینچ به متراژ تقریبی 5880متر به همراه نصب وراه اندازی ایستگاه CGS با ظرفیت 50000متر مکعب 1401/07/11 1401/07/19
5752467 مناقصه تامین گازرسانی 1401/07/11 1401/07/21
5752342 مناقصه واگذاری حجمی / زمانی پیمان خودروهای استیجاری منطقه و نواحی تابعه 1401/07/11 1401/07/18
5752129 مناقصه اجرای خط تغذیه تقویتی 12 اینچ شهر به متراژ تقریبی 5880 متر به همراه نصب و راه اندازی ایستگاه CGS با ظرفیت 50000 متر مکعب بر ساعت 1401/07/11 1401/07/19
5752048 مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار و انجام کارهای باقیمانده گازرسانی 1401/07/11 1401/07/17
5751463 مناقصه واگذاری حجمی اداره امور خدمات منطقه 1401/07/11 1401/07/30
5751396 مناقصه گازرسانی به شهرها 1401/07/11 رجوع به آگهی
5751161 مناقصه واگذاری حجمی اداره امور خدمات منطقه 1401/07/11 1401/07/20
5751150 مناقصه اجرای پروژه برچیدن سیستم تهویه فعلی و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم تهویه 1401/07/11 1401/07/20
5750774 مناقصه خط تغذیه و شبکه توزیع گاز-خط تغذیه و توزیع گاز مسیر عبور 1401/07/11 1401/08/04
5750729 مناقصه اجرای خط تغذیه تقویتی 12 اینچ به متراژ تقریبی 5880متر به همراه نصب و راه اندازی ایستگاه CGS 1401/07/11 1401/07/19
5750559 مناقصه استفاده از خدمات دستگاه جریان سنج چند فازی و محاسبه دبی سیالات چاه در چاههای واحدهای بهره برداری 1401/07/11 1401/07/18
5750554 مناقصه استفاده از خدمات دستگاه جریان سنج چند فازی و محاسبه دبی سیالات چاه در چاههای واحدهای بهره برداری 1401/07/11 1401/07/18
5750446 مناقصه خدمات اجاره پمپ آب (8) ایستگاه پمپاژ و انتقال آب غیر شرب دستگاه های حفاری خشکی 1401/07/11 1401/07/28
5750445 مناقصه تامین خدمات اجاره پمپ آب (8) ایستگاه پمپاژ و انتقال آب غیر شرب دستگاه های حفاری خشکی 1401/07/11 رجوع به آگهی
5750430 مناقصه انجام نگهداری و تعمیرات ایستگاه 1401/07/11 رجوع به آگهی
5750416 مناقصه پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی موقعیت w011 1401/07/11 1401/07/20
صفحه 1 از 2283