مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث و نصب ایستگاهای حفاظت کاتدی (شامل بستر آندی جدید، ترانس رکتی فایر و اتاقک مربوطه) نصب بستر آن... 1398/02/03 رجوع به آگهی
تامین بخشی از خدمات تخصص 1398/02/03 رجوع به آگهی
نصب انشعاب: اجرای 24598 متر شبکه گازرسانی، به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC 1398/02/03 1398/02/04
واگذاری تامین بخشی از خدمات تخصصی جوشکاری و سازندگی مورد نیاز مدیریت عملیات حفاری خشکی 1398/02/03 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه مصالح و اجرای حفرات خالی، نگهداری، تعمیرات، بازسازی و مقاوم سازی 1398/02/03 1398/02/10
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز 1398/02/02 رجوع به آگهی
واگذاری نصب انشعاب 1398/02/02 1398/02/04
پروژه انجام کلیه امور تعمیرات, نصب انشعاب, تجهیزات و توسعه شبکه 1398/02/02 1398/02/18
اجاره یک فروند شناور یدک کش ASD با آبخور کم 1398/02/02 رجوع به آگهی
اجاره یک فروند شناور تندرو 1398/02/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1493