مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید درب حوضچه کامپوزیت 1400/01/31
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع ، و ساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتیلنی )حفره های خالی 1400/01/28 1400/02/07
مناقصه پروژه احداث خطوط انشعابات مصارف عمده 1400/01/28 1400/02/07
مناقصه واگذاری اداره امور ایستگاهی کنترل باک 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات عمومی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروهای گازبانی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره امور نبار نفت 1400/01/28 1400/02/02
مناقصه گازرسانی به روستاها 1400/02/04
مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تخلیه و بارگیری مواد شیمیایی و همکاری در ساختن گل حفاری 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تامین قطعات و اتصالات، نصب و راه اندازی و تعویض و تثبیت کنتور و رگلاتور مشترکین جز محور شهرستان های میانه، سراب 1400/01/28 1400/02/07
مناقصه آزمایش های روغن توربوکمپرسورها، کمپرسورهای ها و مولدهای برق 1400/02/04
مناقصه تعمیرات اساسی مخزن 1400/01/28 1400/02/04
مناقصه تامین جایگاه پسماندهای ویژه ایستگاه cgs 1400/01/28 1400/02/08
مناقصه نگهداری و بهره برداری جایگاه سی ان جی 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز - اجرای کارهای ساختمانی و احداث ابنیه ایستگاه تقلیل فشار CGS 1400/01/26 1400/02/04
مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستاها 1400/01/28 1400/02/11
مناقصه پروژه احداث خطوط انشعابات مصارف عمده در سطح استان 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه نظارت عالیه و کارگاهی احداث تأسیسات تقویت فشار گاز 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات روزانه ادارات عملیات و جوشکاری کد 1400/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1392