مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
designing, manufacturing, supplying, transporting, insuring,and executing all needed works ( civil,... 1399/01/20 رجوع به آگهی
واگذاری امور اجرایی جایگاههای مرزی 1399/01/20 1399/01/25
واگذاری اجرای عملیات اصلاح طرح هندسی محوطه ورودی واحد شستشوی نمک شرکت 1399/01/20 1399/01/27
در نظر دارد به صورت مشارکت پس از بهره برداری در آمد حاصله ، نسب به تکمیل پروژه ساخت پمپ بنزین و کارو... 1399/01/20 رجوع به آگهی
واگذاری ساخت 20 تن کاتالیست Arofining معادل کاتالیست LD-267R مجتمع خود 1399/01/20 رجوع به آگهی
انجام آزمون های غیرمخرب پیشرفته بر روی مخازن انگشتی 1399/01/19 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات نگهداری،تعمیرات،امدادرسانی،گازبانی،کنتورخوا... 1399/01/20 1399/01/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات نگهداری،تعمیرات،امدادرسانی،گازبانی،کنتورخوا... 1399/01/20 1399/01/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات نگهداری،تعمیرات،امدادرسانی،گازبانی،کنتورخوا... 1399/01/20 1399/01/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات نگهداری،تعمیرات،امدادرسانی،گازبانی،کنتورخوا... 1399/01/20 1399/01/30
صفحه 1 از 1906