مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خط تغذیه 1398/11/01 1398/11/06
عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه 1398/11/02 1398/11/14
واگذاری تامین خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی (اداری، فنی و نیمه فنی) 1398/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری ساخت و نصب 3000 انشعاب گاز 1398/11/02 رجوع به آگهی
خط تغذیه سه راه خاور به شهرک به طول تقریبی 5766 متر PC 1398/11/02 1398/11/06
پیگرانی هوشمند خطوط لوله 36 اینچ 1398/11/02 1398/11/08
Provision of Integral Drainage System for CPF Plant (EPC Project) Extension 1398/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به انجام خدمات رومزه 1398/11/02 رجوع به آگهی
اجاره یک دستگاه حفاری دریایی جهت پروژه های حفاری 1398/11/02 رجوع به آگهی
اجرای 20 کیلومتر شبکه در حفرات خالی 1398/11/02 1398/11/05
صفحه 1 از 1822