کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8107070 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات بازدید،تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع ناحیه شمال استان سیستان و بلوچستان 1403/03/26 1403/04/02
8106006 مناقصه نظارت کارگاهی قبل،بعد و حین اجرای پروژه های هدایت آبهای سطحی شهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان 1403/03/26 1403/04/02
8106000 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع کابل مسی استان سیستان و بلوچستان 1403/03/26 1403/03/31
8105992 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع کابل مسی استان سیستان و بلوچستان 1403/03/26 1403/03/31
8105989 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع ترانسفورماتور توزیع کم تلفات حداقل کلاس 'AB استان سیستان و بلوچستان 1403/03/26 1403/03/31
8105704 مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت کارگاهی قبل، بعد و حین اجرای پروژه های هدایت آب های سطحی استان سیستان و بلوچستان 1403/03/26 1403/04/02
8105634 مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر شهر بریس استان سیستان و بلوچستان 1403/03/26 1403/04/06
8105499 مناقصه واگذاری شامل 5 مورد حجمی زمانی امور خدماتی اداری و عملیات انبار نفت- حجمی زمانی امور خدماتی اداری و دفتری ستاد - حجمی زمانی امور عملیاتی، فروش و اندازه گیری باک خودروهای پایانه مرزی استان سیستان و بلوچستان 1403/03/26 رجوع به آگهی
8104228 مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی پست 400/132/20 کیلو ولت استان سیستان و بلوچستان 1403/03/26 1403/03/29
8103938 مناقصه تصحیح کننده استان سیستان و بلوچستان 1403/03/26 1403/03/30
8103920 مناقصه خدمات بهره برداری در شهرستان های خاش و تفتان استان سیستان و بلوچستان 1403/03/26 1403/04/02
8103909 مناقصه انجام امور خدمات نظافت، نگهبانی و پذیرایی دفتر استان و مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان استان سیستان و بلوچستان 1403/03/26 1403/03/29
8103505 مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی ساختمان ها و انبارها استان سیستان و بلوچستان 1403/03/26 1403/04/13
8103491 مناقصه واگذاری خدمات ایاب و ذهاب اداره کل استان سیستان و بلوچستان 1403/03/26 رجوع به آگهی
8103483 مناقصه ساخت قفسه 125 تنی پایه کششی TCL پرورش ماهی استان سیستان و بلوچستان، استان تهران 1403/03/26 رجوع به آگهی
8103474 مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه UPS -40 KVA، خرید سرور Storage خرید سرور Managment خرید سرور Recording استان سیستان و بلوچستان 1403/03/26 1403/03/29
8102790 مناقصه پروژه تکمیل بخش مخابراتی پست 400/132/20 کیلو ولت به روش طرح و ساخت (EPC) استان سیستان و بلوچستان 1403/03/26 رجوع به آگهی
8102327 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه ،UPS -40 KVA ، خرید سرور Storage، خرید سرور Managment، خرید سرور Recording استان سیستان و بلوچستان 1403/03/26 1403/03/29
8102323 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورخدمات نظافت، نگهبانی وپذیرائی دفتراستان ومدیریتهای جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان 1403/03/26 1403/03/29
8101796 مناقصه واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی اداری و عملیات انبارهای نفت و سوختگیری هواپیمایی زاهدان و نواحی تابعه استان سیستان و بلوچستان 1403/03/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2144