مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع شبکه گازرسانی داخلی دانشگاه 1399/08/01 1399/08/06
عملیات گازرسانی شبکه دفنی به همراه ساخت ایستگاه تقلیل فشار و همچنین گازرسانی فشار ضعیف داخل ساختمان... 1399/08/01 رجوع به آگهی
ارزیابی کیفی اورهال 1399/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای از اورهال 4 واحد گازی F5 (واحد های G15,G16,G17 زا... 1399/08/01 1399/08/06
فراخوان ارزیابی کیفی راهبری و کاربری خودروهای استیجاری منطقه زاهدان 1399/08/01 1399/08/10
فراخوان ارزیابی کیفی تهیه و تامین غذای کارکنان 1399/08/01 1399/08/10
ـ تهیه، حمل و نصب تجهیزات ترافیکی و مبلمان شهری 1399/08/01 رجوع به آگهی
احداث زیر بناهای معادن ( راهسازی و برق رسانی) 1399/08/01 رجوع به آگهی
انجام پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع شبکه گازرسانی داخلی 1399/08/01 رجوع به آگهی
عملیات استخراج، بارگیری، حمل سنگ آهک 1399/08/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2756