کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6635431 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل : تعمیر و تجهیز مدارس : میز و 6 صندلی غذا خوری + تخت + تشک + رنگ و ابزار رنگ آمیزی استان سیستان و بلوچستان 1402/03/18 1402/03/23
6635210 مناقصه 13 عنوان مناقصه مربوط به پروژه قطعه سوم راه آهن شامل:کلیه عملیات خاکبرداری ترانشه -اجرای لاینینگ تونل-اجرای گالری تونل-عملیات ابنیه فنی شامل پل های خاص-اجرای حمل و نصب تیرهای پیش ساخته 30 متری... استان سیستان و بلوچستان، استان تهران 1402/03/18 1402/03/22
6634966 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 1 کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1402/03/18 1402/03/22
6634961 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن ورزشی روستای استان سیستان و بلوچستان 1402/03/18 1402/03/22
6634955 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 1 کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1402/03/18 1402/03/22
6634953 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 2 کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1402/03/18 1402/03/22
6634943 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 3 کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1402/03/18 1402/03/22
6634940 مناقصه عمومی یک مرحله ای تخریب و بازسازی مدرسه استان سیستان و بلوچستان 1402/03/18 1402/03/22
6634929 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 1 کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1402/03/18 1402/03/22
6634928 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 3 کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1402/03/18 1402/03/22
6634927 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 3 کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1402/03/18 1402/03/22
6634926 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 3 کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1402/03/18 1402/03/22
6634924 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 6 کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1402/03/18 1402/03/22
6634923 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 9 کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1402/03/18 1402/03/22
6634681 مناقصه برگزاری مناقصه سیل بند حفاظتی استان سیستان و بلوچستان 1402/03/18 1402/03/25
6633705 مناقصه دو ردیف مناقصه شامل: خرید انواع کابل خودنگهدار استان سیستان و بلوچستان، استان تهران 1402/03/18 1402/03/25
6633483 مناقصه سه ردیف مناقصه شامل: تابلوی توزیع 250 آمپر -تابلوی توزیع 400 آمپر -تابلوی توزیع 630 آمپر استان سیستان و بلوچستان، استان تهران 1402/03/18 1402/03/25
6633397 مناقصه واگذاری اجرای تاسیسات مکانیک (آبرسانی، آتش نشانی، بخار، برودت، اگزاست و هوای فشرده) استان سیستان و بلوچستان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633376 مناقصه خرید انواع کابل مسی استان سیستان و بلوچستان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633371 مناقصه عملیات اجرایی آسفالت محوطه ها و و مسیرهای دسترسی فرودگاه استان سیستان و بلوچستان 1402/03/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1915