مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید انواع کابل مسی 1399/04/18 رجوع به آگهی
خرید سوزن 1399/04/18 رجوع به آگهی
ترمیم نوارهای حفاری شرکت گاز به مساحت 75600 مترمربع در سطح معابر کل شهر 1399/04/18 1399/04/26
۱. کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۳۵+۳۵×۳- تعداد ۵۰.۰۰۰ متر ۲. کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۵۰+۵۰×۳- تعداد ۱۰۰.۰۰۰ متر 1399/04/18 1399/04/25
پروژه بهسازی سطحی معابر فرعی و کوچه های محدوده منطقه 1399/04/18 1399/04/26
شناسایی تولید کنندگان واجد شرایط جهت خرید قیرهای عملکردی PG64-22.70-16 1399/04/18 رجوع به آگهی
عملیات تثبیت بستر و جیپ سیل محور روستایی 1399/04/18 رجوع به آگهی
تثبیت بستر و چیپ سیل محور روستایی 1399/04/18 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی و آماده سازی محله A2 1399/04/18 1399/04/22
کارهای باقیمانده استادیوم 1000 نفری 1399/04/18 1399/04/25
صفحه 1 از 2649