کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7701915
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان آذربایجان شرقی) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7701896
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان بوشهر) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7701863
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان فارس) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7701832
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان هرمزگان) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7691770
ویژه
مناقصه اجرای نوسازی و نورپردازی 4 برج 16 طبقه مسکونی در غرب دریاچه چیتگر استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7685241
ویژه
مناقصه پیش نویس قرارداد خرید چوب اشباع نیروگاه زرگان اهواز استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1402/12/07
7685161
ویژه
مناقصه خرید لانه زنبوری فایبر گلاسی برج خنک کن نیروگاه زرگان اهواز استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1402/12/05
7684587
ویژه
مناقصه خرید اسپلش بار پی وی سی نیروگاه زرگان اهواز استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1402/12/05
7684362
ویژه
مناقصه شناسایی و به روزرسانی لیست کوتاه پیمانکاران خود در زمینه فعالیت های برق، مکانیک (پایپینگ و نصب تجهیزات)، پیش راه اندازی و بهره برداری استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7676199
ویژه
مناقصه خرید ده مگاوات پنل خورشیدی Trina یا Risen استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7676194
ویژه
مناقصه خرید یک مگاوات اینورتر خورشیدی Huawei ,Sungrow ,Kstar استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7676172
ویژه
مناقصه خرید ده مگاوات پنل خورشیدی استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7676165
ویژه
مناقصه خرید ده مگاوات اینورتر خورشیدی Goodwe ,Kstar ,Hopewind استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7676162
ویژه
مناقصه خرید ده مگاوات اینورتر خورشیدی Huawei یا Sungrow استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7669593
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان آذربایجان شرقی) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7669345
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان فارس) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7669191
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان بوشهر) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7669147
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان هرمزگان) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7663116
ویژه
مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران در زمینه سایت یابی استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7658764
ویژه
مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران در زمینه ساخت سایتهای کلید در دست استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19965