مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کامل ساختمان 1400/02/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین نیرو مشترکین منطقه 1400/02/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات کامپیوتری 1400/01/31
مناقصه خرید کالا و تجهیزات،نوسازی شبکه و تاسیسات جهت اصلاح و تعویض پایه های فرسوده و تامین برق 1400/02/02
مناقصه مطالعات تعمیرات اساسی پستهای برق،ارتقاء سیستم دیسپاچینگ،خط هوایی بین پست 1400/02/02
مناقصه خرید انواع استارتر 1400/02/06
مناقصه عملیات بهره برداری شبکه-عملیات شستشو و لایروبی تعمیر و تعویض و ..... 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید برق 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات جهت مدارس 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه واگذاری عملیات مربوط به احداث ابنیه فنی و محوطه سازی تصفیه خانه آب مجتمع آبرسانی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری شبکه رادیویی و انتقال اختصاصی موبایل و انجام عملیات بهسازی و انجام PMو بازدید سایتهای جدید و راه اندازی سایت جدید و بروزرسانی ارس و اطلاعات سیستم و سوپروایزری و نگهداری مراکز BSC و مانی... 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کالا و تجهیزات،نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق جهت گذر از پیک 1400/01/28 1400/02/02
مناقصه آژانس خدمات مشترکین در محدوده مناطق 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه خرید کالا و تجهیزات،اجرافانتقال نیرو و برقرسانی روستا 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کالا و تجهیزات،انتقال نیرو،نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق جهت اصلاح و تعویض پایه های فرسوده و تامین 1400/01/28 1400/02/02
مناقصه تهیه کسری تجهیزات واجرای پست 1400/01/28 1400/02/05
مناقصه خرید هیدرازین هیدراته 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه دستمزد و لوازم مورد نیاز جهت تامین نیروی انسانی بابت ارائه خدمات فنی، اداری لیسانس به روش مدیریت پیمان 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید برق از طریق احداث نیروگاه مگاواتی 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه خرید تجهیزات برق 1400/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13590