کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8102404
ویژه
مناقصه پشتیبانی و نگهداری دستگاه های خودپرداز نقد بانک آینده استان تهران جدید رجوع به آگهی
8102218
ویژه
مناقصه پشتیبانی و نگهداری دستگاه های خودپرداز نقد بانک آینده استان تهران جدید رجوع به آگهی
8102158
ویژه
مناقصه پشتیبانی و نگهداری دستگاه های خودپرداز /خوددریافت نقد (CRS) بانک آینده استان تهران جدید رجوع به آگهی
8099237
ویژه
مناقصه خرید سازه نیروگاه خورشیدی 1 مگاوات استان تهران جدید 1403/03/28
8077499
ویژه
مناقصه فراخوان های مدیریت تأمین ایرانسل استان تهران جدید 1403/03/30
8074900
ویژه
مناقصه تامین کنندگان کالا و خدمات استان البرز جدید رجوع به آگهی
8074882
ویژه
مناقصه تامین دوربین و شبکه کارخانه استان البرز، استان خراسان رضوی جدید 1403/04/06
8071429
ویژه
مناقصه فراخوان ارزیابی انتخاب پیمانکار نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس استان های اصفهان، یزد، مرکزی استان تهران، استان یزد، استان اصفهان ... جدید 1403/03/29
8071391
ویژه
مناقصه فراخوان ارزیابی انتخاب پیمانکار نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس استان فارس استان تهران، استان فارس جدید 1403/03/29
8070597
ویژه
مناقصه فراخوان ارزیابی انتخاب پیمانکار نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس استان گیلان استان تهران، استان گیلان جدید 1403/03/29
8061430
ویژه
مناقصه فراخوان ارزیابی انتخاب پیمانکار نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس استان همدان و لرستان استان تهران، استان لرستان، استان همدان جدید 1403/03/30
8061378
ویژه
مناقصه فراخوان ارزیابی انتخاب پیمانکار نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در استان های بوشهر و هرمزگان استان قزوین، استان تهران، استان هرمزگان ... جدید 1403/03/30
8061337
ویژه
مناقصه فراخوان ارزیابی انتخاب پیمانکار نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در استان مازندران استان تهران، استان مازندران جدید 1403/03/30
8061307
ویژه
مناقصه فراخوان ارزیابی انتخاب پیمانکار نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در خراسان جنوبی و خراسان رضوی استان خراسان جنوبی، استان تهران، استان خراسان رضوی جدید 1403/03/30
8061264
ویژه
مناقصه فراخوان ارزیابی انتخاب پیمانکار نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در استان های آذربایجان شرقی و غربی استان تهران، استان هرمزگان، استان بوشهر ... جدید 1403/03/30
8061114
ویژه
مناقصه فراخوان ارزیابی انتخاب پیمانکار نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در استان قزوین استان قزوین، استان تهران، استان آذربایجان غربی ... جدید 1403/03/30
8040777
ویژه
مناقصه تأمین نیازمندی های خود در زمینه کیف انرژی قابل حمل استان تهران جدید رجوع به آگهی
8040683
ویژه
مناقصه تأمین نیازمندی های خود در زمینه تجهیزات مورد نیاز برای برقراری 200 لینک مایکروویو نقطه به نقطه استان تهران جدید رجوع به آگهی
8041406
ویژه
مناقصه اقدام به دو بخش مساوی و براساس شرایط مناقصه طرح قرارداد و ضمائم پیوست نسبت به خرید از داوطلبان استان البرز، استان قم، استان تهران جدید رجوع به آگهی
8107132 مناقصه تریلر مانیتور آتشنشان استان بوشهر 1403/03/26 1403/04/09
صفحه 1 از 20467