مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Development and Maintenance of the NCI Jordan Open Innovation Platform -JOIP 1398/01/06 1398/01/21
Solid Waste Crisis Response Programme: SUPPLY OF WORKSHOP EQUIPMENT 1398/01/06 1398/02/30
Hydro-Electromechanical Equipment Related to Hydropower Plant Rehabilation 1398/01/06 1398/02/27
Procurement of Major Overhauling Spare Parts and Safety Spare Parts with Required Works for Major Ov... 1398/01/06 1398/02/19
Procurement of HGPI Spares for GT Unit 1398/01/06 1398/02/19
Procurement of Generator Protection Relay & Transformer -35/50 MV 1398/01/06 1398/02/18
Supply and Installation of 25 Nos KVA Single Phase Petrol Engine Generator 1398/01/06 1398/02/03
ارائه خدمات مدیریت مصرف شهرستانهای تابعه 1398/01/06 رجوع به آگهی
ارائه خدمات مدیرِیت مصرف شهرستانهای تابعه 1398/01/06 1398/01/10
اصلاح و بهینه سازی شهری و رفع ضعف ولتاژ 1398/01/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20204