مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کابل 6 کیلوولت 1399/07/05 رجوع به آگهی
خرید کابل کاینار وآند MMO 1399/07/05 رجوع به آگهی
REPLACE THE WIRING CONNECTION FOR THE SPLIT UNIT A/Cs AT ALL SCHOOLS AT GOVERNORATE OF SOUTH BATINAH 1399/07/05 رجوع به آگهی
supply and delivery of CPU,High Frequency Coaxial Cable and Applicable Connector Plug -3 Items 1399/07/05 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی و تهیه فهرست تامین کنندگان واجد شرایط جهت خرید حدود 2800 کیلومتر انواع... 1399/07/05 1399/07/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع سیم الومینیوم 1399/07/05 1399/07/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید 36.120 کیلوگرم انواع مختلف سیم آلومینیومی 1399/07/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید 300 اصله پایه بتونی چهارگوش در کششهای مختلف 1399/07/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خريد 7.300 دستگاه کنتور تکفاز ديجيتال چندتعرفه 1399/07/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید 11.700 متر کابل فشار ضعیف آلومینیومی 1399/07/08
صفحه 1 از 1710