مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5987420 مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف مسی 1401/09/06 1401/09/09
5986959 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کابل 20 کیلوولت 1 در 300 میلی متر مربع 1401/09/06 1401/09/10
5986558 مناقصه خرید انواع کابل ژله فیلد خاکی 1401/09/06 رجوع به آگهی
5986262 مناقصه خرید کابل های توسعه پست 400 کیلو ولت 1401/09/06 1401/09/12
5986246 مناقصه خرید انواع کابل ژله فیلد خاکی 1401/09/06 رجوع به آگهی
5986245 مناقصه خرید انواع سیم آلومینیومی با مغز فولادی 1401/09/06 1401/09/13
5986214 مناقصه 1- خرید 50000 کیلوگرم سیم آلومینیومی نمره 35 ویسل 2- خرید 50000 کیلوگرم سیم آلومینیوم نمره 43 فوکسل 1401/09/06 1401/09/07
5986153 مناقصه واگذاری عملیات توسعه فیدر 1401/09/06 رجوع به آگهی
5985612 مناقصه Construction of Foundations for O4K1C Compressor, Compressor House , Fixing Roofing Sheets & Cable Trenches 1401/09/06 رجوع به آگهی
5985459 مناقصه خرید کابل های توسعه پست 400کیلوولت 1401/09/06 1401/09/12
5985396 مناقصه خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهدار 1401/09/06 1401/09/13
5985270 مناقصه خرید خدمات تضمینی بهره برداری تعمیرات و نگهداری از نیروگاه-اجرای پروژه تعویض سیم مسی به کابل-اجرای پروژه تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار 1401/09/06 رجوع به آگهی
5985194 مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف مسی 1401/09/06 1401/09/09
5985052 مناقصه خرید 129990 عدد انواع کلمپ کابل خودنگهدار 1401/09/06 رجوع به آگهی
5983381 مناقصه کانال کابل با درپوش داکت 1401/09/05 رجوع به آگهی
5983218 مناقصه Procurement of MOORING ROPES & TAILS for PNSC Managed Vessel M.T. SARGODHA 1401/09/05 رجوع به آگهی
5983061 مناقصه فعالیت های نیمه کلید دردست بسته سیم به کابل منطقه 3(50 کیلومتری) 1401/09/05 1401/09/10
5983060 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای فعالیت های نیمه کلید دردست بسته سیم به کابل 1401/09/05 1401/09/10
5983045 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع کابل مسی 1401/09/05 1401/09/09
5983034 مناقصه واگذاری اجرا پروژه تعویض شبکه های سیمی مسی با کابل خودنگهدار 1401/09/05 1401/09/09
صفحه 1 از 1300