مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خدمات مورد نیاز مگنتوتلوریک 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور نگهداری فضای سبز به بخش خصوصی 1400/01/29 1400/01/28
مناقصه واگذاری عملیات خرید سازه سالن شیری فلزی عملیات خرید و نصب ورق و z 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خدمات جمع آوری، بارگیری، حمل و دفع زباله ها در دستگاه ها و اردوگاه های حفاری مستقر 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه طرح و اجرای سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات (سامانه cmms) 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای زیرسازی،سنگ کاری و اجرای بلوک فرش و آبنما در پارک 1400/01/30 1400/01/31
مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی خود را شامل اداره امور آبدارخانه ها، انجام امور خدمات و نظافت، نگهداری فضای سبز، امور تلفنخانه و مهمانسراها و ماشین نویسی، تشکیل پرونده و ارسال مراسلات و تامین خودروی... 1400/01/30 1400/02/01
مناقصه طرح و اجرای زیرساخت شبکه فیبر نوری 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه از پست فوق توزیع 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه 20 کیلوولت از پست 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حجمی 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر 1400/02/04
مناقصه احداث شبکه از پست فوق توزیع 1400/01/29 1400/02/05
مناقصه احداث پست فوق توزیع 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی خود 1400/01/29 1400/02/01
مناقصه نگهداری و تعمیرات پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق تحت بهره برداری شرکت برق 1400/01/29 1400/02/09
مناقصه خرید قطعات و لوازم یدکی 1400/01/28 1400/02/04
مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات پشتیبانی، فضای سبز ، تنظیف ونگهداری ساختمانها 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی خود 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه لکه گیری-روکش آسفالت-بلوک چینی-فرش 1400/01/29
صفحه 1 از 949