مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6025849 مناقصه اجاره جایگاه سی ان جی 1401/09/17 رجوع به آگهی
6024159 مناقصه خرید اتصال مفصلی 1401/09/16 1401/09/23
6024157 مناقصه خرید تصحیح کننده در سایزهای مختلف 1401/09/16 1401/09/26
6023136 مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مرکز خدمات جامع سلامت 1401/09/16 1401/09/19
6023134 مناقصه عمومی یک مرحله ای حصارکشی خانه بهداشت 1401/09/16 1401/09/19
6022754 مناقصه واگذاری اجرای پروژه های حصار کشی خانه بهداشت- تکمیل مرکز خدمات جامع سلامت 1401/09/16 1401/09/19
6022338 مناقصه اجاره جایگاه CNG 1401/09/16 رجوع به آگهی
6021669 مناقصه تکمیل سد مخزنی و تاسیسات وابسته و احداث جاده جایگزین 1401/09/16 1401/09/19
6021610 مناقصه ارائه خدمات اردوگاهی و خودرویی عملیات زمین شناسی صحرایی 1401/09/16 رجوع به آگهی
6021412 مناقصه تهیه، ساخت و حمل و نصب حفاظ بر روی دیوار های کارخانه 1401/09/16 1401/09/26
6020717 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تکمیل سد مخزنی باباحیدر و تاسیسات وابسته و احداث جاده جایگزین روستای امیدآباد 1401/09/15 1401/09/19
6020641 مناقصه مربوط به برداشت داده های لرزه نگاری دو بعدی میادین 1401/09/15 1401/09/22
6020520 مناقصه تکمیل سد مخزنی و تاسیسات وابسته و احداث جاده جایگزین روستا 1401/09/15 1401/09/29
6019925 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید اتصالات پلی اتیلن در سایزهای مختلف 1401/09/15 1401/09/19
6019843 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید لوله فلزی در سایزهای مختلف 1401/09/15 1401/09/19
6019299 مناقصه واگذاری تهیه مواد طبخ و توزیع غذای 1401/09/15 1401/09/14
6017575 مناقصه عمومی یک مرحله ای اسکن و بروز رسانی آرشیو الکترونیکی اسناد 1401/09/15 1401/09/17
6017407 مناقصه خرید 45 قلم قطعات پمپ فلوسرو 1401/09/15 1401/09/27
6017406 مناقصه اسکن و بروز رسانی آرشیو الکترونیکی اسناد 1401/09/15 1401/09/17
6017326 مناقصه خرید لوله فلزی در سایزهای مختلف 1401/09/15 1401/09/19
صفحه 1 از 1148