مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ادامه عملیات احداث سالن ورزشی 1398/02/04 1398/02/07
ادامه عملیات احداث سالن ورزشی 1398/02/04 1398/02/17
جذب سرمایه گذاری جهت انجام و اجرای مکانیابی، تامین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری و بهره برد... 1398/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری برخی فعالیتهای خدماتی و عمرانی شامل سرایداری و مراقبت از اماکن شهرداری و زیرسازی معابر شهر ب... 1398/02/02 1398/02/12
واگذاری ادامه عملیات سالن ورزشی و تعمیرات مجموعه های ورزشی 1398/02/02 1398/02/07
خرید شیر خام و مشتقات آن (خامه و شیر خشک ) 1398/02/04 رجوع به آگهی
پشتیبانی، سرویس، نگهداری و تامین قطعات 891 دستگاه صدور آنی کارت مارک EVOLISE منصوبه 1398/02/04 1398/02/08
خرید ادوات آب و هواشناسی 1398/02/03 1398/02/07
پشتیبانی، سرویس، نگهداری و تامین قطعات 891 دستگاه صدور آنی کارت مارک EVOLISE منصوبه 1398/02/03 1398/02/08
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار ده هزار تن انواع نهاده های کشاورزی 1398/02/03 1398/02/07
صفحه 1 از 1486