مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیرات اساسی فضاهای آموزشی و کمک آموزشی شهرستان... 1399/10/27 1399/11/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیرات اساسی فضاهای آموزشی و کمک آموزشی شهرستان... 1399/10/27 1399/11/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 9 کلاسه بوگر خان‌میرزا 1399/10/27 1399/11/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی خیری کریمی شهرکرد 1399/10/27 1399/11/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی طالقانی شهرکرد 1399/10/27 1399/11/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مدرسه 2 کلاسه زرگ موگویی کوهرنگ 1399/10/27 1399/11/01
انجام عملیات اجرایی پروژه های ساختمانی، صنعتی و نیروگاهی خود 1399/10/27 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات حمل و نقل به وسیله 24 دستگاه خودرو انواع سمند یا پژو 1399/10/27 1399/10/30
خرید دکل 6 ضلعی خاص و متعلقات به همراه اجرای خدمات نصب آن 1399/10/27 1399/10/29
فراخوان شناسایی پیمانکار ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی 1399/10/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1827