مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خودرویی 1400/07/08
مناقصه - انجام خدمات عمومی، اداری، حمل و نقل و تاسیسات 1400/07/04 1400/07/08
مناقصه ایجاد مرکز عملیات امنیت SOC 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای دستمزدی نما 1400/07/04 1400/07/08
مناقصه خدمات خودرویی 1400/07/04 1400/07/08
مناقصه واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع وروشنایی معابر 1400/07/03 1400/07/11
مناقصه واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع وروشنایی معابر شهرستان 1400/07/03 1400/07/11
مناقصه واگذاری خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری با تأمین قطعه انواع کامپیوتر، چاپگر، لب تاب، اسکنر تخت و کششی 1400/07/03 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سنگ فرش بلوار و معابر شهر 1400/07/03
مناقصه اجرای عملیات بازسازی ومقاوم سازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه ،شبکه وکلیه متعلقات وانشعابات در سطح شهرستان 1400/06/31 1400/07/01
مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه برق فشار متوسط، ضعیف و روشنایی 1400/07/01 1400/07/03
مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شبکه های توسعه یافته و انشعابات پراکنده 1400/06/31 1400/07/01
مناقصه فراخوان ثبت نام انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1400 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر 1400/06/31 1400/07/11
مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه برق فشار متوسط ، ضعیف و روشنایی بخشی از ناحیه ی صنعتی 1400/06/31 1400/07/03
مناقصه تهیه,طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی منطقه 1400/06/31 1400/07/03
مناقصه عملیات بازسازی ومقاوم سازی خطوط و تاسیسات گازرسانی 1400/07/01
مناقصه سیم- بوش قطر 0.0 بشکه ای و قرقره ای 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای خط تغذیه و احداث ایستگاه-حفر چاه و .. 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری پیمان تهیه , طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1400/06/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1002