کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406161
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان چهارمحال و بختیاری، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/14 رجوع به آگهی
7398885
ویژه
مناقصه خدمات پیمانکاری طراحی، خرید و اجرای سیستم صاعقه گیر پالایشگاه نفت سپاهان واقع در اصفهان استان چهارمحال و بختیاری، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/13 1402/09/22
7395950
ویژه
مناقصه اجرای عملیات لاینینگ محدوده ترانشه باز ایستگاه A7 پروژه خط7 متروی تهران استان چهارمحال و بختیاری، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/12 1402/09/14
7395805
ویژه
مناقصه اجرای عملیات بارگیری، حمل، تخلیه مصالح سنگی و خاکی از محل قرضه و خاکریزی، تسطیح و متراکم سازی آن در پروژه قطعه شش - الف راه آهن چابهار - زاهدان استان چهارمحال و بختیاری، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/12 1402/09/14
7393046
ویژه
مناقصه انتخاب پیمانکار "ساخت سوله صخره نوردی" جهت دهکده گردشگری گهر پارک سیرجان استان چهارمحال و بختیاری، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/11 1402/09/20
7392877
ویژه
مناقصه انتخاب پیمانکار ساخت و نصب تجهیزات صخره نوردی جهت دهکده گردشگری گهر پارک سیرجان استان چهارمحال و بختیاری، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/11 1402/09/20
7392730
ویژه
مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران در زمینه اجرای مراسم و تبلیغات BTL استان چهارمحال و بختیاری، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/11 1402/09/21
7392559
ویژه
مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه مصالح، ساخت و نصب سازه فلزی ساختمان پزشکی و ورزشی گهر پارک سیرجان استان چهارمحال و بختیاری، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/11 1402/09/20
7391656
ویژه
مناقصه تمدید مهلت دریافت اسناد مناقصه "خرید اقلام لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب" استان چهارمحال و بختیاری، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/11 1402/09/18
7391489
ویژه
مناقصه تمدید و اصلاحیه قرارداد خرید "اقلام الکتریکال" استان چهارمحال و بختیاری، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/11 1402/09/18
7391187
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان چهارمحال و بختیاری، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/11 رجوع به آگهی
7388952
ویژه
مناقصه طراحی، ساخت و نصب سیستم استوک و انتقال بدنه خط تولید استان چهارمحال و بختیاری، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/09 رجوع به آگهی
7388943
ویژه
مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل شرکت نفت سپاهان در محل رستوران پالایشگاه واقع در اصفهان استان چهارمحال و بختیاری، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/09 1402/09/15
7388597
ویژه
مناقصه خرید کابل ابزار دقیق استان چهارمحال و بختیاری، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/09 1402/09/15
7385168
ویژه
مناقصه خرید سیصد و پنجاه عدد اینورتر خورشیدی متصل به شبکه 5 کیلووات استان چهارمحال و بختیاری، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/08 رجوع به آگهی
7381927
ویژه
مناقصه ارائه خدمات نگهداری و ایجاد فضای سبز فاز دوم در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک استان چهارمحال و بختیاری، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/07 رجوع به آگهی
7379307
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان چهارمحال و بختیاری، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/07 رجوع به آگهی
7366432
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان چهارمحال و بختیاری، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/04 رجوع به آگهی
7366323
ویژه
مناقصه انتخاب پیمانکار عکسبرداری ،تصویربرداری، تولید محتوای رسانه ها جهت واحد روابط عمومی دهکده گردشگری گهر پارک استان چهارمحال و بختیاری، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/04 رجوع به آگهی
7354695
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان چهارمحال و بختیاری، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/08/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1291