مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی کلیه ساختمان های ادارات کل مرکزی ، مدیریت های شعب و شعب استان ها و... 1398/06/04 رجوع به آگهی
ساحل سازی رودخانه 1398/06/03 1398/06/09
تامین منابع مالی جهت بازسازی، بهره‌برداری و انتقال محوطه 1398/06/03 1398/06/03
خدمات کارگزاری و مدیریت مربوط به پشتیبانی و تامین نیروی انسانی 1398/06/02 1398/06/12
امور خرید مواد غذایی و پخت و توزیع دانشجویان 1398/05/28 رجوع به آگهی
ارائه خدمات درمانگاهی دانشگاه در سال 98-99 1398/06/03 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات امداد -گازبانی - کنتورخوانی و مشترکین 1398/06/03 رجوع به آگهی
انجام امور خدمات حفاظتی تاسیسات و ابنیه 1398/06/02 1398/06/13
واگذاری انجام امور خدمات شهری به صورت 2 ساله به بخش خصوصی 1398/06/02 1398/06/13
نگهداری سایتهای موبایل 1398/06/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1551