کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6634717 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات تخصصی امور پیشگیری استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/18 1402/03/20
6634657 مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری ، تأمین رانندگان ، فضای سبز و فعالیت پشتیبانی و .. استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/18 1402/03/20
6634561 مناقصه مرمت و بازسازی قنات استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/18 1402/03/23
6634559 مناقصه خرید 2 دستگاه الکتروپمپ شافت و غلاف (توربینی) ایستگاه صفر پروژه تامین و انتقال آب استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/18 1402/03/23
6634557 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله های G.R.P استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/18 1402/03/23
6633107 مناقصه عمومی یک مرحله ای فعالیت های اورژانس اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/18 1402/03/20
6632515 مناقصه تعمیر و نگهداری تأسیسات ابنیه شهری و فوریت های عمرانی مناطق استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/17 1402/03/20
6632427 مناقصه انتخاب مجری توانمند و واجد شرایط جهت اعطای نمایندگی سراسر کشور 1402/03/17 1402/03/21
6632395 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مسیل کمربندی استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/17 1402/03/20
6632159 مناقصه تکمیل و بهسازی و دال گذاری مسیل استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/17 1402/03/20
6632139 مناقصه تکمیل ،ساماندهی ،پیاده رو سازی و ایمن سازی مسیل خیابان استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/17 1402/03/20
6631998 مناقصه تعریض پل ورودی کوچه های سطح شهر استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/17 1402/03/20
6630945 مناقصه 2 مورد مناقصه شامل : کشتار دام سبک و سنگین کشتارگاه صنعتی - تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات کشتارگاه صنعتی استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/17 1402/03/20
6630607 مناقصه خرید و نصب 155 عدد شیر قطع خودکار گاز، حساس به زلزله جهت ایستگاه های راه آهن سراسر کشور 1402/03/17 1402/03/27
6629908 مناقصه واگذاری تسطیح ،زیرسازی ، جدول سازی، کانال آبرو و آسفالت استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/17 رجوع به آگهی
6628152 مناقصه اجاره و تامین نیروی انسانی جایگاه CNG سراسر کشور 1402/03/17 1402/03/23
6628019 مناقصه ارایه خدمات فعالیتهای اورژانس اجتماعی ( خدمات مشاوره ، مددکاری اجتماعی ، بازدید از منزل ، حمایت یابی ، مددکاری گروهی ، کاربافرد و خانواده ، مشاوره و روان درمانی و خانواده ) استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/17 1402/03/20
6627992 مناقصه خرید ایستگاه در سایزهای مختلف استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/17 1402/04/03
6627876 مناقصه ارایه خدمات فعالیت های مشاوره تلفنی و مشاوره حضوری و ورود اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/17 1402/03/20
6627790 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/17 1402/04/03
صفحه 1 از 1217