مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع وروشنایی معابر 1401/04/12 1401/04/20
مناقصه خرید کابل فشار ضعیف 1401/04/12 1401/04/20
مناقصه عمومی دو مرحله ای کابل خود نگهدار فشار ضعیف نمره 50 1401/04/12 1401/04/20
مناقصه بازسازی و اصلاح مسیر دسترسی به ایستگاهها 1401/04/12 1401/04/23
مناقصه خرید لوله فلزی در سایزهای مختلف 1401/04/12 1401/04/23
مناقصه بیمه تکمیل درمان ، شخص ثالث و بدنه خودرو دانشگاه 1401/04/12 1401/04/14
مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن در سایزهای مختلف 1401/04/12 1401/04/14
مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 60000 (شصت هزار تن کودشیمیایی اوره از مبداء پتروشیمی) 1401/04/12 1401/04/15
مناقصه گاز رسانی به مجتمع گلخانه ای 1401/04/11 1401/04/14
مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن در سایزهای مختلف 1401/04/11 1401/04/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حمل و تخلیه مقدار60000 (شصت هزار) تن کودشیمیایی اوره 1401/04/11 1401/04/15
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف 1401/04/11 1401/04/14
مناقصه تهیه و نصب دوربین های مداربسته اماکن تحت پوشش 1401/04/11 1401/04/18
مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 60000 (شصت هزار تن کودشیمیایی اوره از مبداء پتروشیمی) 1401/04/11 1401/04/15
مناقصه گازرسانی به مجتمع گلخانه ای 1401/04/11 1401/04/14
مناقصه تهیه و نصب دوربین های مدار بسته اماکن 1401/04/11 1401/04/18
مناقصه گازرسانی به روستا 1401/04/09 1401/04/18
مناقصه گاز رسانی 1401/04/09 1401/04/18
مناقصه اجاره تک کمپرسی 1401/04/08 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و شبکه هدایت آب های سطحی و آسفالت شهرک صنعتی 1401/04/08 1401/04/13
صفحه 1 از 1103