مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث زیربناهای معادن 1398/11/06 1398/11/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث باند دوم محور شهرکرد-شلمزار به طول 13.36 کی... 1398/11/03 1398/11/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بهسازی سه راهی گوشکی - پل قرح به طول 5.8 کیلومتر 1398/11/03 1398/11/08
احداث واریانت گردنه به طول 6.2 کیلومتر 1398/11/03 1398/11/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث باند دوم محور بلداجی - گلوگرد به طول 8.1 کی... 1398/11/03 1398/11/08
احداث باند دوم ـ بهسازی سه راهی ـ احداث واریانت ـ تکمیل بخشی از مجتمع فرهنگی ـ محوطه سازی و احداث وا... 1398/11/03 1398/11/08
واگذاری احداث باند دوم محور و بهسازی سه راهی و احداث واریانت گردنه و تکمیل بخشی از مجتمع فرهنگی هنری... 1398/11/02 1398/11/08
احداث پروژه مسکونی - تجاری 240 واحدی 1398/11/02 1398/11/08
واریانت گردنه -بهسازی و ایمن سازی محور 1398/10/30 رجوع به آگهی
اصلاحیه دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها/شهرکهای کشاورزی(گلخانه ای, دامپروری و شیلاتی) 1398/10/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 97