مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6236575 مناقصه اجرای عملیات معماری، تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی ساختمان WORK SHOP در پروژه احداث کارخانه 1401/11/11 1401/11/12
6173408 مناقصه احداث اسکلت بتنی ساختمان ANALYZER به همراه تجهیز و برچیدن کارگاه 1401/11/03 رجوع به آگهی
6237017 مناقصه عملیات اجرای کانال دفع ابهای سطحی شهر 1401/11/11 1401/11/13
6237016 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل عملیات محوطه سازی تصفیه خانه فاضلاب میناب 1401/11/11 1401/11/18
6237015 مناقصه پروژه احداث انبار دارویی 1401/11/11 1401/11/18
6236999 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات ساخت انبار میدان 1401/11/11 1401/11/23
6236989 مناقصه کنترل سیلاب و آبخوانداری - بند سنگی و ملاتی 2A - کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی و.. 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236982 مناقصه کانال 1401/11/11 1401/11/23
6236979 مناقصه خدمات مشاور احداث بیمارستان 64 تختخوابی 1401/11/11 1401/11/17
6236978 مناقصه خرید کفش ترمز( تعداد 3100عدد کفشک ترمز چدنی بزرگ ، تعداد700عدد کفشک ترمز چدنی کوچک و تعداد 400 عدد کفشک ترمز چدنی کامپوزیت) 1401/11/11 1401/11/20
6236968 مناقصه پروژه احداث دیوار پیش ساخته شهرک صنعتی 1401/11/11 1401/11/13
6236952 مناقصه بازگشایی محور 1401/11/11 1401/11/18
6236946 مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات زیرسازی، روسازی، جدول گذاری و آسفالت بیندر 1401/11/11 1401/11/16
6236945 مناقصه خرید سوله با کاربری ورزشی به ابعاد طول 48 و عرض 25 و ارتفاع ستون 9 متر 1401/11/11 1401/11/16
6236944 مناقصه خرید تریلر کانکسدار کشویی دو محور 1401/11/11 1401/11/16
6236943 مناقصه تعمیرات و بازسازی تعداد150دستگاه لکوموتیو ایران سفیر(IRAN SAFIR ER24PC) 1401/11/11 1401/11/18
6236941 مناقصه اجرای عملیات مسقف نمودن مادی بتنی به طول 350 متر 1401/11/11 1401/11/16
6236940 مناقصه احداث سردر شهرک صنعتی 1401/11/11 1401/11/16
6236937 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید 5 دستگاه ست کامل سوزن 760 اتریشی UIC60 (3 دستگاه چپگرد و 2 دستگاه راستگرد) با تراورسهای چوبی 1401/11/11 1401/11/20
6236935 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مانع بصری تقاطع غیر همسطح شهید صیدی 1401/11/11 1401/11/16
صفحه 1 از 26445