مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6400573 مناقصه انجام خدمات امداد و تعمیرات شهرستان 1401/12/28 1402/01/14
6399753 مناقصه احداث تاسیسات و اتاقک سرچاهی و خطوط و خطوط جمع آوری 1401/12/28 1402/01/06
6399576 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع کلید اتوماتیک موتور دار هوشمند 1401/12/28 1402/01/10
6399553 مناقصه خرید کنتور دیجیتالی سه فاز چند تعرفه اتصال مستقیم 1401/12/28 1402/01/10
6399445 مناقصه پروژه اجرای دیوار سنگی و مخزن آرامش سیل رودخانه 1401/12/28 1402/01/16
6399347 مناقصه خرید خرید خدمات مشاور نظارت بر عملیات اجرایی قطعه اول و دوم طرح آبرسانی به مجتمع های روستایی 1401/12/28 1402/01/21
6399051 مناقصه تامین مالی و عملیات اجرایی قطعه دوم خط انتقال آب از محل ایستگاه پمپاژ شماره 4 تا مخزن تعالی 1M به طول تقریبی 19 کیلومتر از طرح آبرسانی به مجتمع های روستایی 1401/12/28 1402/01/21
6398758 مناقصه واگذاری کنتور دیجیتالی سه فاز چند تعرفه اتصال مستقیم 1401/12/28 1402/01/14
6398451 مناقصه بهسازی، مرمت رویه، رفع نقطه حادثه خیز،تعریض و شانه سازی محور 1401/12/27 1402/01/05
6398375 مناقصه تکمیل عملیات رفع نقطه حادثه خیز 1401/12/27 1402/01/05
6398356 مناقصه برقرسانی به چاه 1401/12/27 1402/01/06
6398354 مناقصه احداث تاسیسات و اتاقک سرچاهی و خطوط و خطوط جمع اوری آب چاهها 1401/12/27 1402/01/06
6398080 مناقصه روکش آسفالت سرد با استفاده از بازیافت تراشه های آسفالت در محور های غیر شریانی 1401/12/27 1402/01/05
6397598 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار سنگی و مخزن آرامش سیل رودخانه عباسی 1401/12/27 1402/01/16
6397454 مناقصه 9 عنوان مناقصه شامل : 1- بهسازی و تعریض محور 2- روکش آسفالت سرد با استفاده از بازیافت تراشه های آسفالت در محورهای غیر شریانی 3- تکمیل عملیات رفع نقطه حادثه خیز محدوده روستای 4- بهسازی، مرمت رو... 1401/12/27 1402/01/05
6397439 مناقصه خرید قطعات نیمه سنگین 1401/12/27 1402/01/05
6397258 مناقصه اسلاری سیل و لکه گیری با بلوبچر 1401/12/27 1402/01/05
6397237 مناقصه تامین مالی و عملیات اجرایی قطعه دوم خط انتقال آب طرح آبرسانی 1401/12/27 1402/01/21
6397214 مناقصه برقرسانی 1401/12/27 1402/01/06
6397210 مناقصه تامین مالی و عملیات اجرایی قطعه دوم خط انتقال آب 1401/12/27 1402/01/21
صفحه 1 از 2098