مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری کلیه امور رفت و روب ، نظافت ، حمل خاکروبه ، خاک و جمع آوری زباله های عادی و تر سطح شهر 1401/04/13 1401/04/11
مناقصه خرید تجهیزات ـ خرید تجهیزات Air Compressor Package مربوط به پروژه احداث ایستگاه های تقویت فشار گاز 1401/04/13 رجوع به آگهی
مناقصه احداث انبار ضایعات فاز2 1401/04/12 1401/04/20
مناقصه عملیات ساخت انبارک ناریه در معدن 1401/04/12 1401/04/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1401/04/12 1401/04/20
مناقصه تکمیل محوطه سازی فرهنگسرا 1401/04/12 1401/04/18
مناقصه احداث و توسعه ایستگاه دوچرخه سواری وتجهیز در محله اسکان 1401/04/12 1401/04/15
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات رفت و روب و جمع اوری زباله 1401/04/12 1401/04/20
مناقصه تراش اسفالت خیابانهای سطح شهر 1401/04/12 1401/04/15
مناقصه بهسازی حاشیه مسیر راه آهن 1401/04/12 1401/04/15
مناقصه خرید سه ردیف قطعات گریزلی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مناقصه مقره سوزنی و بشقابی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی نظافتی مراقبتی 1401/04/11 1401/04/12
مناقصه واگذاری حجمی امور نقلیه مرکز 1401/04/11 1401/04/12
مناقصه تامین نیروی خدمات بهیاری نسخه پیچی مرکز بهداشت 1401/04/11 1401/04/12
مناقصه خرید جدول بتن پرسی اتوماتیک 1401/04/11 1401/04/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی تکمیل کتابخانه مرکزی 1401/04/11 1401/04/14
مناقصه انجام فعالیت های تعویض سیم با کابل خودنگهدار در حوزه عمل مدیریت برق 1401/04/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 11 ردیف قطعات فن کارخانه گندله سازی 1401/04/11 1401/04/20
مناقصه تراش آسفالت خیابان های سطح شهر 1401/04/11 1401/04/25
صفحه 1 از 1971