کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7985668
ویژه
مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی کارخانه استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1403/03/03
8003185 مزایده سیم کارت استان مرکزی 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003078 مزایده خط تلفن همراه استان اصفهان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003042 مزایده امتیاز سیم کارت استان تهران 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003033 مزایده امتیاز سیم کارت استان تهران 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002955 مزایده خط تلفن همراه به شماره 09123613765 استان البرز 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002807 مزایده سیم خط کارکرده دائم استان هرمزگان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8001878 مزایده خط همراه به شماره ... استان قم 1403/02/30 رجوع به آگهی
8001815 مزایده حراج سیم کارت استان تهران 1403/02/30 رجوع به آگهی
8001795 مزایده حراج سیم کارت استان تهران 1403/02/30 رجوع به آگهی
8001700 مزایده حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه استان مازندران 1403/02/30 1403/04/04
8001697 مزایده فروش تلفن همراه اول استان مازندران 1403/02/30 1403/03/12
8001600 مزایده فروش تجهیزات مخابراتی کامپیوتر، موبایل، ملزومات جانبی و شبکه استان البرز 1403/02/30 1403/03/07
8001556 مزایده فروش خط تلفن استان البرز 1403/02/30 رجوع به آگهی
8001554 مزایده فروش سیم کارت  کارکرده استان قزوین 1403/02/30 1403/03/13
8001380 مزایده فروش حق الامتیازخط تلفن همراه استان تهران 1403/02/30 رجوع به آگهی
8001364 مزایده فروش شماره دائمی خط همراه اول استان تهران 1403/02/30 1403/03/15
8001353 مزایده فروش خط تلفن همراه استان قزوین 1403/02/30 1403/03/19
8001277 مزایده فروش خط همراه استان تهران 1403/02/30 1403/03/22
8001161 مزایده فروش سیم کارت استان تهران 1403/02/30 1403/03/26
صفحه 1 از 1595