کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6635227 مزایده تجهیزات مخابراتی ضایعاتی و چکش خرده استان تهران 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634609 مزایده فروش سیم کارت همراه استان تهران 1402/03/18 1402/03/30
6634468 مزایده یک خط تلفن همراه کارکرده استان قزوین 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634449 مزایده یک خط تلفن همراه کارکرده استان قزوین 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634434 مزایده یک خط تلفن همراه استان تهران 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634369 مزایده خط همراه اول استان البرز 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634304 مزایده فروش اموال شرکت ورشکسته مذکور شامل: 1- یک عدد میز کنفرانس 6 نفره از جنس MDF به رنگ چوب 2- تعداد 5 عدد صندلی اداری - کنفرانسی 3- تعداد یک عدد میز اداری مدیریتی 4- تعداد دو عدد میز اداری کارشناسی... استان مازندران 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634294 مزایده یک خط تلفن همراه استان تهران 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634270 مزایده فروش یک رشته خط تلفن همراه استان تهران 1402/03/18 1402/04/12
6634196 مزایده فروش یک عدد خط تلفن همراه استان خراسان رضوی 1402/03/18 1402/04/07
6634178 مزایده یک عدد سیم کارت تلفن همراه استان فارس 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634096 مزایده فروش تلفن استان تهران 1402/03/18 1402/03/30
6634022 مزایده فروش دو خط موبایل استان تهران 1402/03/18 1402/04/14
6633998 مزایده دو خط تلفن استان تهران 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633948 مزایده فروش یک رشته خط تلفن همراه استان قزوین 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633941 مزایده فروش خط تلفن همراه استان تهران 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633924 مزایده فروش تلفن همراه استان تهران 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633917 مزایده سیم کارتهای شماره همراه اول استان گیلان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633830 مزایده خطوط تلفن همراه استان مرکزی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633767 مزایده فروش یک عدد سیم کارت دائمی همراه اول استان تهران، استان کرمان 1402/03/18 1402/03/18
صفحه 1 از 1224