مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه 1399/11/06 رجوع به آگهی
فروش کالاهای اسقاط 1399/11/06 رجوع به آگهی
مزایده اموال منقول ـ یک خط همراه به شماره 09122524681 1399/11/06 رجوع به آگهی
فروش امتیاز ۳ خط به شماره های ۰۹۱۲۲۸۱۹۴۴۳ - ۰۹۱۲۶۸۱۲۲۴۲ - ۰۹۱۲۶۸۱۵۸۲۴ 1399/11/06 رجوع به آگهی
مزایده اموال منقول ـ چهار رشته خط تلفن همراه به شماره های1- 09123829780 ـ 09100418870 ـ 0910041886... 1399/11/01 رجوع به آگهی
فروش تعداد 72 عدد باطری سایت های مخابراتی خود با مشخصات SONNENDCHEIN 2V,2000A 1399/11/06 رجوع به آگهی
خط تلفن همراه 1399/11/04 1399/11/28
خط تلفن همراه 1399/11/04 1399/11/26
فروش یکخط تلفن به شماره های 7037709 -0912 1399/11/04 1399/11/26
فروش یک خط تلفن همراه 1399/11/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1097