مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ششدانگ یک باب خانه طبق سند به مساحت 632.21 مترمربع و  ششدانگ اعیانی خانه فوق دریک طبقه مسکونی در ضلع شمال غربی زمین به مساحت 60 متر مربع با دیوارهای آجری 1400/07/04 1400/07/19
مزایده ساختمانی با اسکلت بتن آرمه و با نمای اندود سیمان سفید می باشد و قدمتی بالغ بر 20 سال منضمات آپارتمان ? انباری قطعه 11 به مساحت 3.75 متر مربع ? انباری قطعه 16 به مساحت 4.55 متر مربع و .... 1400/07/04 1400/07/20
مزایده ملک زراعی با پلاک 245/74 متر مربع ارزش عرصه 245/74 متر مربع ارزش کل 1/228/700/000 ریال  ارزش اعیان یک طبقه مسکونی با مصالح بنایی و سقف چوبی  فلزی 150 متر مربع 1400/07/04 1400/07/25
مزایده لیفتراک برقی به ظرفیت یک تن و یک دستگاه شیرینگ پک بدون پلاک ومشخصات فنی با سیستم نقاله میله ای به عرض 70سانت به همراه فن خنگ کننده ، تیغه برشض و تابلوی کنترل و سایر متعلقات مربوطه سالم و در حال... 1400/07/04 1400/08/03
مزایده   17 دستگاه الکترو موتو ساخت شرکت GAMAK ترکیه با پوسته آلومینویومی و با مشخصات فنی  TYPE:AGM  132 S  2b ، IP:55 - I:15.4A -coc:84    ، R.P.M 2885  1/MIN ،p:7.5kw 1400/07/04 1400/07/28
مزایده یکدستگاه سواری  پراید صبا مدل 1375 برنگ سفید 1400/07/04 1400/07/28
مزایده فروش یکدستگاه یخچال 10فوت معمولی مستعمل با مارک آزمایش - یک عدد بز کوهی تاکسید رمی شده تمام بدن نشسته و.... 1400/07/04 1400/07/17
مزایده یکدستگاه وانت پیکان تیپ 1600 مدل 1390 رنگ سفید شیری 1400/07/04 1400/07/27
مزایده قطعات معرفی شده شامل 29 قطعه زمین با قابلیت کاربری کشاورزی اعم از باغی و زراعی 1400/07/04 1400/07/27
مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 71/01  مترمربع  190  مترمربع  دارای سازه  پیش ساخته با قدمت بیش از 30 سال 1400/07/04 1400/07/25
مزایده فروش دستگاه پرس برک پنوماتیک ساخت کشور شوروی سابق طول کارگیری 250 سانتی متر مدل 1330 سریال 2078 و دستگاه  سری تراش 6 محور به برند هکرت آلمان شرقی  مارک vem-veb ساخت آلمان شرقی سال ساخت 1977 1400/07/04 1400/07/21
مزایده ملک به مساحت 247/5مترمربع ودارای دوساختمان که یکی جدید الاحداث دارای اسکلت فلزی در سه طبقه وفاقد نماسازی وقسمت دوم ساختمان قدیمی 1400/07/04 1400/07/21
مزایده فروش نصف یک  قطعه زمین  زراعی قطعه زمین باغی و ویلایی قوقیف شده با مختصات جغرافیایی تقریباً وسط زمین X = 642311 ، Y = 4260113 و به مساحت تقریبی 1200 مترمربع .... 1400/07/04 1400/07/26
مزایده فروش یک باب خانه مسکونی مساحت عرصه حدودذ 122 مترمربع و اعیانی حدود 125 مترمربع در دو طبقه و زیر زمین و انباری و سرویس حیاط سقف آهن شیروانی با قدمت بیش از 50 سال و دارای آب و برق و گاز و تلفن و... 1400/07/04 1400/07/26
مزایده فروش آپارتمان مذکور در طبقه سوم ساختمان با قدمت بیش از 40 سال  به مساحت حدود  71/60  مترمربع  و .... 1400/07/04 1400/07/28
مزایده فروش یکباب مغازه دارای سند عادی واقع در طبقه اول دارای مساحت حدودی 57 متر مربع  کاربری تجاری و ... 1400/07/04 1400/07/18
مزایده فروش شش دانگ یک واحد آپارتمان 1400/07/04 1400/07/28
مزایده فروش 259 رول کاغذ دیواری 1400/07/04 1400/07/17
مزایده فروش ملک مشاعی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه اول ملک با کاربری مسکونی به مساحت 89/47 متر مربع و .... 1400/07/04 1400/07/27
مزایده فروش ملک عرصه ملک به متراژ 153/50 متر مربع و ... 1400/07/04 1400/07/18
صفحه 1 از 1747