مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید خدمات ایاب و ذهاب 1398/01/05 رجوع به آگهی
خرید، بسته بندی،بارگیری، حمل وتخلیه یک دستگاه پست موبایل(سیار)132/30کیلو ولت 1398/01/05 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات نقلیه واحدهای تحت پوشش دانشگاه 1398/01/05 رجوع به آگهی
اصلاحیه طراحی تدارک ساخت نصب اجرا و بهره برداری یکدستگاه پکیج تصفیه آب شهر 1398/01/05 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان و خدمات آبدارخانه 1398/01/05 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1398/01/05 1398/01/04
بهره برداری ازجایگاههای CNG 1398/01/05 رجوع به آگهی
تعمیرات نسوز واحد آهک خط 1398/01/05 رجوع به آگهی
تعمیرات واحد گندله سازی یک 1398/01/05 رجوع به آگهی
خرید سرور HPE 1398/01/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3