مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5730164 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات تنظیف ، باربری ، نامه رسانی و نقلیه 1401/07/06 1401/07/12
5729362 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل سرویس های بهداشتی پارک شهر 1401/07/06 1401/07/17
5728913 مناقصه واگذاری خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات 1401/07/06 1401/07/18
5728258 مناقصه اجرای آسفالت روستاها 1401/07/06 1401/07/10
5728253 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای آسفالت روستای 1401/07/06 1401/07/10
5728249 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای آسفالت روستای 1401/07/06 1401/07/10
5728247 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای آسفالت روستای 1401/07/06 1401/07/10
5728246 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای آسفالت روستاهای 1401/07/06 1401/07/10
5728244 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای آسفالت روستاهای 1401/07/06 1401/07/10
5728243 مناقصه اجرای آسفالت روستاها 1401/07/06 1401/07/10
5728242 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای آسفالت روستاهای 1401/07/06 1401/07/10
5728240 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای آسفالت روستاهای 1401/07/06 1401/07/10
5728236 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای آسفالت 1401/07/06 1401/07/10
5728234 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای آسفالت روستاهای 1401/07/06 1401/07/10
5726960 مناقصه فعالیت های پشتیبانی ، خدماتی و انجام امور مربوط به حفظ ، ترمیم و نگهداری فضای سبز 1401/07/06 1401/07/14
5726958 مناقصه واگذاری اورهال و بازسازی یک دستگاه جرثقیل 15 تن اطلس به همراه خودرو ( بنز 2624) 1401/07/06 رجوع به آگهی
5725250 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تهیه،خرید،نصب و راه اندازی دوربین مداربسته و تجهیزات مربوطه اماکن تحت پوشش 1401/07/04 1401/07/07
5724924 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته و تجهیزات مربوطه اماکن تحت پوشش 1401/07/04 1401/07/07
5724699 مناقصه حفاظت فیزیکی و حراست از تاسیسات آب و فاضلاب - آبرسانی به مجتمع - اصلاح خط انتقال آب 1401/07/04 1401/07/07
5724563 مناقصه تنظیف آرامستانها 1401/07/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1721