کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8061430
ویژه
مناقصه فراخوان ارزیابی انتخاب پیمانکار نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس استان همدان و لرستان استان لرستان، استان تهران، استان همدان جدید 1403/03/30
8105999 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل پارک خانواده (بصورت تملکی) استان لرستان 1403/03/26 1403/04/02
8105537 مناقصه واگذاری 3 عنوان مناقصه شامل: - تامین 12500 متر کابل مسی - تامین 2886 متر کابل مسی - بهره برداری و نگهداری و حفاظت فیزیکی از تاسیسات فاضلاب استان لرستان 1403/03/26 1403/03/30
8104426 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : 1- تکمیل تقاطع شهرک صنعتی2- ساماندهی ورودی و خروجی استان لرستان 1403/03/26 1403/03/29
8103902 مناقصه فراخوان شناسایی مجریان بخش خصوصی جمع آوری هوشمند پسماند خشک با استفاده از بستر فضای مجازی استان لرستان 1403/03/26 1403/04/05
8103788 مناقصه انجام عملیات برونسپاری وصول مطالبات قطع و وصل برق مشترکین بدهکار عادی و دیماندی و تسویه حساب بدهی بابت انرژی مصرفی استان لرستان 1403/03/26 1403/03/31
8103643 مناقصه عملیات باز آماد و ر اه اندازی ایستگاه پمپاژ استان لرستان 1403/03/26 رجوع به آگهی
8103573 مناقصه انجام اجاره خدمات خودرویی و ایاب و ذهاب کارکنان استان لرستان 1403/03/26 1403/03/31
8103388 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : 1- اجرای شبکه و تکمیل نواقص 2- اصلاح و تکمیل روستاهای استان لرستان 1403/03/26 1403/03/29
8103211 مناقصه 6 عنوان مناقصه شامل : بهره برداری و نگهداری از تاسیسات فاضلاب- تامین 2000 عدد درب منهول فاضلابتامین 500 متر لوله فولادی و 500 متر لوله گالوانیزه با پوشش اپوکسی - عملیات نگهداری و تعمیرات و رفع... استان لرستان 1403/03/26 1403/03/29
8102991 مناقصه پروژه تکمیل پارک استان لرستان 1403/03/26 1403/04/02
8102336 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار ححمی ( شرکت خدماتی ) شهرداری زاغه لرستان استان لرستان 1403/03/26 1403/03/31
8099715 مناقصه احداث جداره نقش دار و هنری بر دیواره های زیر گذر استان لرستان 1403/03/24 1403/03/29
8099581 مناقصه خرید اقلام میکرو کابل فیبرنوری استان لرستان 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099478 مناقصه خرید سامانه های قابل حمل برق خورشیدی استان لرستان 1403/03/24 1403/03/27
8098911 مناقصه عملیات تهیه کابل های شبکه استان لرستان 1403/03/24 1403/03/29
8098491 مناقصه واگذاری ارائه خدمات آماده سازی، تهیه مقاطع و آنالیز نمونه برداری حفاری، زمین شناسی و ژئوشیمی به روش های مختل استان لرستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1403/03/24 رجوع به آگهی
8098444 مناقصه خریداری اقلام FTTH و UNSP سطح استان استان لرستان 1403/03/24 رجوع به آگهی
8097773 مناقصه انجام اجاره خدمات خودرویی و ایاب و ذهاب کارکنان استان لرستان 1403/03/23 1403/03/31
8097761 مناقصه ساماندهی ورودی و خروجی بیرانشهر استان لرستان 1403/03/23 1403/03/29
صفحه 1 از 2041