مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید یکدستگاه فیکو 1400/02/01
مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی خود 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه تامین خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروهای خدمات و پشتیبانی (فنی ،نگهبانی و تنظیف ) 1400/02/04
مناقصه تهیه و تأمین(خرید) قطعات و لوازم مورد نیاز جانبی توربین گازی واحد سه نیروگاه 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه تامین جایگاه پسماندهای ویژه ایستگاه cgs 1400/01/28 1400/02/08
مناقصه پروژه عملیات مراقبت-نگهداری و آبیاری 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و نصب ابزار دقیق باقیمانده 1400/01/28 1400/01/28
مناقصه تامین خدمات جمع آوری، بارگیری، حمل و دفع زباله ها در دستگاه ها و اردوگاه های حفاری مستقر 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه طراحی و تولید قطعات حفاظ ایمنی و نیوجرسی بتنی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه برونسپاری انجام خدمات نگهبانی و امور حراستی بصورت حجمی 1400/01/28 1400/02/06
مناقصه طراحی و راه اندازی نرم افزار ارائه پیش بینی وضع هوا در بخش های خبری 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه تامین جایگاه پسماندهای ویژه ایستگاه cgs 1400/01/28 1400/02/08
مناقصه تامین، احداث ایستگاه tbs2500 نوع فلت 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه چیلر تراکمی اسکرال-هواخنک 305 کیلووات 1400/01/30
مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی خود 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات مشاوره امور راهبردی، مدیریتی، برنامه ریزی، نظارتی و کنترل مهندسی در طرح ها و پروژه های عمرانی شرکتهای تابعه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید 1400/01/26 1400/02/02
مناقصه خرید شن شکسته 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین (خرید)، نصب و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور 1400/02/08
صفحه 1 از 1452