مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
6237004 مزایده واگذاری استیجاری محل یک باب ساختمان به مساحت تقریبی 80مترمربع واقع در شهرک جماران جلفا جهت استفاده به عنوان فروشگاه مواد غذایی وبهداشتی 1401/11/11 1401/11/16
6236963 مزایده اجاره زمین محصور بمنظور ایجاد تاکسی سرویس 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236961 مزایده اجاره سالن ورزشی شهدای 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236960 مزایده اجاره سالن کشتی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236890 مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی به متراژ حدودا 143 مترمربع 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236889 مزایده یکدستگاه ساختمان مسکونی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236886 مزایده فروش ملک بمساحت 350 مترمربع اعیانی یکباب ساختمان دوبلکس به مساحت تقریبی 600 مترمربع که شامل پارکینگ و یک واحد مسکونی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236884 مزایده فروش ملک کاربری مسکونی، مساحت زمین طبق سند126مترمربع پس از اصلاحی120مترمربع(به ابعاد6متر در20متر)، مساحت کل زیربنا 444.31مترمربع شامل 4واحد انبار مسکونی(همکف)،2واحد پارکینگ مسکونی و یک پارکینگ... 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236883 مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی آبی به مساحت 5/4هکتار - یک قطعه زمین زراعی آبی به مساحت 7/3هکتار 1401/11/11 1401/11/26
6236881 مزایده شش دانگ یکباب خانه مسکونی به مساحت عرصه 624 متر مربع 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236879 مزایده فروش 1/385دانگ مشاع از شش دانگ ملک در حال حاضر به عنوان واحد مسکونی استفاده می شود 1401/11/11 1401/11/26
6236878 مزایده ملک مسکونی، دارای 300 مترمربع 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236877 مزایده یک باب ساختمان مسکونی یک طبقه ای است بصورت سفت کاری شده به مساحت عرصه موجود 259.5 مترمربع و مساحت زیربنای موجود حدود 167 مترمربع با کاربری مسکونی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236875 مزایده فروش 6 دانگ ملک دارای کابری مسکونی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236874 مزایده منزل مسکونی مساحت 592 مترمربع 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236873 مزایده یک قطعه زمین مزروعی واقع در روستا 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236872 مزایده فروش دو قطعه زمین 1401/11/11 1401/11/13
6236869 مزایده فروش ملک بمساحت 68 مترو 38دسی متر مربعشصت و هشت متر و بیست دسیمترمربع واقع در سمت شمال طبقه سه بانضمام انباری قطعه هفت تفکیکی بمساحت  2 متر و 47 دسی متر دو متر و چهل و هفت دسیمترمربع 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236866 مزایده فروش سرقفلی یکباب مغازه تجاری 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236858 مزایده بهره برداری کمپ باغ متراژ عرصه 12047 - اعیان 3319 1401/11/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 39