مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پراید 131 اس ای مدل 1394 1399/11/05 رجوع به آگهی
فروش ملک مشاعی بصورت یک باب منزل مسکونی دارای 235 مترمربع عرصه و 4456/90 مترمربع اعیانی 1399/11/05 رجوع به آگهی
چهار دانگ مشاع از ششدانگ ملک (طبقه همکف و یک واحد از طبقه اول) بصورت یک باب منزل مسکونی 1399/11/05 رجوع به آگهی
اجاره مغازه ها 1399/11/05 رجوع به آگهی
فروش 4 باب مغازه 1399/11/05 1399/11/07
اجاره واحدهایی غرفه - غرفه سبزی فروش - غرفه ابزار فروشی 1399/11/05 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو pars xu7 مدل 1395 رنگ سفید روغنی 1399/11/05 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه سواری پژو روآ 1600 مدل 88 1399/11/05 رجوع به آگهی
اجاره ۴ ساعت آب و اراضی از قنات 1399/11/05 1399/11/19
اتومبیل سواری سمند مدل 1388 سوخت بنزین رنگ سفید روغنی 1399/11/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4