مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ششدانگ 3 واحد مسکونی 223 متر مربع 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ طبقه چهارم به مساحت 184/5متر مربع عرصه یک مجموعه مسکونی سه نبش نوساز در پنج طبقه 5واحدی 1401/03/08 1401/03/19
مزایده فروش یکباب مغازه تجاری به مساحت تقریبی 15 مترمربع با عرض دهنه 3 متر 1401/03/08 1401/03/21
مزایده 4 دانگ 432 هزارم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک هر کدام از طبقات دارای مساحت 77/5 مترمربع - دارای عرصه به مساحت 111/6 مترمربع، اعیانی زیرزمین به مساحت 77/5 مترمربع ، اعیانی همکف به مساحت 77/5 مترم... 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده 6 دانگ از یکدستگاه ساختمان مسکونی قدیمی با محوطه آن به مساحت حدود 127/30 متر مربع 1401/03/08 1401/04/06
مزایده فروش یک منزل مسکونی ویلایی   به مساحت 300متر مربع 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودروی فرسوده 1401/03/08 1401/03/11
مزایده یک دستگاه کامیون بنز 808 1401/03/08 1401/03/11
مزایده فروش خطوط تلفن همراه و ثابت 1401/03/08 1401/03/23
مزایده یک دستگاه خودروی تیپ 2000 GLX405مدل :1380 برنگ قرمز 1401/03/08 1401/04/01
مزایده فروش یک فقره سیم کارت تلفن همراه 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودرو به مشخصات سواری پراید 131 مدل 1397 بنزینی و سفید رنگ 1401/03/08 1401/03/28
مزایده فروش مقدار 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه اتوبوس شهری 1401/03/08 1401/03/21
مزایده ششدانگ یک دستگاه سواری پراید نقره ای 131 مدل 1398 1401/03/08 1401/03/29
مزایده فروش ششدانگ ملک کاربری مسکونی 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده تریلی تراکتور 1401/03/08 1401/04/01
مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت عرصه 153/75 متر مربع 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش0/82 دانگ از 4/44 دانگ مشاع از 6 دانگ از یکدستگاه ساختمان مسکونی به مساحت کل حدود 765 متر مربع 1401/03/08 1401/04/06
مزایده سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان ملک تحت پلاک ثبتی 2880 فرعی از 50 اصلی بخش شش به مساحت 2525 متر مربع 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال شامل مقادیری لحاف و تشک کامل - چمدان - لباس مردانه و زنانه - یکسری لوازم آشپزخانه (قوری – کتری – بشقاب – قاشق و چنگال - ساعت دیواری کوچک - جعبه لوازم برقی 1401/03/08 1401/03/24
صفحه 1 از 21