مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک مازاد:کاربری صنعتی و عرصه 4730 و اعیان 1675-کاربری کارگاهی و عرصه 926/12 و اعیان 490-کارب... 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش قطعات تفکیکی تجاری و مسکونی 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ قطعه باغ و یک ساختمان مسکونی دارای حدود 830 مترمربع عرصه و در همکف و زیرزمین دارای حدود... 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین پلاک شماره دویست و بیست و سه فرعی از پلاک هزار و صد ودوازده... 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش مقدار 35/037 حبه مشاع از 72 حبه پلاک ثبتی 65 فرعی از 261 اصلی مغازه 1397/12/02 رجوع به آگهی
شش دانگ پلاک ثبتی 4 و فرعی از 1148 اصلی -به مساحت 139 مترمربع 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش 3 دانگ از سرقفلی مغازه (سه دانگ از غرفه شماره 2 تالار 9 میدان مرکزی میوه و تره بار با مساحت عر... 1397/12/02 رجوع به آگهی
منزل مسکونی به صورت یک طبقه زیرزمین و یک طبقه همکف به مساحت اعیانی 270 مترمربع 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ از پلاک ثبتی 20 فرعی از 1822 اصلی یک ساختمان قدیمی بازسازی شده به مساحت عرصه 74/28 مترمر... 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش مقادیری لوله پلی اتیلن و لوله آهنی بلااستفاده در خطوط انتقال آب مدفون در زیر خاک 1397/12/02 1397/12/13
صفحه 1 از 24