مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال قطعات یدکی و غیره - - زانویی فلزی- ۱۱ عدد - تبدیل فلزی ۱۷ عدد - شیر فلکه - یک عدد و... 1399/10/30 رجوع به آگهی
ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان(طلق) به مساحت 51/90 مترمربع و ..... 1399/10/30 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت عرصه 1054/95 مترمربع 1399/10/30 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد شامل مخزن سوخت - بونکر سیمان 1399/10/30 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات بانک تجارت 1399/10/30 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات آپارتمان مسکونی - ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه - ششدانگ عرصه و اعیان ملک - ز... 1399/10/30 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک ثبتی شماره ۱۵۸۸/۲6 بیست و شش فرعی از هزار و پانصد و هشتاد و هشت اصلی) به مساحت 169... 1399/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری 9 مورد از املاک و مستغلات 1399/10/29 رجوع به آگهی
زمین با کاربری تجاری عرصه 2027.5 1399/10/29 1399/11/16
فروش مقدار 20/284 سهم از مشاع 240 سهم ششدانگ پلاک و چاه و مقدار 1/077 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ پلا... 1399/10/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 792