کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8030875
ویژه
مزایده آگهی مزایده رستوران واقع در مجتمع توریستی مارال استان قم جدید 1403/03/25
8099929 مزایده فروش دیوار بتنی پیش ساخته به مقدار 5000 متر مکعب - فروش دیوار بتنی پیش ساخته به همراه ستون و پاشنه به ارتفاع 3 متر به مقدار 5000متر مربع استان قم 1403/03/24 1403/03/27
8099119 مزایده ماشین لباس شویی شارپ مدل ES-fp710Ax3-S استان قم 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099117 مزایده ماشین لباس شویی شارپ مدل ES-fp710Ax3-S استان قم 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099115 مزایده ماشین لباس شویی شارپ مدل ES-fp710Ax3-S استان قم 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099114 مزایده ماشین لباس شویی شارپ مدل ES-fp710Ax3-S استان قم 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099113 مزایده ماشین لباس شویی شارپ مدل ES-fp710Ax3-S استان قم 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099112 مزایده ماشین لباس شویی شارپ مدل ES-fp710Ax3-S استان قم 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099111 مزایده ماشین لباس شویی شارپ مدل ES-fp710Ax3-S استان قم 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099110 مزایده ماشین لباس شویی شارپ مدل ES-fp710Ax3-S استان قم 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099108 مزایده جارو شارژی هوگل مدل HG0832CC استان قم 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099107 مزایده ماشین لباس شویی شارپ مدل ES-fp710Ax3-S استان قم 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099106 مزایده هوا پز هاردستون مدل FC4401H استان قم 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099105 مزایده هوا پز هاردستون مدل FC4401H استان قم 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099103 مزایده کولر گازی HAIER مدل HSU-24LEG03 T3 استان قم 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099088 مزایده جارو شارژی هوگل مدل HG0832CC استان قم 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099087 مزایده هوا پز هاردستون مدل FC4401H استان قم 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099086 مزایده کولر گازی HAIER مدل HSU-24LEG03 T3 استان قم 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099084 مزایده کولر گازی HAIER مدل HSU-24LEG03 T3 استان قم 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099081 مزایده جارو شارژی هوگل مدل HG0832CC استان قم 1403/03/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1127