مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
6025567 مزایده مقدار 2/8775 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ عرصه و اعیان پلاک فوق و مقدار 1435/سهم مشاع از 120 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین 1401/09/17 رجوع به آگهی
6025085 مزایده فروش یک خط همراه 1401/09/17 رجوع به آگهی
6025082 مزایده یک دستگاه سواری پراید 1401/09/17 رجوع به آگهی
6025078 مزایده تعداد 19 تخته فرش ماشینی 12 متری ماشینی 1200 شانه تراکم 3600- یک تخته فرش 6 متری ماشینی 1600 شانه طرح ابریشم - 1401/09/17 رجوع به آگهی
6025051 مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1463 متر مربع 1401/09/17 رجوع به آگهی
6024524 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 150.50 مترمربع به صورت یک زمین محصور شده 1401/09/16 رجوع به آگهی
6024387 مزایده فروش ششدانگ ملک با کاربری مسکونی در کل به مساحت 93/3 مترمربع اعیانی در دو طبقه با کاربری خدمات محله ای و مابقی با کاربری مسکونی 1401/09/16 رجوع به آگهی
6023916 مزایده کاغذ باطله و کتاب پاره و فرسوده 1401/09/16 رجوع به آگهی
6022577 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان پلاک به مساحت عرصه 150 مترمربع و اعیانی 400 مترمربع بصورت ویلایی 1401/09/16 1401/10/13
6022567 مزایده فروش ششدانگ پلاک به مساحت عرصه 250 مترمربع و اعیانی زیرزمین به مساحت 176 مترمربع و اعیانی همکف به مساحت 176 مترمربع و اعیانی طبقه اول به مساحت 176 مترمربع با کاربری مسکونی 1401/09/16 1401/10/05
6022559 مزایده فروش یک باب ملک پلاک ثبتی 82 فرعی از 2581 اصلی بخش 2 با کاربری مسکونی 1401/09/16 رجوع به آگهی
6022556 مزایده ملک با کاربری صنعتی دارای دو سوله فلزی مساحت 2400 مترمربع - ساختمان اداری مساحت 61 1401/09/16 رجوع به آگهی
6022555 مزایده فروش تعداد دو دستگاه جرثقیل سقفی 10 تن- دستگاه آنالیزور فلزات 1401/09/16 رجوع به آگهی
6022552 مزایده فروش یک ساختمان در زمینی به مساحت 97/58 مترمربع و در 5 طبقه با مساحت کل 447/52 مترمربع شامل زیرزمین به مساحت 96/88 مترمربع آن تجاری - مغازه و دارای یک نیم طبقه به مساحت 11 مترمربع و کاربری مسکو... 1401/09/16 رجوع به آگهی
6022548 مزایده فروش ملک مسکونی به مساحت 175 م م 1401/09/16 رجوع به آگهی
6022543 مزایده ششدانگ ملک با کاربری مسکونی به مساحت 98 مترمربع 1401/09/16 رجوع به آگهی
6022461 مزایده واگذاری سرقفلی و اعیانی 2 باب غرفه 1401/09/16 1401/09/29
6022152 مزایده واگذاری سه باب سوله با کاربری خدماتی 1401/09/16 1401/09/29
6021753 مزایده داغی قطعات خودرویی ، قطعات الکتریکی ، قطعات مختلف خودرویی ، آهن آلات ضایعاتی 1401/09/16 رجوع به آگهی
6021629 مزایده فروش خودرو بنز خاور کمپرسی مدل 1388 به رنگ نارنجی 1401/09/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 661