مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده قطعه ۱۳۸/۸ از پلاک ثبتی 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده - ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۴۷/۳۳ مترمربع - ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۴۶/۴۵ مترمربع 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده - عرصه - مساحت 130 متر مربع - اعیانی موجود - مساحت 75 متر مربع - حیاط سازی و انشعابات 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش یکدستگاه خودرو ساینا مدل 96 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه ملک مسکونی با سند شش دانگ به مساحت کل 421/73 مترمربع 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک : کاربری مسکونی و عرصه 300-کاربری تجاری و عرصه 23/60 و اعیان 23/60-کاربری تجاری و عرصه 76 و اعیان 82 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده مقدار ۱۰ سهم مشاع از ۱۵ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم ششدانگ پلاک دارای عرصه به مساحت ۲۴۰ مترمربع و در سه طبقه 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو پلاک به مساحت 8767 مترمربع 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری تیبا مدل 1395 رنگ سفید و .... 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال - یک دستگاه شیر سرد کن با مخزن استیل 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده اموال منقول - خط موبایل 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک با کاربری مسکونی- تجاری 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد ساختمان مسکونی به مساحت عرصه 178 مترمربع 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش سرشاخه و تنه درختان 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی مستهلک UPS 1400/07/03 1400/07/08
مزایده یک دستگاه خودروی سواری تیبا 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پلاک ثبتی 11693/656 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده پلاک ثبتی 1/282 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده قطعه ۱۳۸/۳ از پلاک ثبتی ۱۱۰۷۹/۱ 1400/07/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 488