مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ملک 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قرارگاه 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملکی در دو طبقه با کاربری تجاری 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه تجاری مسکونی دارای عرصه 60 مترمربع- با کاربری مسکونی جنوبی ساز در سه طبقه زیرزمین، همکف و فوقانی با حدود 195 مترمربع اعیان و... 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش خط همراه 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده خط همراه 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش 7 قطعه زمین 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو 206 tu3 مدل 1394 رنگ سفیدو . ... 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو-206TU3مدل 1394 - رنگ سفید 1401/04/09 1401/04/25
مزایده فروش پساب تصفیه شده 1401/04/09 1401/04/20
مزایده فروش پساب تصفیه خانه فاضلاب 1401/04/09 1401/04/20
مزایده اجاره سوله و ساختمان اداری آن 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی همچنین به مساحت 59759 مترمربع در محدوده موردنظر یک کانکس 8*3 سفید رنگ دوتانکر آب حدود 4 و 5 هزار لیتری و .... 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش تمامی ششدانگ یک باب خانه دارای عرصه به مساحت 177/86 مترمربع اعیانی ملک در یک طبقه در دو قسمت غربی و شرقی احداث شده است و حدود 118 مترمربع اعیانی 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک فوق دارای پلاک ثبتی مساحت عرصه پلاک فوق 35868 مترمربع اعیانی احداث شده در پلاک فوق به متراژ حدود 230 مترمربع دارای دو استخر ذخیره آب دارای درختان مثمر و غیره و .... 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک در طبیعت با کاربری زراعی 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک خط تلفن همراه 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب خانه ملک مطلق به مساحت 130/20 مترمربع یک باب ساختمان مسکونی جنوبی کف ساز یک طبقه یک باب مغازه جمعا به مساحت 106 مترمربع و .... 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک یک باب مغازه دو طبقه با سازه دیوار باربر و سقف عرصه ملک مطابق سند 51/9 مترمربع و دارای بر 3/14 متر و .... 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک واحد ساختمان اداری خدماتی در طبقه همکف، واحد ساختمان اداری خدماتی در طبقه دوم 1401/04/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 593