مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش ملک 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودروی سواری جک مدل 1396 رنگ سفید 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش 9 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/02/04 1398/02/15
فروش ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان تجاری به مساحت 43/15 مترمربع - ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان تجاری... 1398/02/04 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک ثبتی 2171/21 اصلی به مساحت 132 مترمربع و اعیان 430 مترمربع -با سازه اسکلت فلزی و سقف تیر... 1398/02/03 رجوع به آگهی
فروش خط کارکرده همراه اول به شماره 09124518369 1398/02/03 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک ثبتی شماره 10533/13/116 اصلی به مساحت 244/97 مترمربع با کاربری تجاری عرصه به مساحت... 1398/02/03 رجوع به آگهی
فروش خودرو پژو آردی مدل 1385 سورمه ای رنگ 1398/02/03 رجوع به آگهی
مزایده اموال منقول ـ تعداد پانصد و پنجاه عدد شلوارک نخی زنانه ـ تعداد دویست عدد شلوارک نخی زنانه 1398/02/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 479