مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه نیتروژن N2 - یک دستگاه تنظیم باد دیجیتال معمولی - تعداد دو دستگاه پمپ باد .... 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات حمل اموات 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش زمین مزروعی به مساحت 66601 مترمربع 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره پارکینگ خودرو 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش یک باب ساختمان دارای آپارتمان ۸ واحد مسکونی 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری موقت مکان و مدیریت اداره مجموعه تاکسی شبکه 133 و بهره برداری از خط مذکور 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از مدارس بلا استفاده جهت بهره برداری آموزشی 1399/05/22 1399/05/28
فروش یک قطعه زمین 1399/05/22 1399/06/04
فروش ملک با مساحت 375 مترمربع 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش ساختمان مسکونی عرصه 300 مترمربع اعیان 985 مترمربع 1399/05/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 699