مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
لکه گیری، بهسازی و روکش اسفالت محور 1399/11/02 1399/11/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفتکوره ماهشه... 1399/11/02 1399/11/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیرات اساسی منجر به پی ام ابنیه،محوطه و دیوار پ... 1399/11/02 1399/11/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اداره امور اجرایی مراکز سوختگیری هواپیمایی فرودگا... 1399/11/02 1399/11/07
اجرای 14402 متر شبکه و خط تغذیه شامل 7916 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند براینچ مربع به اقطار مخ... 1399/11/02 رجوع به آگهی
راهبری، تعمیر و نگهداری خدمات تاسیسات، برق و مخابرات سازمان منطقه ویژه اقتصادی 1399/11/02 1399/11/21
انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات ،اشتراک پذیری و خدمات عمومی در سطح منط... 1399/11/02 1399/11/05
خدمات عمومی, پشتیبانی, تاسیسات و خطوط لوله 1399/11/02 رجوع به آگهی
آگهی قرق ذخیره گاه جنگلی 1399/11/01 رجوع به آگهی
تکمیل احداث سوله چند منظوره مدیریت بحران - خرید تجهیزات ذخیره موقت زباله (مخازن 1100 لیتری ذخیره موق... 1399/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7097