کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7395950
ویژه
مناقصه اجرای عملیات لاینینگ محدوده ترانشه باز ایستگاه A7 پروژه خط7 متروی تهران استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1402/09/12 1402/09/14
7395805
ویژه
مناقصه اجرای عملیات بارگیری، حمل، تخلیه مصالح سنگی و خاکی از محل قرضه و خاکریزی، تسطیح و متراکم سازی آن در پروژه قطعه شش - الف راه آهن چابهار - زاهدان استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1402/09/12 1402/09/14
7393046
ویژه
مناقصه انتخاب پیمانکار "ساخت سوله صخره نوردی" جهت دهکده گردشگری گهر پارک سیرجان استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1402/09/11 1402/09/20
7392877
ویژه
مناقصه انتخاب پیمانکار ساخت و نصب تجهیزات صخره نوردی جهت دهکده گردشگری گهر پارک سیرجان استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1402/09/11 1402/09/20
7392559
ویژه
مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه مصالح، ساخت و نصب سازه فلزی ساختمان پزشکی و ورزشی گهر پارک سیرجان استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1402/09/11 1402/09/20
7391187
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1402/09/11 رجوع به آگهی
7379307
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1402/09/07 رجوع به آگهی
7366432
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1402/09/04 رجوع به آگهی
7354695
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1402/08/30 رجوع به آگهی
7312350
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1402/08/27 رجوع به آگهی
7301445
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1402/08/23 رجوع به آگهی
7399104 مناقصه 3 عنوان شامل بهسازی ، تعمیر ، تجهیز و راه اندازی مجموعه ورزشی - بهسازی ، تعمیر ، تجهیز و تعویض چمن استان تهران 1402/09/13 رجوع به آگهی
7399029 مناقصه تهیه مصالح و اجرای کامل کارهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی وبرقی احداث ساختمان ومحوطه امداد و عملیات گاز استان کرمان 1402/09/13 1402/09/16
7398963 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فضای سبز فلاورباکس های سطح شهر در سال 1402-1403 استان خراسان رضوی 1402/09/13 1402/09/19
7398934 مناقصه عملیات تعمیر اساسی یک دستگاه توربین زاریا مدل DUL80 مربوط به واحد 600 تزریق ذخیره سازی استان خراسان رضوی 1402/09/13 رجوع به آگهی
7398915 مناقصه واگذاری طرح توسعه میدان نفتی استان تهران، استان خوزستان 1402/09/13 رجوع به آگهی
7398700 مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات جهت بازسازی سیستم ابزار دقیق و کسب اطلاع 6 دستگاه پمپ تراک استان تهران 1402/09/13 1402/09/22
7398625 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات اجرای آسفالت توپکا در سطح شهر ارومیه استان آذربایجان غربی 1402/09/13 1402/09/18
7398585 مناقصه تعمیرات اساسی کمپرسورهای دیمگ دلاوال ( اسیدگس ) کارخانه گاز و گاز مایع 1200 استان خوزستان 1402/09/13 1402/09/28
7398577 مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول کاری و پیاده رو سازی رینگ 30 متری استان مازندران 1402/09/13 1402/09/23
صفحه 1 از 4316