مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث باند دوم محور شهرکرد-شلمزار به طول 13.36 کی... 1398/11/03 1398/11/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بهسازی سه راهی گوشکی - پل قرح به طول 5.8 کیلومتر 1398/11/03 1398/11/08
احداث واریانت گردنه به طول 6.2 کیلومتر 1398/11/03 1398/11/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث باند دوم محور بلداجی - گلوگرد به طول 8.1 کی... 1398/11/03 1398/11/08
عملیات اجرایی بهسازی محور 1398/11/03 1398/11/09
احداث تقاطع غیر همسطح و پل تقاطع -تعریض ورودی 1398/11/03 1398/11/08
احداث باند دوم ـ بهسازی سه راهی ـ احداث واریانت ـ تکمیل بخشی از مجتمع فرهنگی ـ محوطه سازی و احداث وا... 1398/11/03 1398/11/08
واگذاری تعویض و پوشش و تعمیرات خط 22 هفت تپه به طول 7 کیلومتر و خط 20 صنایع فولاد به طول 2300 متر 1398/11/03 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های احداث تونل شمالی محور و احداث پل 1398/11/03 1398/11/06
پروژه کاهش هدر رفت آب در قسمتی از شهر 1398/11/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1587