مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری نسبت به عملیات پیمانکاری بخش زراعی و باغی واحد شامل سم پاشی ، آبیاری، علف زنی 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه احداث شبکه توزیع گازرسانی به روستاها 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه خرید ویدئو پروژکتور 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات خرید آسفالت 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه تعمیر انواع الکتروپمپ های چاهها و ایستگاههای پمپاژ در سطح تاسیسات آب و فاضلاب 1400/10/30 1400/11/04
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای تکمیل تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه هتل 1400/10/30 1400/11/05
مناقصه احداث شبکه توزیع وگازسانی به روستاهای محور 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه واگذاری طرح ارتقا کیفی آب شرب شهر مخزن 500 مترمکعبی و سوله تصفیه آب RO اولویت اجرایی 1400 1400/10/30 1400/11/05
مناقصه تابلو سافت استارت 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه بهسازی ،احداث وآسفالت راه 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه بهسازی ،احداث وآسفالت راه 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه بهسازی ،احداث وآسفالت راه 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه بهسازی ،احداث وآسفالت راه 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه بهسازی، احداث وآسفالت راه 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث قبور 1400/10/29 1400/11/07
مناقصه تنظیف شهری 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه تنظیف شهری 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین غذای مددجویان 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تنظیف شهری ناحیه 1 الف 1400/10/29 1400/11/07
مناقصه تنظیف شهری 1400/10/29 1400/11/07
صفحه 1 از 4450