مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور مربوط به خدمات عمومی دانشگاه شامل نظافت، جمع آوری و انتقال زباله مجموعه پردیس، خوابگاهها،... 1398/01/05 رجوع به آگهی
انجام امور مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمانها، خیابانها، محوطه ها و تاسیسات گرمایی ، سرمایی، مکانیکی... 1398/01/05 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام امور بخش های مختلف دانشگاه برابر دفترچه شرح وظایف اختصاصی پی... 1398/01/05 رجوع به آگهی
مناقصه نقلیه سبک سال 1398 1398/01/05 رجوع به آگهی
احداث و آسفالت راه روستایی 1397/12/28 رجوع به آگهی
طرح آبرسانی شهر (مخزن 4000 متر مکعبی به همراه ابنیه و تاسیسات فنی و سایت مربوطه ) 1397/12/28 1398/01/22
واگذاری راهبری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان 1397/12/28 رجوع به آگهی
احداث پیاده راه و پیاده روسازی در معابر 1397/12/28 رجوع به آگهی
آبرسانی شهر کارهای باقی مانده سایت مخازن 1397/12/28 رجوع به آگهی
واگذاری راهبری خدمات پشتیبانی اداری و عمومی و سیستمهای مکانیزه 1397/12/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5860