مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
مبادله ict روستایی کوار 1399/10/29
تعمیر کامل استارت کامیون 911 1399/10/29
24 نفر پرسنل خدماتی با شرایط مندرج در جدول پیوست 1399/11/01
خرید خدمت - بی خطر سازی زباله های عفونی و بیمارستانی با دو دستگاه اتوکلاو بخار و خرد کن طبق شرایط اخ... 1399/10/30
تجدید پروژه ایجاد کمربند حفاظتی به طول 8کیلومتر به صورت بنچ مارک تیپ 2 شهرستان درگزین 1399/10/30
واگذاری مربوط به امورتفکیک ، جمع آوری ، حمل به جایگاه و بی خطر سازی زباله های عفونی بیمارستان شهدا و... 1399/11/05
توزیع پاکات پیشتاز ناحیه 1کرمان همه روزه با موتورسیکلت مناسب. هر توزیع موفق مبلغ 22500ریال.حداقل است... 1399/10/30
اجرای عملیات سرشاخه کاری گردو 1399/10/26 1399/11/01
اجرای عملیات سرشاخه کاری گردو 1399/10/26 1399/11/01
تعمیر کامل موتور ایسوز 8 تن و تامین قطعات 1399/10/30
صفحه 1 از 7105