کد هزاره عنوان استعلام منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6635788 استعلام واگذاری انجام امور خدماتی ، پذیرایی ، نظافت و دبیرخانه استان مرکزی 1402/03/19 1402/03/27
6635772 استعلام حمل فرآورده های نفتی استان خراسان جنوبی 1402/03/19 1402/03/22
6635755 استعلام کرایه یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری کوماتسو200 استان فارس 1402/03/19 1402/03/27
6635753 استعلام موتور سوار جهت توزیع مرسولات به صورت دانه شمار در شهرستان استان سمنان 1402/03/19 1402/03/21
6635751 استعلام حمل ونقل محمولات پستی استان تهران 1402/03/19 1402/03/25
6635741 استعلام توزیع پاکات پیشتاز استان کرمان 1402/03/19 1402/03/22
6635740 استعلام توزیع پاکات پیشتاز استان کرمان 1402/03/19 1402/03/22
6635739 استعلام توزیع پاکات پیشتاز شهر استان کرمان 1402/03/19 1402/03/21
6635738 استعلام توزیع پاکات پیشتاز شهر استان کرمان 1402/03/19 1402/03/21
6635737 استعلام توزیع پاکات پیشتاز شهر استان کرمان 1402/03/19 1402/03/21
6635736 استعلام توزیع پاکات پیشتاز شهر استان کرمان 1402/03/19 1402/03/22
6635735 استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه استان کرمان 1402/03/19 1402/03/22
6635734 استعلام توزیع پاکات پیشتاز شهر استان کرمان 1402/03/19 1402/03/22
6635733 استعلام توزیع بسته های پیشتاز شهر استان کرمان 1402/03/19 1402/03/22
6635732 استعلام توزیع بسته های پیشتاز شهر استان کرمان 1402/03/19 1402/03/22
6635728 استعلام توزیع پاکات پیشتاز شهر استان کرمان 1402/03/19 1402/03/22
6635725 استعلام جمع آوری و حمل و نقل مرسولات پستی دفاتر پیشخوان دولت سطح شهر استان کرمان 1402/03/19 1402/03/22
6635722 استعلام توزیع امانت خودرو سوار استان فارس 1402/03/19 1402/03/22
6635721 استعلام توزیع امانت خودروسوار استان فارس 1402/03/19 1402/03/22
6635720 استعلام توزیع موتورسوار دانه شمار استان فارس 1402/03/19 1402/03/22
صفحه 1 از 8553