کد هزاره عنوان استعلام منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6635750 استعلام اجرای چشمه سرویس بهداشتی استان همدان 1402/03/19 1402/03/22
6635726 استعلام چاپ فرم استان همدان 1402/03/19 1402/03/21
6635718 استعلام اجرای جدول کانیو و نهری استان همدان 1402/03/19 1402/03/27
6635709 استعلام اجرای جدول گذاری معابر سطح شهر استان همدان 1402/03/19 1402/03/23
6635683 استعلام انواع وی پک اتوکلاو و پلاسما استان همدان 1402/03/19 1402/03/22
6635673 استعلام میز منحتی اتاق عمل استان همدان 1402/03/19 1402/03/22
6635659 استعلام لارنژیال ماسک 4 استان همدان 1402/03/19 1402/03/24
6635657 استعلام گاز خط دار 16 لایه استان همدان 1402/03/19 1402/03/24
6635655 استعلام ماسک اکسیژن بزرگسال استان همدان 1402/03/19 1402/03/24
6635653 استعلام چست تیوپ 28 و 32 استان همدان 1402/03/19 1402/03/24
6635628 استعلام نوار گلوکومتر (تست قند خون) استان همدان 1402/03/19 1402/03/24
6635602 استعلام خرید 18عددقفسه فلزی یک طرفه طرح جدید و4عدد قفسه فلزی دو طرفه همرا ه با فرازه استان همدان 1402/03/19 1402/03/22
6635601 استعلام لباس جنس ترگال استان همدان 1402/03/19 1402/03/21
6635582 استعلام لوله تراشه کافدار استان همدان 1402/03/19 1402/03/24
6635581 استعلام لوله تراکستومی 7/5 استان همدان 1402/03/19 1402/03/24
6635579 استعلام لوله تراکستومی 7 استان همدان 1402/03/19 1402/03/24
6635578 استعلام لوله هوا استان همدان 1402/03/19 1402/03/24
6635575 استعلام ماسک بیهوشی 5 استان همدان 1402/03/19 1402/03/24
6635574 استعلام مش پرولن 15*7/5 استان همدان 1402/03/19 1402/03/24
6635568 استعلام هموکلیپس آندوسکوپی استان همدان 1402/03/19 1402/03/24
صفحه 1 از 5744