مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ملک با کاربری گردشگری 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محصول انجیرستان 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از سالن تولید پودر خون واقع در داخل کشتارگاه به مدت یک سال 1400/05/02 1400/05/13
مزایده ماشین آلات و تجهیزات خط تولید 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول سردرختی باغات 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالنهای کشتارگاه شهرداری 1400/05/02 1400/05/06
مزایده فروش میوه سردرختی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری، احیاء و حفاظت از مراتع 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش 70 تن یوجه مرغوب 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده 32 گونی لیمو خشک درجه سه 1400/04/28 1400/05/13
مزایده - فروش انواع آهن آلات - فروش انواع جوب خشک بریده شده - فروش لوازم آلومینیومی و... 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 30 تن هلو زعفرانی 1400/04/31 1400/05/09
مزایده فروش گندم و جو مخلوط (حدود ۴ تن گندم و ۱/۵ تن جو) 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاطی شبکه بهداشت 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین جهت کاشت سیر 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاطی و مازاد بر نیاز تجهیزات اموالی پزشکی 1400/04/31 1400/05/09
مزایده واگذاری فضاهای مازاد، فضای آموزشی-زمین چمن ورزشی-زمین زراعی به مساحت ۳۵۰۰ مترمربع و... 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول هلو 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دستگاههای بوجاری و فراوری بذر 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین 1400/04/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1607