مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
6236858 مزایده بهره برداری کمپ باغ متراژ عرصه 12047 - اعیان 3319 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236853 مزایده اجاره سه ساله کارخانه به همراه نیم هکتار باغ چای 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236709 مزایده فروش ماشین آلات تولید سازههای فلزی 1401/11/11 1401/11/16
6236620 مزایده اجاره تعدادی از ماشین آلات صنعتی سبک و سنگین 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236607 مزایده فروش اقلام فرسوده خودرویی، مهندسی و ضایعات فلزی - یک دستگاه تانکر چرخدار 24000 لیتری - اقلام ضایعات فلزی 1401/11/11 1401/11/25
6236106 مزایده کمپرسورهوا کایشن یکدستگاه سه سیلندر -بوستر پمپ 20 یک دستگاه مارک hertz دو سیلندر و... 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235880 مزایده ششدانگ  زمین قطعه  یک تفکیکی به شماره 15727 فرعی از 1863 اصلی مفروز ومجزا شده از 3314 فرعی از اصلی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235862 مزایده فروش گلخانه و طلق با کاربری زراعی و باغی بمساحت 1،500متر مربع 1401/11/11 1401/12/10
6235756 مزایده اجاره بهاء سالیانه یک واحد گلخانه به متراژ 300 متر 1401/11/11 1401/11/13
6235755 مزایده فروش ملک به میزان 96 سهم مشاع از 480 سهم زمین مزروعی مساحت 100000 مترمربع ده هکتار میزان پنج ساعت حقابه از جوی آبرودی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235740 مزایده فروش چهارساعت وچهل وپنج دقیقه آب ازچاه موتور برقی کشاورزی 1401/11/11 1401/12/01
6235737 مزایده فروش املاک کشاورزی شامل 3قطعه کشاورزی - قطعه شماره 1 به مساحت 58300 متر مربع 1401/11/11 1401/11/24
6235708 مزایده فروش باغی بمساحت حدود 1.5 هکتار 1401/11/11 1401/11/30
6235650 مزایده اجاره زمین جهت خدمات مزرعه ای تولید بذر اراضی شالیزار ایستگاه تحقیقات برنج 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235648 مزایده خدمات مزرعه ای تولید بذر اراضی شالیزار ایستگاه تحقیقات برنج 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235646 مزایده خدمات مزرعه ای تولید بذر اراضی شالیزار ایستگاه تحقیقات برنج به مساحت 54500متر 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235645 مزایده خدمات مزرعه ای تولید بذر اراضی شالیزار ایستگاه تحقیقات برنج 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235644 مزایده اجاره خدمات مزرعه ای تولید بذر اراضی شالیزار 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235639 مزایده اجاره زمین جهت خدمات مزرعه ای تولید بذر اراضی شالیزار ایستگاه تحقیقات برنج 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235638 مزایده خدمات مزرعه ای تولید بذر اراضی شالیزار 1401/11/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2566