مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 19 قطعه از املاک 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش 19 قطعه از املاک خود - یک قطعه زمین - مساحت 52/41 مترمربع - کاربری تجاری ناحیه ای - یک قطعه ز... 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش مقدار 1963 متر کابل کواکسیال 2v4.5-c 1399/10/25 رجوع به آگهی
یک فقره سند ملکی به شماره ثبتی 98 فرعی از 17 اصلی 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش 36 دستگاه خودروی فرسوده (۲۵ دستگاه خودروی پازن و ۱۱ دستگاه خودروی پیکان اسقاطی غیر قابل تبدیل خ... 1399/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری واحد تزریقات و پانسمان بخش اورژانس 1399/10/24 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین مسکونی 1399/10/24 رجوع به آگهی
- ساختمان اداری - عرسه ۶۰۰ - اعیان ۳۷۵ - 1399/10/24 رجوع به آگهی
فروش تعداد دو باب اموال غیر منقول مازاد با کاربری تجاری مسکونی 1399/10/22 رجوع به آگهی
فروش 7 باب مغازه با اسکلت بتونی با سقف ایرانیت به مساحت هر واحد 15/90 مترمربع 1399/10/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 419