کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7989976
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی لوله ی مصرفی استان ایلام، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/06
7985668
ویژه
مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی کارخانه استان ایلام، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/03
7963853
ویژه
مزایده اجاره 5 دستگاه واگن لبه بلند استان ایلام، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7963517
ویژه
مزایده فروش 4 دستگاه موتور ژنراتور مستعمل استان ایلام، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/07
7945518
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی از ضایعات گلدان های پلاستیکی استان ایلام، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
8002516 مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان استان ایلام 1403/02/30 1403/03/06
8002419 مزایده لوله های فولادی ،درون چاهی و کابل های مستعمل - لوله جداره چاه 12 اینچ 300 م م مهران استان ایلام 1403/02/30 1403/03/03
8002417 مزایده لوله های فولادی ،درون چاهی و کابل های مستعمل - لوله جداره چاه 10 اینچ 250 - استان ایلام 1403/02/30 1403/03/03
8001953 مزایده لوله های فولادی ،درون چاهی و کابل های مستعمل - لوله جداره چاه 14 اینچ -350 م م استان ایلام 1403/02/30 1403/03/03
8001895 مزایده لوله های فولادی ،درون چاهی و کابل های مستعمل - لوله جداره چاه 12 اینچ 300 م م استان ایلام 1403/02/30 1403/03/03
8001886 مزایده لوله های فولادی ،درون چاهی و کابل های مستعمل - کابل های مستعمل استان ایلام 1403/02/30 1403/03/03
8001884 مزایده لوله های فولادی ،درون چاهی و کابل های مستعمل - لوله جداره چاه 12 اینچ (300 م م) استان ایلام 1403/02/30 1403/03/03
8001882 مزایده لوله های فولادی ،درون چاهی و کابل های مستعمل - لوله فولادی 8 اینچ استان ایلام 1403/02/30 1403/03/03
8001871 مزایده لوله های فولادی ،درون چاهی و کابل های مستعمل - لوله فولادی 12 اینچ - 300 م م استان ایلام 1403/02/30 1403/03/03
8001842 مزایده واگذاری غرفه های بازارچه دائمی صنایع دستی استان ایلام استان ایلام 1403/02/30 1403/03/06
8001723 مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد شامل 4 مورد کاربری تجاری استان ایلام، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1403/02/30 1403/03/17
8000986 مزایده لوله های فولادی ،درون چاهی و کابل های مستعمل - لوله جداره چاه 12 اینچ 300 م م دهلران استان ایلام 1403/02/30 1403/03/03
7990912 مزایده لوله های فولادی ،درون چاهی و کابل های مستعمل - لوله دو جداره چاه 10 اینچ (250 و 300 م م) استان ایلام 1403/02/30 1403/03/03
7990908 مزایده لوله های فولادی ،درون چاهی و کابل های مستعمل - لوله فولادی 12 اینچ - 300 م م استان ایلام 1403/02/30 1403/03/03
7990467 مزایده فروش 2 واحد آپارتمانی با کاربری مسکونی درشهر ایلام استان ایلام 1403/02/30 1403/03/13
صفحه 1 از 459