مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک قطعه زمین دیم - زمین آبی 1401/04/09 1401/04/28
مزایده فروش ملک  - کاربری ملک تجاری مسکونی و با متراژ 178.02- ملک دارای متراژ 86.48 متر مربع بوده و کاربری ملک مسکونی 1401/04/09 1401/05/02
مزایده مغازه های موجود در طبقه همکف ملک کاربری تجاری 1401/04/09 1401/04/29
مزایده حضوری فروش 10 قطعه آرامستان مطابق کروکی پیوست 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب ساختمان با کاربری مسکونی ، با عرصه به مساحت 276/24 مترمربع و اعیان با زیر بناء 163/80 متر مربع 1401/04/08 1401/04/29
مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی و یک باب مغازه 1401/04/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه 1401/04/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1401/04/08 1401/04/08
مزایده اجاره پارکینگ 1401/04/08 1401/04/18
مزایده اخذ هزینه ورودی پایانه 1401/04/08 1401/04/18
مزایده 10 مغازه تجاری به مساحت 273.26 متر مربع 1401/04/07 رجوع به آگهی
مزایده تعداد پنج دستگاه گونی بافی ثبت LRN4/560 ـ تعداد دو دستگاه اکسترودر (تزریق پلاستیک) مستعمل 1401/04/07 1401/05/02
مزایده فروش بخشی از املاک مازاد بانک 1401/04/06 رجوع به آگهی
مزایده شش دانگ ملک زمین مسکونی  به مساحت 124.94 متر مربع 1401/04/06 1401/04/25
مزایده فروش یک دستگاه پیکان تیپ 1600 سفید رنگ مدل 1379 1401/04/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تالار پذیرایی 1401/04/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و اراضی مازاد خود 1401/04/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت (200) دویست متر مربع ( مساحت طبقه زیر زمین 72/59 و مساحت طبقه همکف 119 متر مربع ) 1401/04/06 1401/04/22
مزایده اجاره سالن کشتی و وزنه برداری 1401/04/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره شیفت مخالف دبستان 1401/04/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 300