مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش شش دانگ ملک 1400/07/04 1400/07/27
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مختلط تجاری،مسکونی 1400/07/04 1400/07/24
مزایده فروش اقلام و ماشین آلات 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان بمساحت 106/82 متر مربع 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 45 گاو و گوساله موجود در گاوداری 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری چند دستگاه وسیله نقلیه راه سازی و سبک 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین با کاربری حمل و نقل و انبار حدودا به مقدار تقریبی 25/000 مترمربع 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی مستهلک UPS 1400/07/03 1400/07/08
مزایده فروش بشکه خالی مواد شیمیایی 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ منزل مسکونی با اسکلت سنگی  با قدمت حدود30سال  به مساحت  عرصه 361/55متر مربع و اعیان 80متر 1400/06/31 1400/07/18
مزایده فروش اموال اسقاطی 1400/07/01 رجوع به آگهی
مزایده املاک 1400/07/01 رجوع به آگهی
مزایده یک باب ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت 242/43 مترمربع 1400/06/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت عرصه 233/40 متر مربع 1400/06/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک مساحت عرصه به مقدار 295 متر مربع 1400/06/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی بصورت مشجر دارای چندین اصله درخت میوه به مساحت عرصه 233/40 مترمربع 1400/06/31 رجوع به آگهی
مزایده - فروش یک قطعه زمین مشاعی - فروش یک باب ساختمان مسکونی 1400/06/29 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری دنا دارای مدل 1398 رنگ مشکی متالیک 1400/06/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 250