مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ششدانگ پلاک 542/36/27 ـ یک واحد آپارتمان پلاک بیست و هفت فرعی از سی و شش فرعی از پلاک پانصد و چهل و... 1398/12/04 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک 1439/4/63 اصلی ـ 6 ششدانگ یک باب آپارتمان مسکونی پلاک شصت و سه فرعی از چهار فرعی از یکه... 1398/12/04 رجوع به آگهی
یک باب منزل مسکونی مفروضی به شماره لاک ۲۸۰ فرعی از ۱۶۸۱ اصلی 1398/12/04 رجوع به آگهی
مزایده داروخانه بیمارستان 1398/12/04 1398/12/07
مزایده اموال تملیکی و مازاد 1398/12/04 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین با موقعیت تجاری-مسکونی مشتمل بر یک ساختمان مساحت زمین 264/14متر مربع ـ و... 1398/12/01 1398/12/19
واگذاری خدمات واحد تزریقات 1398/12/03 رجوع به آگهی
فروش یک عدد خط همراه سیم کارت 1398/12/03 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه ملک با کاربری صنعتی 1398/12/03 رجوع به آگهی
واگذاری پروانه بهره برداری معادن - گرانیت تک سیاه - مرمر - سنگ آهک - زغال سنگ 1398/12/03 1398/12/17
صفحه 1 از 330