کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8100643 مناقصه جرم آلومینایی ماله کشی 85 استان خراسان رضوی 1403/03/24 1403/03/25
8100426 مناقصه دپو و بارگیری مصالح مخلوط در معدن با استفاده از بیل مکانیکی زنجیری استان کرمان 1403/03/24 1403/04/04
8100058 مناقصه واگذاری انجام سرمایه گذاری به منظور بازفرآوری و بازیابی (شستشوی مجدد) از باطله های موجود در محوطه انجیر تنگه استان مازندران 1403/03/24 1403/04/07
8099392 مناقصه تامین و خرید پودر آلومینیوم درشت دانه استان تهران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099380 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان استان سیستان و بلوچستان 1403/03/24 1403/03/29
8099303 مناقصه انجام خدمات نظارت بر باقیمانده عملیات اورهال و مونتاژ دستگاههای حفار تونل و حفاری یکصد رینگ ابتدایی تونل استان آذربایجان شرقی 1403/03/24 1403/03/29
8099160 مناقصه انتخاب پیمانکار/پیمانکاران جهت واگذاری خدمات حمل مواد معدنی استان تهران، استان خراسان رضوی 1403/03/24 1403/03/30
8099010 مناقصه تامین و بارگیری متریال نسوز و ضدسایش (ورق - میلگرد و لوله) استان خراسان رضوی 1403/03/24 رجوع به آگهی
8098931 مناقصه خرید سنگ کائولن استان تهران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8098915 مناقصه انجام عملیات بارگیری، حمل، تخلیه و تسطیح 90 هزار تن باطله به بیرون از محوطه مجتمع استان مازندران 1403/03/24 1403/03/31
8098851 مناقصه انجام خدمات نظارت بر عملیات بهره برداری از معادن تحت پوشش مجتمع سنگ آهن استان تهران 1403/03/24 1403/04/02
8098701 مناقصه فراخوان عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شناسایی مناقصهگران حائز صلاحیت به منظور انتخاب مشاور حائز صلاحیت ، جهت ارائه خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های احداث تونل انحراف آب رو... استان تهران، استان آذربایجان شرقی 1403/03/24 رجوع به آگهی
8098491 مناقصه واگذاری ارائه خدمات آماده سازی، تهیه مقاطع و آنالیز نمونه برداری حفاری، زمین شناسی و ژئوشیمی به روش های مختل استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1403/03/24 رجوع به آگهی
8098458 مناقصه خرید 10/000 تن ضایعات مسی مور نیاز خود استان تهران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8098197 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام 10 هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی خروجی پهنه های ایمیدرو واقع در استان استان سیستان و بلوچستان 1403/03/24 1403/03/29
8098121 مناقصه انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در 5 محدوده اکتشافی خروجی پهنه استان تهران 1403/03/24 1403/04/02
8098119 مناقصه انجام خدمات و عملیات اکتشاف عمومی و تفصیلی در 6 محدوده اکتشافی شمال استان استان تهران 1403/03/24 1403/04/02
8097457 مناقصه واگذاری انجام عملیات امور معادن و سایت - باطله برداری ، آماده سازی سینه کار جدید تسطیح مکان حفاری استخراج ، دپوسازی ، بارگیری حمل و تخلیه سنگ آهک -عملیات جابجایی مواد اولیه افزودنیها کلینکر و... استان فارس 1403/03/23 رجوع به آگهی
8097355 مناقصه انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای کلیه مراحل اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی لازم گواهی کشف و پروانه بهره برداری استان تهران، استان زنجان 1403/03/23 1403/04/13
8097353 مناقصه معادن بهره برداری، مجوز برداشت و بسته های سرمایه گذاری استان استان اصفهان 1403/03/23 1403/03/30
صفحه 1 از 1625