کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860043 مناقصه افزایه های سیمان حفاری GAS MIGRATION استان خوزستان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7859742 مناقصه میکا متوسط استان خوزستان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7859676 مناقصه CEMENT CLASS G استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/09
7859622 مناقصه دو قلم باریت پرفشار/ کم فشار استان خوزستان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7857619 مناقصه تأمین فروسیلیکومنگنز استان هرمزگان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7856278 مناقصه تامین 600 بشکه 200 لیتری اکسیژن زدا استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/16
7856210 مناقصه تامین 500 سطل 25 کیلوگرمی پودر ضد حریق که در کیسه های 2 لایه درون سطل قرار گیرد استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/11
7856095 مناقصه فرو سیلیکو منگنز پرکربن استان خراسان رضوی 1403/01/29 1403/02/10
7856051 مناقصه دولومیت کلسینه استان خراسان رضوی 1403/01/29 1403/02/10
7855611 مناقصه نشاسته سیب زمینی استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/10
7855486 مناقصه میکا متوسط استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/10
7855264 مناقصه INVITATION TO INTERNATIONAL TENDER IN ONE STEPTS INTENDS TO PURCHASE 2,300 MT MEDIUM CARBOON FERRO MANGANESES استان خوزستان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7854993 مناقصه شناسایی متقاضیان مشارکت یا فروش معادن جهت تامین سنگ آهن استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
7854162 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 0230219-21-08 دوقلم باریت پرفشار/کم فشار مناقصه شماره 0208210230219DT1 استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/10
7853776 مناقصه میکا متوسط استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/10
7853755 مناقصه مواد آزمایشگاهی استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/10
7853736 مناقصه CEMENT CLASS G استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/09
7853614 مناقصه اقدام به خرید یا مشارکت در معادن سنگ آهن دارای پروانه بهره برداری جهت تامین سنگ آهن استان تهران، استان یزد 1403/01/28 رجوع به آگهی
7843414 مناقصه مقدار 2,300 تن فرومنگنز متوسط کربن مورد نیاز خود استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/06
7842618 مناقصه سنگ آهن مورد نیاز خود استان تهران 1403/01/28 1403/02/02
صفحه 1 از 576