مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه مطالعات طرح آمایش تجهیزات (ملکی و غیر ملکی) بندری و ایمنی بنادر کشور 1400/02/08
مناقصه آنژیوگرافی محیطی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام تشریفات اداری- مالی و قانونی پیرامون توزیع و ترخیص کالا 1400/01/28 1400/02/02
مناقصه خرید برق 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات جهت مدارس 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی خود 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه انجام عملیات احداث جاده ارتباطی کارخانه با جاده 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه آژانس خدمات مشترکین در محدوده مناطق 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه خرید برق از طریق احداث نیروگاه مگاواتی 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه واگذاری خدمات عمومی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سیلندر خالی گاز هیدروژن و شارژ گاز هیدروژن 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه امور پشتیبانی، خدماتی، نگهبانی و رانندگی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید روغن توربین ایرانی 1400/01/28 1400/02/04
مناقصه نصب راه اندازی-بهره برداری-پشتیبانی و نگهداری از سامانه های ثبت تخلف عبور و مرور 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه بند سنگی ملاتی-بند خاکی-مرمت پروژه پخش سیلاب 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای اسکلت هسته مرکزی دیوار پیرامونی و برجکهای نگهبانی 1400/01/28 1400/02/05
مناقصه اجاره جایگاه CNG تک منظوره 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه لکه گیری آسفالت محور کمربندی -اصلاح شیب شیروانی گردنه- بهسازی وتعریض قطعه 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه سرور مورد نیاز 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه ارزیابی و انتخاب کارگزار گمرکی 1400/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19366