کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406850 مناقصه انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی وتوسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب استان بوشهر 1402/09/14 1402/09/18
7406655 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و مرمت نرده حفاظ (فلزی)پل ها حوزه استحفاظی میناب استان هرمزگان 1402/09/14 1402/09/21
7406629 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث و تکمیل شبکه اصلی واحد عمرانی چهارم خداآفرین بلوکهای آبیاری Z3 , Z2 , Z1 و Z4 و تکمیل احداث ایستگاههای پمپاژ استان اردبیل 1402/09/14 1402/09/18
7406624 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت راه روستایی استان هرمزگان 1402/09/14 1402/09/21
7406618 مناقصه تعمیر و مرمت نرده حفاظ (فلزی)پل ها حوزه استحفاظی بندرلنگه استان هرمزگان 1402/09/14 1402/09/21
7406617 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و احداث پل بیلی بشاگرد استان هرمزگان 1402/09/14 1402/09/21
7406616 مناقصه تعمیر و مرمت نرده حفاظ (فلزی)پل ها حوزه استحفاظی استان هرمزگان 1402/09/14 1402/09/21
7406614 مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان استان مرکزی 1402/09/14 1402/09/18
7406612 مناقصه تکمیل و احداث ابنیه فنی محور دوراهی شهر استان هرمزگان 1402/09/14 1402/09/21
7406607 مناقصه تکمیل ساختمان فرمانداری و محوطه سازی استان ایلام 1402/09/14 1402/09/18
7406606 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان استان تهران 1402/09/14 1402/09/18
7406425 مناقصه مطالعات مربوط به مدیریت پسماند تصفیه خانه های فاضلاب در 12 شهرک و ناحیه صنعتی استان استان آذربایجان شرقی 1402/09/14 1402/09/22
7406420 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تامین خودرو و راننده جهت خدمات حمل متوفی بوسیله خودروی مخصوص حمل جسد از سطح شهر ... استان اصفهان 1402/09/14 1402/09/23
7406409 مناقصه خرید تیرچه بلوک های 1/2/3/10/11 پروژه مسکونی استان سمنان 1402/09/14 1402/09/20
7406407 مناقصه اجرای عملیات جنگل کاری-توسعه استان مازندران 1402/09/14 1402/09/19
7406402 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تثبیت محدوده روستا و زیرگذر استان اردبیل 1402/09/14 1402/09/18
7406401 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات جنگل¬کاری و مراقبتی به مساحت 83.67 هکتار، با حفظ پوشش در حوزه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بهشهر استان مازندران 1402/09/14 1402/09/19
7406397 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره س-1402-36 تعمیرات اساسی یک دستگاه سطحCو سه دستگاه سطحDتوربین زیمنس مدلSGT600 به همراه تأمین وبازسازی و جوانسازی قطع استان فارس 1402/09/14 1402/09/22
7406390 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز چاه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع آب در فاز توسعه شهرک صنعتی استان آذربایجان شرقی 1402/09/14 1402/09/22
7406364 مناقصه تهیه مصالح و اجرای اسکلت بتنی ساختمان ایستگاه آتش نشانی استان کرمان 1402/09/14 1402/09/20
صفحه 1 از 17505