مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی نمکدره شهرستان رامسر- تجدید سوم 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب پروژه 1400/10/30 1400/11/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدالکتروپمپ رو مخزنی مخازن 1400/10/30 1400/11/04
مناقصه عملیات اصلاح شبکه و استاندارد سازی انشعابات 1400/10/30 1400/11/04
مناقصه عملیات استانداردسازی شبکه 1400/10/30 1400/11/04
مناقصه روکش آسفالت محور 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه روکش آسفالت محور 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه روکش آسفالت محور 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستایی 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه عملیات بهسازی و استانداردسازی شبکه توزیع آب 1400/10/30 1400/11/04
مناقصه تجهیز چاهها و ساخت اتاقک چاهها ، احداث مخزن بتنی ،اجرای خطوط انتقال و شبکه توزیع آب 1400/10/30 1400/11/04
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه خرید 10 دستگاه خودروی عملیاتی 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه خرید دو دستگاه جرثقیل 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه خرید دو دستگاه بالابر 18 متری تلسکوپی 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه تابلو سافت استارت 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه بهسازی ،احداث وآسفالت راه 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه بهسازی ،احداث وآسفالت راه 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه بهسازی ،احداث وآسفالت راه 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه بهسازی ،احداث وآسفالت راه 1400/10/30 1400/11/06
صفحه 1 از 10239