مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید لوازم یدکی نیروگاه 1400/05/02 1400/05/09
مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور 1400/05/02 1400/05/06
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب 1400/05/06
مناقصه عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه 1400/05/05
مناقصه عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری 1400/05/05
مناقصه عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق 1400/05/05
مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب 1400/05/09
مناقصه خدمات بارگیری،حمل و تخلیه نفتگاز از مبادی توزیع 1400/05/12
مناقصه خرید مصالح تعمیر و نگهداری خط 1400/05/02 1400/05/05
مناقصه عملیات حفاظت ، نگهداری ، زیباسازی و نظافت 1400/05/02 1400/05/06
مناقصه خودرو استیجاری 1400/05/09
مناقصه عملیات حفاظت فیزیکی 1400/05/06
مناقصه خرید و اجرای شبکه گاز 1400/05/02 1400/05/06
مناقصه انجام بررسی های فنی اقتصادی و تهیه طرحها در محدوده غرب مدیریت های شرکت توزیع نیروی برق 1400/05/06
مناقصه انجام بررسی های فنی اقتصادی و تهیه طرحها در محدوده شرق مدیریت های توزیع نیروی برق استان گ 1400/05/06
مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب سطح شهر 1400/05/09
مناقصه واگذاری خدمات عمومی 1400/05/04
مناقصه تعریض پل 1400/05/09
مناقصه خرید خدمات حفاظتی 1400/05/05
مناقصه تعمیرات محدوده پلیس راه با رویه ی بلوک های بتنی پیش ساخته وژئو تکستال 1400/05/09
صفحه 1 از 8743