مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6026807 مناقصه سیلبند شهر 1401/09/17 1401/09/19
6025764 مناقصه خرید جرثقال 10 تن 1401/09/17 1401/09/22
6025485 مناقصه عمومی یک مرحله ای موزائیک فرش معابر میمه (نوبت دوم) 1401/09/17 1401/09/19
6025479 مناقصه جدول گذاری معابر 1401/09/17 1401/09/19
6024783 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات پی کنی واجرای کرسی چینی وآماده سازی محوطه جهت نصب دیوار پیش ساخته بتنی پیرامون زمین کنار فرودگاه 1401/09/16 1401/09/20
6023872 مناقصه واگذاری فعالیت های خدمات مشترکین اعم از فروش و نصب انشعاب و خدمات پس از فروش تست و بازرسی و اصلاح لوازم اندازه گیری و قرائت و وصول مطالبات 1401/09/16 رجوع به آگهی
6023350 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید جرثقال 10 تن 1401/09/16 1401/09/22
6023165 مناقصه خرید لباس کار 1401/09/16 1401/09/30
6023164 مناقصه خرید آنالایزر اندازه گیری سولفور کُل 1401/09/16 1401/10/01
6022545 مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی شبکه و علمک و نصب انشعابات 1401/09/16 1401/09/28
6021610 مناقصه ارائه خدمات اردوگاهی و خودرویی عملیات زمین شناسی صحرایی 1401/09/16 رجوع به آگهی
6021302 مناقصه خرید جرثقال 10 تن 1401/09/16 1401/09/22
6021281 مناقصه خرید 680 کیلوگرم دی متیل سولفید (DMS) 1401/09/16 1401/09/27
6021182 مناقصه واگذاری فعالیتهای خدمات مشترکین اعم از فروش و نصب انشعاب و خدمات پس از فروش تست و بازرسی و اصلاح لوازم اندازه گیری و قرائت و وصول مطالبات 1401/09/16 1401/09/19
6021011 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق احداث و اصلاح بهینه 1401/09/16 1401/09/20
6020075 مناقصه پروژه خدمات بهره برداری-مالی پشتیبانی نواحی 1401/09/15 1401/09/22
6019944 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای موزاییک فرش(کفپوش رنگی) فضای سبز ، تکمیل دیوار حایل 1401/09/15 1401/09/17
6019887 مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول گذاری معابر سطح شهر 1401/09/15 1401/09/17
6019883 مناقصه عملیات اجرایی قطعه 4/ب بهسازی راه اصلی 1401/09/15 1401/09/22
6019403 مناقصه خرید نشانگر خطای 20 کیلو ولت هوایی 1401/09/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1428