مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای طرح هادی 1398/12/04 1398/12/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح هادی روستا 1398/12/04 1398/12/07
تهیه و نصب و تعمیر و مرمت گاردریلهای حوزه استحفاظی استان 1398/12/04 1398/12/06
تهیه، پخت و توزیع غذای بیمارستان 1398/12/04 1398/12/07
واگذاری امور خدمات پشیبانی و نظافت 1398/12/04 1398/12/07
واگذاری امور خدمات پشتیبانی و نظافت محل مرکز آموزشی درمانی 1398/12/04 1398/12/06
شناسایی سرمایه گذار برای اجرای طرحهای صنعتی پیشنهادی در مناطق کمتر برخوردار کشور - منومر وینیل استا... 1398/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و نصب و تعمیر مرمت گاردریل های حوزه استحفاظی 1398/12/04 1398/12/06
واگذاری عملیات اجرای طرح هادی روستاها 1398/12/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی محل موتورخانه و csr و ساخت مجدد آن 1398/12/04 1398/12/07
صفحه 1 از 2008