مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری محصول انجیرستان 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول سردرختی باغات 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش میوه سردرختی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده 32 گونی لیمو خشک درجه سه 1400/04/28 1400/05/13
مزایده فروش شیر خشک به مقدار 450 تن 1400/04/31 1400/05/13
مزایده فروش حدود 30 تن هلو زعفرانی 1400/04/31 1400/05/09
مزایده فروش محصول هلو 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده برداشت وفروش میوه درختان زیتون موجود در عرصه های فضای سبز سطح شهر 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش 65 کارتن 9 کیلویی کشمش بیدانه آفتابی 1400/04/28 1400/05/12
مزایده فروش 900 بسته کلش جو 1400/04/29 1400/05/02
مزایده واگذاری سردرختی محصول زیتون روغنی و کنسروی شامل ارقام (آربکین، مانزالینا و زرد) به مساحت حدود ۲۰۸ هکتار 1400/04/28 1400/05/06
مزایده فروش محصول انجیر 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول زیتون 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات سردرختی 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول خرمای تولیدی سال 1400 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش انگور عسکری و سایر ارقام 30 تن 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول سر درختی گردو 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش مازاد بذر خود مصرفی خود شامل گندم پیشگام 80 تن، گندم سیروان 15 تن، گندم سیوند 22 تن، تریتیکاله سناباد 50 تن و جو بهرخ و جلگه 20 تن 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش سردرختی محصول زیتون روغنی و کنسروی شامل ارقام (آربکین - مانزالینا و زرد) 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش خرما 1400/04/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 304