مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
انتخاب پیمانکاران سرویس ایاب و ذهاب, تایپ و تکثیر و بوفه دانشگاه 1398/06/03 رجوع به آگهی
اجاره غرفه اتاقک شیشه ای به متراژ 30 مترمربع با کاربری استقرار دستگاههای بازی کامپیوتری مجاز 1398/06/03 1398/06/25
فروش 34 عدد باتری یو پی اس بازیافتی 1398/06/03 1398/06/13
فروش یک واحد آپارتمان به مساحت 95/27.متر مربع با پارکینگ اختصاصی به مساحت 15مترمربع و انباری اختصاص... 1398/06/03 1398/06/20
جدول لب یخ15*40*70 تعداد 1200 - جدول لب یخ 15*40*50 تعداد2110- 1398/06/03 رجوع به آگهی
خودرو سواری پیکان به شماره پلاک 36 ایران-832 ق 44 مدل 1379 1398/06/03 1398/07/02
فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 1780از933فرعی مشتمل بر عرصه و اعیان یکباب منزل مسکونی با352مت... 1398/06/03 1398/06/27
فروش خودرو سواری پراید 1398/06/03 رجوع به آگهی
فروش یک باب حیاط مسکونی ومحوطه دامداری به مساحت حدود 2500 متر مربع - یک باب مغازه مخروبه به م... 1398/06/03 1398/06/17
ششدانگ یکباب دکان پلاک ثبتی545متصل به 386مجزی شده از 22فرعی از 49 اصلی به مساحت چهل و یک ونیم متر مر... 1398/06/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1937