مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش پژو 405 مدل 83 شماره انتظامی 421 - پژو 405 مدل 83 شماره انتظامی 422 -وانت مزدا تک کابین مدل 84... 1398/07/21 رجوع به آگهی
یکباب منزل مسکونی قدیمی ساز و دارای 150متر مربع عرصه و88متر مربع اعیان 1398/07/21 1398/08/20
فروش یک دستگاه پخت نان از نوع گردان و ساخت اصفهان 1398/07/21 1398/08/20
یک قطعه زمین مسکونی-با مساحت 150 مترمربع با ابعادی در حدود 7 متر در 21/5 متر 1398/07/21 1398/08/14
فروش ششدانگ یکدستگاه  خودرو سفید رنگ پراید 132 مدل 90 به رنگ سفید 1398/07/21 1398/08/16
ششدانگ آپارتمان-0/03027دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 12019 فرعی از232 اصلی - 1398/07/21 1398/08/13
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی 1398/07/21 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت200متر مربع -دو قطعه زمین زراعی جمعا به مساحت 21863مترمربع 1398/07/21 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین  به مساحت حدود 2/61 هکتار  زراعی 1398/07/21 1398/08/11
واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر 1398/07/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2075