کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7926421
ویژه
مناقصه ساخت و اجرای ساختمان ها، پل، راه و محوطه سازی در شهرستان های سرعین و دورود استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7921580
ویژه
مناقصه شناسایی پیمانکاران خوشنام و توانمند و جلب همکاری و مشارکت ایشان در اجرای پروژههای بزرگ ملی و عمرانی در راستای توسعه ظرفیت اجرایی و تکمیل و به روز آوری و ندور لیست خود استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
8003526 مناقصه لوله گذاری روش نقبی و احداث آدم روهای بخش سوم خطوط انتقال اضطراری و بخش انتهایی خط انتقال خرگوش دره استان تهران 1403/02/30 1403/03/07
8003282 مناقصه مشارکت در ساخت پروژه های تجاری و مسکونی استان فارس 1403/02/30 1403/03/15
8002169 مناقصه واگذاری باقیمانده عملیات اجرایی فونداسیون، دیوارهای برشی (هسته های مرکزی بتنی) استان تهران 1403/02/30 1403/03/05
8001114 مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای دیوار گذاری فاز 4، دهکده لجستیک استان فارس 1403/02/30 1403/03/02
7990875 مناقصه واگذاری 4 ردیف (اجرای نازک کاری، تأسیسات برقی و مکانیکی آسانسور و تکمیل پروژه بصورت با مصالح) استان اردبیل 1403/02/30 1403/03/02
7990691 مناقصه اجرای عملیات بهره برداری تعمیرات و نگهداری از کلیه تأسیسات منابع تولید، سامانه های گندزدایی و تأسیسات برقی و رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال، شبکه توزیع آب و انشعابات در محدوده شهری مهرشهر استان البرز 1403/02/30 1403/03/05
7990575 مناقصه اجرای انسداد مرز جنوب شرق استان تهران 1403/02/30 رجوع به آگهی
7990532 مناقصه احداث کارخانه لیچینگ مجتمع مس جانجا به ظرفیت تولید 3,000 سه هزار تن کاند در سال شامل بازنگری مهندسی پایه و انجام مهندسی تفصیلی تامین تمامی تجهیزات و اقلام مورد نیاز اجرای کلیه عملیات ساختمانی و... استان تهران 1403/02/30 رجوع به آگهی
7990454 مناقصه اجرای پروژه آسفالت مکانیزه مناطق سطح شهر استان تهران 1403/02/30 رجوع به آگهی
7990403 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه 70 واحد از 160 واحدی نهضت ملی مسکن شهرستان اردبیل (نازککاری شامل گچ و خاک- موزائیک کاری- سنگ کاری- نرده استیل- عایقکا استان اردبیل 1403/02/30 1403/03/02
7990147 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل: عملیات لوله رانی (مقطع باز) و لوله گذاری (نقبی) خط انتقال فاضلاب به قطر 1400 میلی متر - عملیات اجرایی لوله گذاری خط انتقال فاضلاب به روش نقبی و احداث آدم روهای بخش سوم خطو... استان تهران 1403/02/30 1403/03/07
7990144 مناقصه خط کامل تولید کیسه های خونگیری و سرم استان قم 1403/02/30 رجوع به آگهی
7990133 مناقصه 5 ردیف مناقصه شامل : 1- عملیات روسازی بتنی ایستگاه های سامانه تندرو btr 2- تهیه نصب و مرمت سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پروژه های مستمر 3- عملیات بازسازی کانال و جمع آوری و آبهای سطحی بزرگراه 4... استان تهران 1403/02/30 رجوع به آگهی
7990018 مناقصه واگذاری اجرای عملیات پی کنی، حمل خاک مازاد فونداسیون، اسکلت کامل بتنی، سفت کاری، نما .... محوطه پروژه 18 ویلای مسکونی استان تهران 1403/02/30 1403/03/09
7989963 مناقصه تعمیرات و نوسازی مخازن استان اصفهان 1403/02/30 رجوع به آگهی
7989887 مناقصه اقلام مورد نیاز برای اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی سالن جدید تولید استان تهران 1403/02/30 رجوع به آگهی
7989825 مناقصه واگذاری اجرای کامل اسکلت بتنی پارک آبی سرپوشیده بزرگ استان تهران، استان فارس 1403/02/30 1403/03/05
7989207 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل کارهای باقیمانده استادیوم 50000 نفری استان فارس 1403/02/30 1403/03/06
صفحه 1 از 1545