کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
5958626 مناقصه خرید 30 مجموعه رشته تکمیلی 7" × 4-1/2" × 7" (5K) به همراه خدمات نصب و رانش مورد نیاز استان تهران 1401/08/28 1401/09/01
5571663 مناقصه Procurement of Aircraft Refuellers کشور بنگلادش 1401/05/20 رجوع به آگهی
5460321 مناقصه Supply and Delivery of 16 KL Aircraft Refuellers and Spare Parts کشور نپال 1401/04/18 رجوع به آگهی
5432019 مناقصه SUPPLY OF A COMBINED CARGO OF 227,500 BBLS - 5%/+10% OF GAS OIL (0.05% MAX SULPHUR) AND 52,500 BBLS - 5%/+10% OF GAS OIL (0.001% MAX SULPHUR) کشور سریلانکا 1401/04/12 رجوع به آگهی
5431911 مناقصه DESIGN & SUPPLY OF 02 NOS. OF 15,000 LTRS. CAPACITY AIRCRAFT REFUELLERS FOR JAFFNA-AIRPORT کشور سریلانکا 1401/04/12 رجوع به آگهی
5048364 مناقصه Provision of Fuel Framework Agreement کشور عراق 1401/01/20 رجوع به آگهی
4662651 مناقصه Supply of 30000 Litres Diesel Fuel کشور کنیا 1400/10/04 رجوع به آگهی
4192830 مناقصه IMPORT OF GASOLINE کشور سریلانکا 1400/05/18 رجوع به آگهی
4171865 مناقصه IMPORT OF GASOLINE (92 UNL) کشور سریلانکا 1400/05/09 رجوع به آگهی
4082436 مناقصه IMPORT OF AVIATION GASOLINE کشور سریلانکا 1400/04/14 رجوع به آگهی
3930684 مناقصه SUPERIOR KEROSENE CONFORMING TO SPECIFICATIONS AS PER IS:1459 LATEST VERSION کشور هند 1400/03/13 رجوع به آگهی
3851675 مناقصه IMPORT OF HSFO & LSFO کشور سریلانکا 1400/02/19 رجوع به آگهی
3571761 مناقصه IMPORT OF LSFO کشور سریلانکا 1399/11/04 رجوع به آگهی
3571760 مناقصه IMPORT OF LSFO کشور سریلانکا 1399/11/04 رجوع به آگهی
3571759 مناقصه IMPORT OF HSFO کشور سریلانکا 1399/11/04 رجوع به آگهی
3516835 مناقصه Supply of Diesel Oil and Various Lubricants for Locomotives and Machines کشور تانزانیا 1399/10/14 رجوع به آگهی
3465329 مناقصه IMPORT OF LSFO کشور سریلانکا 1399/09/29 رجوع به آگهی
3462132 مناقصه IMPORT OF HSFO AND LSFO کشور سریلانکا 1399/09/27 رجوع به آگهی
3447811 مناقصه IMPORT OF HSFO AND LSFO کشور سریلانکا 1399/09/22 رجوع به آگهی
3419565 مناقصه IMPORT OF HSFO AND LSFO کشور سریلانکا 1399/09/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9