مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید، بسته بندی،بارگیری، حمل وتخلیه یک دستگاه پست موبایل(سیار)132/30کیلو ولت 1398/01/05 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان و خدمات آبدارخانه 1398/01/05 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای معاونت آموزشی 1397/12/28 1398/01/06
خدمات فنی ، عمران و عمومی- تنظیف رفت و روب و خدمات شهری 1397/12/28 رجوع به آگهی
واگذاری دیوار کشی و محوطه سازی ساختمان آتشنشانی 1397/12/28 1398/01/17
عملیات اجرایی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی-احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی 1397/12/28 1398/01/20
طراحی, احداث و راه اندازی مجموعه باغ وحش 1397/12/28 رجوع به آگهی
احداث مدرسه 6 کلاسه روستا 1397/12/28 رجوع به آگهی
اجرای جدول گذاری و اجرای جوب در باند و اجرای جدول و پیاده رو در انتهای خیابان و اجرای عملیات درزگی... 1397/12/28 1398/01/28
واگذاری انجام پروژه های عملیات اجرایی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد و احداث و بهسازی کانال ه... 1397/12/28 1398/01/20
صفحه 1 از 4417