مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری تعمیرات ساختمان ها ، تاسیسات و محوطه مرکز سوختگیری هواپیمایی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه تامین بخشی از خدمات ترابری آزاد 1400/05/02 1400/05/13
مناقصه ایمن سازی و تجهیز پارک - تکمیل و احداث غرفه - اصلاح و بازسازی نمای پیرامونی میدان- تکمیل و توسعه شبکه آب خام فضای سبز - ساماندهی و کفسازی کوچه 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان 1400/05/02 1400/05/06
مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی سیستم دوربینهای مدار بسته د 1400/05/02 1400/05/05
مناقصه برون سپاری کارهای خدماتی مربوط به نظافت محیط کار و پذیرایی در ساختمان های شرکت 1400/05/02 1400/05/10
مناقصه خرید 3 دستگاه پرس مورد نیاز 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تجهیز JAMESON CELL 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید UPS 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه تغییر کلاس 2650 متر از خط لوله انتقال گاز 12 اینچ 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه آماده سازی زمین، تسطیح محوطه پسوه، دمونتاژ پست سیار و حمل و نقل آن به پست پسوه، نصب، تست و راه اندازی در پست سیار پسوه - آماده سازی زمین، تسطیح محوطه پست 1400/04/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تجهیز JAMESON CELL 1400/04/29 رجوع به آگهی
مناقصه PARTS FOR "POMPEY" VISBREAKER,FIRE HEATER REF POMPEY 1400/04/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ترمینال 25 و 32 زوجی سوئیچ کافو نوری - اسپلیتر ZTE 1400/04/31 1400/05/06
مناقصه خرید تجهیزات ذخیرهسازی برای مرکز داده 1400/04/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری 1400/04/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات درزگیری آسفالت - اجرای عملیات تعمیر، مرمت و تجهیز پارکها - اجرای عملیات خدمات محله ای (ایمنی سازی - مناسب سازی)- اجرای عملیات تعمیر و مرمت سرویسهای بهداشتی در پارکها 1400/04/29 1400/05/10
مناقصه شیر هیدرانت آتش نشانی 1400/04/29 1400/05/05
مناقصه نصب و راه اندازی سیستم دوربینهای مدار بسته 1400/04/29 1400/05/05
مناقصه احداث خیابان، جدول گذاری، زیرسازی و تهیه و اجرای آسفالت 1400/04/29 1400/05/05
صفحه 1 از 2953