مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات ساخت شبکه آرماتوربندی سگمنت (سبدبافی) 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آسفالت توپکا و بیندر جهت لکه گیری و آسفالت خیابانها و معابر فرعی 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و آسفالت خیابانها و معابر 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح برای مشارکت در ساخت قطعات تجاری 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه احداث پارک 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خیابان 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خیابان 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب تست و راه اندازی چست فیوزی 132/20 کیلوولت 1400/07/29 1400/08/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات اجرائی مربوط به ساخت ، حمل ، نصب و اجرای پل عابر پیاده 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات اجرایی مربوط به اجرای ساختمان ومحوطه ودیوار محوطه مدرسه 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه تهیه و تامین مصالح، ساخت، نصب و اجرا و رنگ کاری سوله اسکلت فلزی محل فیلتر پرس 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای سازه هسته مرکزی ایستگاه S02 پروژه خط 2 قطار شهری 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای سازه هسته مرکزی ایستگاه S01 پروژه خط ۲ قطار شهری 1400/07/29 1400/08/09
مناقصه 1- عملیات اجرایی مربوط به اجرای ساختمان ومحوطه ودیوار محوطه مدرسه استثنائی - - عملیات اجرائی مربوط به ساخت ، حمل ، نصب و اجرای پل عابر پیاده 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح برای مشارکت در ساخت قطعات تجاری 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه نصب تست و راه اندازی پست فیوزی 132/20 کیلوولت 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی موتور مولد برق اضطراری 1400/07/29 1400/07/07
مناقصه واگذاری تهیه مصالح، لوله گذاری و احداث مخازن مربوطه 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اقلام تدارکاتی مورد نیازخود 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی موتور مولد برق اضطراری 1400/07/29 1400/08/08
صفحه 1 از 3037