مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی عمومی 1401/03/08 1401/03/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی عمومی 1401/03/08 1401/03/11
مناقصه خدمات عمومی بیمارستان 1401/03/08 1401/03/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات حجمی 1401/03/08 1401/03/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات حجمی بیمارستان 1401/03/08 1401/03/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات حجمی عمومی 1401/03/08 1401/03/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات حجمی بیمارستان 1401/03/08 1401/03/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید خدمات حجمی عمومی 1401/03/08 1401/03/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید خدمات حجمی عمومی 1401/03/08 1401/03/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات حجمی 1401/03/08 1401/03/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 2 مورد زمین فوتسال چمن مصنوعی 1401/03/08 1401/03/24
مناقصه خرید و تامین ورق گرم فولادی جهت بازسازی نواحی آسیب دیده از سوانح طبیعی 1401/03/08 1401/03/23
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شهری و فضای سبز شهرداری 1401/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه تامین بخشی از از نیاز مالی طرح ساختمان سد 1401/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه تغییرات شبکه تغذیه و توزیع و عملکهای فولادی و پلی اتیلنی و ایستگاهها 1401/03/08 1401/03/12
مناقصه احداث کانال های آبیاری 1401/03/08 1401/03/12
مناقصه تامین کابل افشان 0.5*2 1401/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین نیروی محافظ مسلح در سطح استان 1401/03/08 1401/03/11
مناقصه برون سپاری امورات بهره برداری، نگهداری، مشترکین و کنترل کیفی در سطح روستاهای تحت پوشش 1401/03/08 1401/03/11
مناقصه واگذاری انجام خدمات اجرای پروژه قیر پاشی و پخش آسفالت بصورت دستی و با دستگاه فینیشر و حمل آسفالت و زیر سازی در صورت نیاز در معابر اصلی و فرعی سطح شهر 1401/03/08 1401/03/19
صفحه 1 از 3292