مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6236998 مناقصه اجرای عملیات تکمیل مانیتورینگ شبکه آب 1401/11/11 1401/11/16
6236916 مناقصه اجرای عملیات نیرو رسانی به چاه آب مشروب روستا 1401/11/11 1401/11/17
6236849 مناقصه جایگاه پمپ بنزین 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236732 مناقصه ارائه خدمات آبدارخانه و نظافت در حوزه ستادی نواحی تابعه -تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات در بخش های اداری ، فنی و خدمات عمومی - 1401/11/11 1401/11/16
6235917 مناقصه تامین نیروی انسانی 1401/11/11 1401/11/19
6235760 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورنظافتی و خدماتی ، نگهداری فضای سبز ، امورآبدارخانه ، حفاظتی ، خدماتی و سرایداری در ساختمان ها و فضاهای اداری 1401/11/11 1401/11/20
6235129 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای برون سپاری خدمات نظافت وباربری و راننده و نامه رسان 1401/11/11 1401/11/18
6234951 مناقصه واگذاری پروژه احداث دیوار سیل بند رودخانه 1401/11/11 1401/11/17
6234944 مناقصه آسفالت ریزی خیابانها و کوچه های سطح سطح شهر 1401/11/11 1401/11/16
6234926 مناقصه فراخوان پروژه آسفالت ریزی معبر سطح شهر 1401/11/11 1401/11/23
6234923 مناقصه عملیات تکمیلی و راه اندازی قسمتی از سیستم آبیاری موجود در مسیر 1401/11/11 رجوع به آگهی
6234915 مناقصه فراخوان پروژه آسفالت ریزی معبر سطح شهر 1401/11/11 1401/11/16
6234843 مناقصه واگذاری انجام امور مرتبط با خدمات نظافت ، باربری و راننده و نامه رسانی پست 1401/11/11 1401/11/18
6234775 مناقصه پروژه اجرای ساختمان حراست ایستگاه CG.S 1401/11/11 رجوع به آگهی
6234102 مناقصه خرید Laboratory gas chromatograph analyzer with a computer 1401/11/11 رجوع به آگهی
6233888 مناقصه ترمیم پوشش خط 48 اینچ 1401/11/11 1401/11/19
6233692 مناقصه اجرای عملیات باقیمانده خط انتقال فاضلاب 1401/11/11 1401/11/18
6233637 مناقصه انجام خدمات مهندسی مشاور و اجرای عملیات اکتشافی محدوده های اکتشافی 1401/11/11 1401/11/17
6233587 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه خرید قاب ، دریچه و لاین مارکر 1401/11/11 1401/11/20
6233583 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه اجرای مرکز مانیتورینگ حفاظت الکترونیک شرکت گاز استان 1401/11/11 1401/11/20
صفحه 1 از 3556