مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام پمپ ضد اسید و ضد انفجار آتش نشانی 1400/01/31 1400/02/04
استعلام در ضد سرقت مدل 3100020 جنس فولادی 1400/01/31 1400/02/05
استعلام لوازم ایمنی وآتش نشانی- لوازم پزشکی وبیمارستان 1400/01/31 1400/01/31
استعلام لوازم ایمنی وآتش نشانی- لوازم پزشکی وبیمارستان 1400/01/31 1400/01/30
استعلام لوازم ایمنی وآتش نشانی- لوازم پزشکی 1400/01/31 1400/01/30
استعلام لوازم ایمنی وآتش نشانی- لوازم پزشکی وبیمارستان 1400/01/31 1400/01/30
استعلام کپسول آتشنشانی 1400/01/31 1400/02/03
استعلام انجام سرویس و نگهداری ایستگاه پمپاژ شبکه و سیستم اطفا حریق 1400/02/06
استعلام رفع نقص سیستم اعلام حریق برخی از نقاط بیمارستان 1400/02/02
استعلام خاموش کننده حاوی CO2 گاز انیدرید کربنیک اطفاء حریق 1400/01/31 1400/02/02
استعلام شارزکپسولهای اطفا حریق 1400/02/04
استعلام کپسول آتشنشانی 1400/02/02
استعلام نصب اعلام حریق 1400/02/02
استعلام الکتریکال 1400/02/02
استعلام دیزل پمپ کامینز آب آتش نشانی 1400/02/11
استعلام دتکتور 1400/01/31
استعلام خاموش کننده 1400/01/30 1400/02/05
استعلام دستگاه هشدار دهنده اعلام حریق 1400/02/04
استعلام لوازم امداد و نجات مصدوم از ارتفاع 1400/01/30 1400/02/05
استعلام تجهیزات متوازن 1400/02/02
صفحه 1 از 835