کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7066021
ویژه
استعلام قیمت خرید قطعات چاپگر HL5240/5340 استان اردبیل، استان مرکزی، استان گیلان ... 1402/06/30 1402/07/03
7065920
ویژه
استعلام قیمت خرید قطعات چاپگر سوزنی PR2+/PRE استان اردبیل، استان مرکزی، استان گیلان ... 1402/06/30 1402/07/03
7065856
ویژه
استعلام قیمت استعلام خرید قطعات PC استان اردبیل، استان مرکزی، استان گیلان ... 1402/06/30 1402/07/03
7084842 استعلام قیمت اجرای طرح نیرورسانی داخلی نهضت ملی مسکن 2400 واحدی بنیادمسکن(شهرک سردارشهید سلیمانی) استان اردبیل 1402/07/03 1402/07/08
7084656 استعلام قیمت تعمیر و سرویس و رفع ایراد پکیج سرمایشی فرودگاه پارس آباد استان اردبیل 1402/07/03 1402/07/06
7084655 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای عملیات باقیمانده محوطه "پروژه احداث ساختمان اداری " استان اردبیل 1402/07/03 1402/07/08
7084651 استعلام قیمت فایل چارکشویی MDFقفلدار یک عدد / میزمدیریت وکیوم 1.80 یک عدد / صندلی گردان کاسیا 5000 گارانتی دار 4 عدد / میز جلسه 4 نفره یک عدد استان اردبیل 1402/07/03 1402/07/06
7073920 استعلام قیمت ارئه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان و انجام دهگردشی استان اردبیل 1402/07/03 1402/07/12
7073843 استعلام قیمت ارئه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان و انجام دهگردشی استان اردبیل 1402/07/03 1402/07/12
7073815 استعلام قیمت ارئه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان و انجام دهگردشی استان اردبیل 1402/07/03 1402/07/12
7073805 استعلام قیمت ارئه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان و انجام دهگردشی از طریق عقد قرارداد به مدت یکسال شمسی استان اردبیل 1402/07/03 1402/07/12
7073800 استعلام قیمت گوشت مرغ منجمد پرداخت 60روزه استان اردبیل 1402/07/03 1402/07/06
7073773 استعلام قیمت ارئه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان و انجام دهگردشی استان اردبیل 1402/07/03 1402/07/12
7073704 استعلام قیمت برد LCD الکترونیکی پکیج استان اردبیل 1402/07/03 1402/07/08
7073653 استعلام قیمت المان میدان پلیس استان اردبیل 1402/07/03 1402/07/05
7073615 استعلام قیمت اجرای شبکه جمع اوری ابهای سطحی استان اردبیل 1402/07/03 1402/07/08
7073433 استعلام قیمت 2 دستگاه مینی بوس جهت ایاب وذهاب همکاران استان اردبیل 1402/07/03 1402/07/06
7073383 استعلام قیمت خودرو استیجاری برای شبکه بهداشت شهرستان اصلاندوز (از پارس آباد به اصلاندوز و بالعکس) استان اردبیل 1402/07/03 1402/07/09
7073344 استعلام قیمت خودرو استیجاری برای شبکه بهداشت شهرستان استان اردبیل 1402/07/03 1402/07/09
7073307 استعلام قیمت خودرو استیجاری برای شبکه بهداشت شهرستان استان اردبیل 1402/07/03 1402/07/09
صفحه 1 از 5809