مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید پرده شید و پلاستیک 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه تامین عدس - چای - تن ماهی 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عایق کاری لوله های آب سرد و گرم 1400/01/31 1400/02/11
مناقصه خرید خوراک آبزیان (اکسترود) 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید گروبک آماده گلخانه 3 هکتاری خود 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سموم مبارزه با آفات عمومی (ملخ و جوندگان مضر) 1400/01/31 1400/02/05
مناقصه واگذاری مجتمع پرورش ماهی سرد آبی 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری و تیمار گونه های جانوری مرکز قرنطینه و بازپروری حیات وحش پارک 1400/01/31 1400/02/02
مناقصه انجام امور خدماتی - پشتیبانی 1400/01/31 1400/02/06
مناقصه واگذاری بخشی از امور خدماتی و پشتیبانی 1400/02/01
مناقصه خرید کود NPK12-12-36 1400/02/05
مناقصه خرید 30 تن برنج 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم پنکونازول 1400/02/05
مناقصه خرید سم بلیس 1400/02/05
مناقصه خرید کود الجیوس 20درصدی مایع 1400/02/05
مناقصه خرید سم رانداپ 1400/02/05
مناقصه خرید کود سکوسترون آهن 6 درصدی جامد 1400/02/05
مناقصه خرید سم امایت 1400/02/05
مناقصه خرید سم گراماکسون 1400/02/05
مناقصه Supply and delivery of fertilizer 1400/01/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1346