کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406037 مناقصه امحاء حدود 63820 کیلوگرم الیتر سموم سنواتی استان تهران 1402/09/14 1402/09/20
7406031 مناقصه اجرای عملیات تکمیلی فضای سبز شامل علف زنی چمن زنی هرس برچین مبارزه با علف های هرز، هرس سبز درختان و درختچه ها ایجاد و اصلاح تشتک حضرو پر کردن چال گود. سم پاشی و شستشوی درختان استان اصفهان 1402/09/14 1402/10/02
7405646 مناقصه خرید دو دستگاه چرن کانتینیوس کره استان تهران 1402/09/14 رجوع به آگهی
7405427 مناقصه حمل ذرت دانه ای استان کرمان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7405425 مناقصه واگذاری برداشت ذرت دانه ای تولید سال 1402 استان کرمان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7405399 مناقصه خرید یک دستگاه تانک اسپتیک با ظرفیت 20000 لیتر به همراه همزن موتوری اسپتیک و لودسل استان تهران 1402/09/14 رجوع به آگهی
7405283 مناقصه خرید دو دستگاه چرن کانتینیوس کره استان تهران 1402/09/14 رجوع به آگهی
7405010 مناقصه عملیات هرس درختان زیتون استان گیلان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7404289 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سایبان موقت باداربست و شید گلخانه ای دولایه به شرح پیوست در پایانه شهید سلیمانی استان ایلام 1402/09/14 1402/09/16
7403556 مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و امور مرتبط استان تهران 1402/09/14 رجوع به آگهی
7403554 مناقصه واگذاری اجرای عملیات شامل 2 مورد نگهداری مراکز تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز- عملیات بازسازی و تجهیز ایستگاه پمپاژ میدان استان تهران 1402/09/14 رجوع به آگهی
7403342 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام گیاهی یازده گانه 11 استان فارس 1402/09/14 1402/09/25
7403179 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام گیاهی یازده گانه 12 استان فارس 1402/09/14 1402/09/25
7402815 مناقصه کاشت نهال در پروژه کمربندی سبز استان خراسان رضوی 1402/09/14 رجوع به آگهی
7402786 مناقصه خرید و تامین گوشت گوسفندی سردست به مقدار 717 بسته 2 کیلوگرمی و مقدار 717 بسته ران مرغ بی پوست سه کیلویی استان تهران، استان خوزستان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7402005 مناقصه واگذاری تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی تا مرحله تثبیت استان مازندران 1402/09/13 1402/09/16
7401762 مناقصه خرید تجهیزات مشتمل بر الواتور کانوایر زنجیری الکتروگیربکس و غیره جهت انبار سویا کارخانه استان کرمان 1402/09/13 رجوع به آگهی
7401602 مناقصه عملیات کاشت نهال گلدانی و مراقبت و آبیاری استان مرکزی 1402/09/13 1402/09/12
7401266 مناقصه واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 25000 تن کود شیمیایی اوره استان کرمانشاه 1402/09/13 1402/09/18
7400142 مناقصه پروژه جنگلکاری با نهال جنگلی حفر چاله احداث ،تشتک کشت ،نهال آبیاری و نگهداری از عرصه کشت شده استان کرمان 1402/09/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2117