مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری - بند سنگی ملاتی - سرریز سنگ ملاتی - بند خاکی حوضه 1399/10/27 رجوع به آگهی
تعمیر و تجهیز ساختمان ها 1399/10/27 1399/10/27
واگذاری پروژه عملیات آبیاری مراقبت سنواتی و عملیات نهالکاری و آبیاری و مراقبت 1399/10/27 1399/11/11
انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 4100 تن انواع نهاده های کشاورزی 1399/10/27 1399/10/29
واگذاری عملیات کیسه گیری کود شیمیایی فله ( دپو ،سردوزی، توزین ، پارت چینی، صفافی ) به مقدار ۳۰ هزار... 1399/10/27 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 1750 تن انواع نهاده های کشاورزی 1399/10/25 1399/10/29
انجام عملیات بارگیری, حمل و تخلیه مقدار 2000 تن انواع نهاده های کشاورزی 1399/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری صدور حواله کود شیمیایی 1399/10/27 رجوع به آگهی
خرید بذور مختلف محصولات کشاورزی 1399/10/27 رجوع به آگهی
انجام خدمات دایر نگهداشتن فضای سبز (اعم از کاشت، آبیاری، سم پاشی و درختکاری و هرس) 1399/10/27 1399/11/05
صفحه 1 از 1488