مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
به منظور اجرای عملیات منهول گذاری، لوله کشی بتنی، تثبیت خاکت وزیر سازی جاده زهکش اصلی 1399/07/28 1399/08/03
خرید کود حیوانی کمپوست 1399/07/28 رجوع به آگهی
Design and print the guide of pesticides and fertilizers registered in the Sultanate of Oman for the... 1399/07/28 رجوع به آگهی
Supply of Irrigation Materials for 2021 1399/07/28 رجوع به آگهی
Supplying devices and tools for the soil research department 1399/07/28 رجوع به آگهی
Supplying chemicals for production and prevention research centers and palm trees 1399/07/28 رجوع به آگهی
Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for Spray Applications for the Integrated Management of Red Palm Wee... 1399/07/28 رجوع به آگهی
Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for Spray Applications for the Integrated Management of Red Palm Wee... 1399/07/28 رجوع به آگهی
Technical requirements for the supply of pesticides 1399/07/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 10،000،000 عدد شناسه(لیبل) نهال 1399/07/28 1399/08/05
صفحه 1 از 1395