کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8089868
ویژه
مناقصه مدیریت و تأمین نیروی انسانی حراست و نگهبانی پروژه ها استان قزوین، استان تهران، استان اصفهان ... جدید 1403/03/26
8061378
ویژه
مناقصه فراخوان ارزیابی انتخاب پیمانکار نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در استان های بوشهر و هرمزگان استان قزوین، استان تهران، استان هرمزگان ... جدید 1403/03/30
8061114
ویژه
مناقصه فراخوان ارزیابی انتخاب پیمانکار نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در استان قزوین استان قزوین، استان تهران، استان آذربایجان غربی ... جدید 1403/03/30
8070015
ویژه
مناقصه خرید دستگاه جاروب خیابانی فورس 6 تن استان قزوین جدید رجوع به آگهی
8069970
ویژه
مناقصه خرید فیلترهای خطوط رنگ استان قزوین جدید رجوع به آگهی
8100654 مناقصه واگذاری عملیات تهیه و تامین مصالح حمل ساخت و نصب و اجرای کامل عملیات رشته های ،ابنیه ،برق مکانیک و زیر ساخت IT استان قزوین، استان تهران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099946 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، اجرا و راه اندازی کامل دوربین های پایش تصویری روستای باورس استان قزوین 1403/03/24 1403/04/03
8099939 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت استان قزوین 1403/03/24 1403/03/31
8099633 مناقصه تامین 120 تن ورق کربن استیل استان قزوین 1403/03/24 1403/03/27
8099414 مناقصه واگذاری تکمیل اسکلت فلزی باکس زیر زمین استان قزوین 1403/03/24 1403/03/24
8099347 مناقصه اجرای 2500 متر مربع سنگ فرش 800 متر طول جدول 1300 متر مربع زیرسازی تخریب و اجرای بتن کف 400 متر طول استان قزوین 1403/03/24 1403/03/24
8099067 مناقصه تامین فیلترهای هوای ورودی به کمپرسور اصلی واحدهای گازی استان قزوین 1403/03/24 1403/03/27
8098912 مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول گذاری وسنگ فرش معابرروستا استان قزوین 1403/03/24 1403/04/10
8098491 مناقصه واگذاری ارائه خدمات آماده سازی، تهیه مقاطع و آنالیز نمونه برداری حفاری، زمین شناسی و ژئوشیمی به روش های مختل استان قزوین، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1403/03/24 رجوع به آگهی
8097307 مناقصه تخریب و ضایعات حاصل از تخریب مدرسه استان قزوین 1403/03/23 رجوع به آگهی
8097182 مناقصه اجرای عملیات آماده سازی اراضی شمالی شهر اقبالیه استان قزوین 1403/03/23 1403/03/30
8097178 مناقصه خرید تجهیزات مکانیک خودر و هنرستانهای فنی حرفه ای وکارودانش استان قزوین 1403/03/23 1403/03/27
8097110 مناقصه خرید و نصب لوازم بازیگاهی استان قزوین 1403/03/23 1403/03/30
8095511 مناقصه خرید یک عدد منبع هوایی 50000 لیتری آب استان قزوین 1403/03/23 رجوع به آگهی
8095330 مناقصه تکمیل اسکلت فلزی باکس زیر زمین مصلی استان قزوین 1403/03/23 1403/03/24
صفحه 1 از 2179