مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1399/08/01 رجوع به آگهی
انجام خدمات و تعمیرات, نگهداری, حراست و نگهبانی تاسیسات و تجهیزات, رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب... 1399/08/01 1399/08/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمليات جدول گذاري و زيرسازي و آسفالت بخشي از معابر ناحيه صنعتي الموت 1399/08/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و جانمایی نقشه سایر دستگاهها - تدقیق مرز واحد های ثبتی - داده آمایی جر... 1399/08/08
واگذاری حمل سنگ از معادن 1399/07/30 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه فعالیت های مربوط به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1399/07/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تکمیل مرکز جامع خدمات سلامت شهرستانک 1399/08/08
واگذاری اجرای پروژه اجاره کامیونهای حمل زباله (سمی تریلر) 1399/07/30 رجوع به آگهی
اجرای خدمات احیای باتری 1399/07/30 رجوع به آگهی
انجام خدمات و تعمیرات, نگهداری, حراست و نگهبانی تاسیسات و تجهیزات, رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب... 1399/07/30 1399/08/06
صفحه 1 از 2926