مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق ادرس پذیر هوشمند ساختمان 1398/12/04 1398/12/10
واگذاری تهیه مصالح و اجرای عملیات گازرسانی به مجتمع گلخانه ای 1398/12/04 1398/12/06
شناسایی و انتخاب سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری از مجتمع 1398/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات نقلیه، تامین خودرو با راننده ماموریت های درون شهری و برون شهری خود 1398/12/04 1398/12/15
فیکسینگ ترانس ها - تامین، ساخت، تعویض و نصب پنجره های upvc پست ها 1398/12/04 1398/12/08
فراخوان ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای عملیات گازرسانی به حفرات خالی، نگهداری، تعمیرات، بازسازی و م... 1398/12/04 1398/12/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات جدول گذاری و زیرسازی بخشی از معابر شهرک صنعتی قزوین 1398/12/04 1398/12/10
فراخوان ارزیابی کیفی گازرسانی به حفرات خالی صنایع مرحله 145 1398/12/04 1398/12/10
گازرسانی به حفرات خالی صنایع مرحله 145 1398/12/04 رجوع به آگهی
آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار پسماند خانگی 1398/12/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2704