مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6025537 مناقصه اجرای عملیات عمرانی و مناسب سازی در پروژه های توسعه محلی 1401/09/17 1401/09/29
6025366 مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی شهرک صنعتی 1401/09/17 1401/09/22
6024398 مناقصه جذب سرمایه گذار -تعمیر و بازسازی استخر 1401/09/16 1401/09/26
6024388 مناقصه جذب سرمایه گذار -تعمیر و بازسازی استخر شهدا 1401/09/16 1401/09/26
6022816 مناقصه واگذاری پروژه احداث نمازخانه 1401/09/16 رجوع به آگهی
6022617 مناقصه پروژه احداث سر درب و تجارهای پارک 1401/09/16 1401/09/21
6022293 مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضاهای سبز 1401/09/16 1401/09/21
6021610 مناقصه ارائه خدمات اردوگاهی و خودرویی عملیات زمین شناسی صحرایی 1401/09/16 رجوع به آگهی
6021226 مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضا های سبز مجموعه 1401/09/16 1401/09/21
6021139 مناقصه پروژه احداث سر درب و تجاری های پارک شهر 1401/09/16 1401/09/21
6021136 مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1401/09/16 1401/09/21
6020997 مناقصه پروژه احداث ساختمان 1401/09/16 رجوع به آگهی
6020781 مناقصه تامین منابع مالی احداث و بهره برداری انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب 1401/09/16 1401/09/20
6020703 مناقصه تامین منابع مالی،احداث و بهره برداری انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب 1401/09/15 1401/09/20
6020698 مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث ساختمان آتش نشانی شهرک 1401/09/15 1401/09/22
6020441 مناقصه احداث ساختمان اداری 1401/09/15 1401/09/22
6019440 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سیستم کامل کروماتوگراف مایع HPLC 1401/09/15 1401/09/21
6018710 مناقصه اجرای پروژه تکمیل فضای داخلی میدان 1401/09/15 1401/09/22
6017939 مناقصه پروژه اجرای فاز اول اتصال پل 1401/09/15 1401/09/21
6017733 مناقصه احداث ساختمان اداری ناحیه صنعتی 1401/09/15 1401/09/22
صفحه 1 از 1855