مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه کارهای باقی مانده گازرسانی به شهرک (1. لوله گذاری خط تغذیه به اقطار 4 و 6 و 8 و 12 اینچ به متراژ 966 متر 2. خط انتقال به متراژ 120 متر 3. ساخت یک واحد ساختمان ایستگاه تقلیل فشار 4. حمل و نصب... 1401/04/13 1401/04/20
مناقصه احداث مخزن بتنی 500 مترمکعبی و حوضچه کنتور حجمی روستا 1401/04/12 1401/04/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع لامپ بخارسدیم 1401/04/12 1401/04/16
مناقصه کارهای باقی مانده گازرسانی به شهرک گلخانه ای 1401/04/12 1401/04/20
مناقصه پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر 1401/04/12 1401/04/14
مناقصه واگذاری خرید میلگرد آلومینیومی 1401/04/12 رجوع به آگهی
مناقصه شیر ویفری گیربکسی "3 1401/04/12 1401/04/13
مناقصه پروژه کارهای باقیمانده گازرسانی 1401/04/12 1401/04/20
مناقصه تجهیز و ارائه خدمات اینترنت بی سیم 1401/04/12 1401/04/14
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی ژنراتور 1401/04/12 1401/04/13
مناقصه گازرسانی به حفرات خالی صنایع 1401/04/12 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لامپ بخار سدیم 1401/04/12 1401/04/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و جدول گذاری معابر 1401/04/12 1401/04/18
مناقصه اجرای سازه پوشش نهر 1401/04/12 1401/04/18
مناقصه واگذاری امور حفظ و نگهداری فضای سبز شهر 1401/04/12 رجوع به آگهی
مناقصه یونیت کنترلی 9500 1401/04/12 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه کارهای باقیمانده گازرسانی به شهرک گلخانه ای 1401/04/12 1401/04/20
مناقصه آماده سازی معابر اراضی 1401/04/11 1401/04/18
مناقصه انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین، کنتورخوانی،و نصب تجهیزات 1401/04/11 1401/04/14
مناقصه جدول گذاری معابر 1401/04/11 1401/04/18
صفحه 1 از 1772