کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7129476 مزایده واگذاری ساختمان درمانگاه جهت صدور کارت سلامت رانندگان - نگهداری و بهره برداری از 5 دستگاه تابلوی تبلیغاتی استان تهران 1402/07/10 رجوع به آگهی
7129475 مزایده 3 عنوان مزایده و یک عنوان مناقصه: واگذاری ساختمان درمانگاه جهت صدور کارت سلامت رانندگان-نگهداری و بهره برداری از 5 دستگاه تابلوی تبلیغاتی -بهسازی مقاوم سازی و نگهداری از 2 دستگاه پل عابر پیاده... استان تهران 1402/07/10 رجوع به آگهی
7129390 مزایده تبدیل اتاق اموزش و پرورش مشرف استان مازندران 1402/07/10 رجوع به آگهی
7129368 مزایده اجاره مغازه - گلخانه و... استان ایلام 1402/07/10 رجوع به آگهی
7129365 مزایده اجاره یک باب سالن جهت آموزشگاه استان مازندران 1402/07/10 رجوع به آگهی
7129364 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری استان مازندران 1402/07/10 رجوع به آگهی
7129361 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از ورودیه به میدان و محل بارگیری خودروهای بارهای فصلی میدان بصورت اجاره استان خوزستان 1402/07/10 رجوع به آگهی
7129353 مزایده اجاره واحد تکثیر و کافی نت دانشکده استان کردستان 1402/07/10 رجوع به آگهی
7129338 مزایده اجاره محل بوفه دانشگاه استان کردستان 1402/07/10 رجوع به آگهی
7129337 مزایده اجاره واحد 24 از مجتمع تجاری،درمانی استان بوشهر 1402/07/10 رجوع به آگهی
7129336 مزایده واگذاری غرفه فروش عینک بیمارستان استان تهران 1402/07/10 رجوع به آگهی
7129335 مزایده اجاره محل سلف سرویس استان کردستان 1402/07/10 رجوع به آگهی
7129333 مزایده استادیوم فوتبال چمن مصنوعی استان هرمزگان 1402/07/10 رجوع به آگهی
7129329 مزایده استادیوم فوتبال چمن طبیعی استان هرمزگان 1402/07/10 رجوع به آگهی
7129328 مزایده اجاره استخر سرپوشیده استان هرمزگان 1402/07/10 رجوع به آگهی
7129327 مزایده واگذاری سالن چند منظوره استان هرمزگان 1402/07/10 رجوع به آگهی
7129318 مزایده اجاره سالن ورزشی کوثر بانوان استان مازندران 1402/07/10 رجوع به آگهی
7129313 مزایده اجاره مغازه با کاربری کارواش و تعویض روغنی به مساحت 3200 مترمربع استان خوزستان 1402/07/10 رجوع به آگهی
7129304 مزایده واگذاری اجاره مکان تزریقات استان لرستان 1402/07/10 رجوع به آگهی
7129300 مزایده اجاره چهار باب کلاس درس آموزشگاه استان کرمان 1402/07/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9387